*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення роботи екологічної служби на підприємстві

дипломные работы, менеджмент и маркетинг

Объем работы: 134 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 575

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1 Дослідження теоретичних аспектів еколочного менеджменту на вугільному підприємстві
1.1 Екологічна характеристика підприємств вугільної промисловості
1.2 Вивчення екологічного менеджменту на підприємстві
1.3 Впровадження екологізації господарської діяльності на підприємствах вугільної промисловості
2 Комплексне управлінське дослідження СП «Шахта «Єнакієвська» ДП «Орджонікідзевугілля»
2.1 Характеристика підприємства
2.1.1 Юридично правова форма власності, організація системи управління, показники керування
2.1.1.1 Організаційна структура управління
2.1.1.2 Ефективність системи управління
2.1.2 Маркетингова політика підприємства
2.1.3 Господарські результати підприємства
2.1.3.1 Динаміка виробництва та реалізації продукції
2.1.3.2 Аналіз продуктивності праці
2.1.3.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2.1.3.4 Аналіз фонду оплати праці
2.1.3.5 Аналіз витрат на виробництво продукції
2.1.3.6 Аналіз ефективності використання основних засобів
2.1.3.7 Аналіз матеріальних витрат
2.1.3.8 Аналіз прибутковості та рентабельності
2.1.4 Ділова активність СП «Шахта «Єнакієвська» ДП «Орджонікідзевугілля»
2.1.5 Виробничий менеджмент
2.2 Удосконалення роботи екологічної служби на СП «Шахта «Єнакієвська» ДП «Орджонікідзевугілля»
2.2.1 Фактичний стан роботи екологічної служби на шахті
2.2.2. Удосконалення роботи екологічної служби на об´єкті аналізу
3 Рекомендації і пропозиції
3.1 Вдосконалення предмету дослідження на об´єкті аналізу
3.2 Шляхи вдосконалення: інноваційний менеджмент
Висновки
У сучасну епоху неухильного розвитку науково-технічного прогресу — вирішального чинника зростання суспільного виробництва — дія людини на навколишнє природне середовище неминуче посилюється, гостро виявляються суперечності у взаємодії суспільства і природи, які породили так звану екологічну проблему.
Інтенсифікація суспільного виробництва, як правило, приводить до виснаження природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища, порушення природних взаємозв'язків, а людство випробовує небажані наслідки цих явищ.
Стосовно гірничодобувної промисловості проблема охорони навколишнього природного середовища і комплексного використання природних ресурсів вирішується в наступних основних напрямах: охорона і раціональне використання водних ресурсів; охорона повітряного басейну; охорона і раціональне використання земель; охорона і раціональне використання надр; комплексне використання відходів виробництва.
Ціль –удосконалення діяльності екологічної служби підприємства та обгрунтовування техніко-економічних рішень для зниження шкідливого впливу підприємства на оточуюче природне середовище.
Актуальність теми дипломної роботи полягає у тому, що підприємства вугільної промисловості посилюють екологічну дестабілізацію гідросфери, що склалася. Тому пошук нових рішень для зниження шкідливого впливу підприємств гірничої промисловості на природне водне середовище є питанням, яке необхідно вирішувати у першу чергу.
Мета дослідження. Метою роботи є виявлення та наукове обґрунтування засобів удосконалення роботи екологічної служби на вугільному підприємстві, що забезпечують її техніко-технологічний розвиток в найближчій перспективі.
Для реалізації цієї мети вирішено такі задачі:
- вивчити основні поняття екології та екологічного менеджменту на підприємстві;
- вивчення і аналіз екологічної сітуації на підприємстві;
- здійснити діагностику фінансового стану підприємства, включаючи проведення аналізу та оцінки майнового положення, ліквідності та...
ВИСНОВКИ

У даній роботі була розглянута діяльність СП «Шахта «Єнакієвська» . Також був проведений аналіз економічної, маркетингової та виробничої діяльності підприємства.
Була дана оцінка ккологічний ситуації, в якій доводиться функціонувати підприємству. Виробничий процес підприємства вугільної промисловості пов'язаний із утворенням шкідливих речовин і відходів, які потрапляють у навколишнє природне середовище. Через це деякі властивості природного середовища змінюються, що призводить до зміни умов життєдіяльності людини з одного боку і з іншого боку - зменшуються виробничі можливості.
Тому природоохоронна діяльність - це необхідна умова виробничої діяльності підприємства, метою якої є забезпечення охорони навколишнього середовища від негативного впливу діяльності людини, а також підтримання, відновлення і поліпшення її якостей та захист здоров'я людей від негативного впливу цієї господарської діяльності.
Для виконання природоохоронних завдань на рівні підприємства створюються служби охорони природи, діяльність яких є невід'ємною частиною виробничої діяльності підприємства. Так як підприємство СП «Шахта «Єнакієвська» є джерелом забруднення атмосфери, води, повітря, то рішенням цих проблем на підприємстві займається спеціально створений для цього відділ - Відділ охорони природи. У його завдання входить - розробка основних положень підприємства в екологічній сфері, забезпечення дотримання законодавчих та інших актів у галузі охорони природи, здійснення контролю за проведенням заходів, проведення обліку та контролю викидів шкідливих речовин в цілому по підприємству, проведення оплати за забруднення, а також відрахувань на природоохоронні заходи. На підставі цих даних Відділом охорони природи робляться висновки про придатність виробничих споруд і приймаються рішення про проведення конкретних природоохоронних заході.
Слід зазначити, що ефективна охорона навколишнього середовища повинна поєднуватися з економічною ефективністю виробництва, тобто...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу