*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка інвестиційної стратегії підприємства

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 126 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 426

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 6
1 Теоретичні аспекти розробки інвестиційної стратегії підприємства 11
1.1 Сутність понять «стратегія» та «інвестиції» 11
1.2 Принципи розробки інвестиційної стратегії 23
1.3 Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності 25
2. Комплексне управлінське дослідження ПП «Вагант Плюс» 36
2.1 Загальна характеристика ПП «Вагант Плюс» 36
2.1.1 Організаційна структура ПП «Вагант Плюс» 40
2.1.2 Маркетингова політика ПП «Вагант Плюс» 43
2.1.3 Господарські результати ПП «Вагант Плюс» 49
2.1.4 Аналіз стану і використання основних фондів
2.1.5 Прибуток та рентабельність
2.1.6 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
2.1.7Аналіз ділової активності 58
66
69
72
2.1.8 Виробничий менеджмент 74
2.2 Спецчастина 82
2.2.1 Фактичний стан теми дослідження
2.2.2 Дослідження інвестиційної стратегії на ПП «Вагант Плюс»
3 Рекомендації та пропозиції 82
83


93
3.1 Вдосконалення проведення оцінки фінансового стану підприємства 95
3.2 Шляхи вдосконалення оцінки фінансового стану підприємства, шляхом введення інформаційних технологій обліку та аналізу процесів поточного стану підприємства та впровадження системи «Моніторинг» на базі системи «Облік» 99
3.3 Ефективність введення програми «Моніторинг» 116
Висновки 120
Перелік посилань 124
Додатки
РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи включає : 126 сторінок, 18 рисунків , 23 таблиці, 36 джерело.
Об’єктом дослідження виступає Приватне підприємство «Вагант Плюс»
Предмет дослідження – інвестиційна стратегія підприємства.
Мета дипломної роботи – розробка інвестиційної стратегії для ПП «Вагант»
У першому розділі дипломної роботи досліджено сутність понятть стратегії та інвестицій, підходи до управління стратегічним розвитком підприємства, розглянуті теоретичні аспекти розробки інвестиційної стратегії підприємства. У другому розділі проведено комплексне управлінське дослідження підприємства та розроблена інвестиційна стратегія ПП «Вагант Плюс». У третьому розділі згідно з основними положеннями інвестиційної стратегії були запропоновані рекомендації та пропозиції щодо успішного розвитку підприємства.
СТРАТЕГІЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ, ПРИНЦМПИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ, ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА, МОНІТОРИНГНа сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення.
Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства [1,23].
Для гармонійного розвитку підприємства необхідно вкладати кошти з фондів накопичення, які допомагатимуть підприємству розвиватися більш стрімкими темпами, тому інвестиції для підприємств необхідне джерело розвитку.
В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів.
З огляду на все вищесказане можна зробити висновок , що тема дипломної роботи є актуальною.
Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і мало розроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
- аналіз формування структури фінансових активів підприємства;
- оцінка його платоспроможності та фінансової...

На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення.
Стратегія — це першочерговий засіб досягнення основної мети. Власне кажучи, основна мета — це будь-яка мета, яка наразі є пріоритетною. Без наявності такої мети видається безглуздим говорити про стратегію. Розглядаючи стратегію в такому аспекті, її можна визначити як невід'ємну частину співвідношення "мета — засіб".
У ринковій економіці інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку національного виробництва. Завдяки їм здійснюється технічне переоснащення підприємств, поповнюються товарні запаси і вдосконалюється товар, здійснюються нау­ково-дослідні роботи тощо. Саме поняття "інвестиції" є чи не найуживанішим поняттям в економічній літературі. Огляд періодичних видань, як зарубіжних, так і вітчизняних, свідчить про винятковий інтерес дослідників до цієї ключової економічної категорії. Але детальніший аналіз переконує нас у тому, що економічна наука на сьогодні не виробила універсального визначення категорії "інвестиції", яке відповідало б потребам як теорії, так і практики.
Приватне підприємство «Вагант Плюс» (далі Підприємство) створено рішенням громадянина України на основі приватної власності.
Підприємство є юридичною особою, наділяється цівільною правоздатністю та дієздатністю, має право від свого імені укладати договори, купувати майнові та немайнові права, вступати в забов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді.
Організаційна структура ПП «ВАГАНТ ПЛЮС», представлена в додатку є лінійною.
Приватне підприємство «Вагант Плюс» це будівельне підприємство.
Як показав аналіз діючої структури керування ПП «Вагант Плюс», спеціальний маркетинговий відділ на підприємстві відсутній.
Обсяг реалізації визначається по...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу