*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка стратегії розвитку підприємства

дипломные работы, менеджмент и маркетинг

Объем работы: 111 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 534

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 6
1 Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку підприємства
1.1Теоретичні засади розробки стратегії підприємства 8
1.2 Формування і вибір стратегічних альтернатів 21
1.3 Диверсифікація діяльності підприємства 27
2 Комплексний управлінський аналіз ТОВ ПБП «Міськбудпроект»
2.1 Характеристика ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 33
2.1.1 Маркетингова політика ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 39
2.1.2 Господарські результати ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 42
2.1.3 Аналіз ділової активності ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 57
2.1.4 Виробничий менеджмент ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 59
2.2 Розробка стратегії розвитку ТОВ ПБП «Міськбудпроект»
2.2.1 Виявлення проблем ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 66
2.2.2 Аналіз макросередовища ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 69
2.2.3 Аналіз портфелю ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 78
2.2.4 SPACE аналіз ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 83
3 Рекомендації та пропозиції по реалізації стратегії розвитку
ТОВ ПБП «Міськбудпроект»
3.1 Розробка напрямків розвитку ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 86
3.2 Пропозиції щодо впровадження інновацій на
ТОВ ПБП «Міськбудпроект» 91
Висновки 106
Перелік посилань
РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 111 сторінок, 26 рисунків, 42 таблиці, 56 джерел.
Об`єкт дослідження – ТОВ ПБП «Міськбудпроект»
Мета роботи – розробка стратегії розвитку підприємства.
Перед підприємствами, що функціонують у сучасних умовах господарювання гостро постає питання виживання і ефективної діяльності у довгостроковій перспективі. Таким чином проблема, яка розглядається, це необхідність розробки усіма підприємствами економічної стратегії розвитку. При цьому правильно розроблена, обрана і обґрунтована стратегія є частиною майбутнього успіху без належної її реалізації, цим пояснюється актуальність обраної теми.
Результати дипломної роботи розроблена стратегія даного підприємства.
Ключові слова з обраної теми: СТРАТЕГІЯ, КОНКУРЕНТИ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, ЗАМОВНИК, РЕКЛАМА, РОЗВИТОК, БУДІВНИЦТВО, ПРОЕКТУВАННЯ, АСОРТИМЕНТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ.

ВСТУП

На сьогоднішній день Україна переживає економічну кризу в будівельній сфері. Це зумовлюється багатьма факторами, серед яких важливе місце займає недосконалість системи управління. Нестримний характер негативних змін в економіці (інфляція, ріст цін на сировину та матеріали, високі процентні ставки за кредит, зниження купівельної спроможності населення і інше) і висока складність вирішуваних нині завдань посилюють роль наукового управління у стабілізації ринку будівництва і забезпеченні високої ефективності усіх підприємницької діяльності у цій області.
В Україні на даний час фіксують політичну нестабільність, недосконалість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення та корупція, всі ці фактори негативно впливають на стан споживчого ринку, а обґрунтування розвитку підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу допомагає покращити становище підприємства на ньому. Формування стратегії підприємством спрямоване на отримання прибутку, створення умов для розвитку і допомагає «виживати» підприємствам на сучасному ринку.
Актуальність обраної теми полягає у тому, що перед підприємствами, які функціонують у сучасних умовах господарювання гостро постає питання виживання і ефективної діяльності у довгостроковій перспективі. Таким чином проблема, яка розглядається, це необхідність розробки усіма підприємствами економічної стратегії розвитку. При цьому правильно розроблена, обрана і обґрунтована стратегія є частиною майбутнього успіху організації. Тобто росту її конкурентоздатності і як наслідок прибутковості.
Дослідженням питань, пов'язаних з розробкою стратегії підприємств і стратегічним управлінням, займаються наступні науковці: Саблук П. Т., Зубець М. В., Кириленко І. Г., Оберемчук В. Ф., Виханський О. С., Володькина М. В., Треньов М. М., Градов А. П. та інші.
Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей.
Значення вироблення стратегії, що дозволяє фірмі виживати в...
ВИСНОВКИ

У процесі написання дипломної роботи були освячені теоретичні аспекти стратегічної діяльності, а саме елементи комплексу менеджменту, види стратегій розвитку підприємства та етапи їх розробки. Існує кілька видів стратегій розвитку підприємства, які класифікуються за певними ознаками. Стратегія підприємства повинна формулюватися в загальних рисах, щоб її можна було завжди коригувати у зв'язку з постійно мінливими ринковими умовами. На вибір стратегії впливають, як внутрішні резерви (здібності) фірми (її внутрішнє середовище, включаючи наявні ресурси і компетенції), так і стан зовнішнього середовища (особливості попиту, конкуренції, інституційні чинники та інше)
У ході дипломної роботи було проаналізовано підприємство «Міськбудпроект». Воно володіє великим практичним досвідом успішного проектування будівель, як цивільного, так і промислового призначення. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ показав, що в останній час воно відчуває фінансові труднощі та гостру нехватку персоналу, це наслідки всесвітньої фінансової кризи, а також відсутність стратегії розвитку.
Приймаючи до уваги стан підприємства «Міськбудпроект» доцільно вибрати стратегію концентричної диверсифікації. Стратегія концентричної диверсифікації базується на пошуку і використанні додаткових можливостей виробництва нової продукції, яка відповідає наявним можливостям фірми, навіть якщо вона орієнтована на інші групи споживачів. У цьому випадку ТОВ «Міськбудпроект» слід залишити існуюче виробництво основним напрямком діяльності, а нове створити на базі її додаткових можливостей (асортиментних, кваліфікаційних та інших). Мета в даному випадку полягає в тому, щоб розширити потенційний ринок підприємства та домогтися ефекту синергії, тобто спільного і однорідного функціонування елементів системи. Такими елементами є існуючи види послуг та створенні в найближчому майбутньому нові стратегічні бізнес одиниці. Для досягнення синергетичного ефекту треба знайти такий набір...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу