*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Відкриття підприємства

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 327

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ:

Вступ с 3
1 Організаційні форми підприємств і їх об'єднань с
2 Створення підприємства - підготовка необхідної документації і порядок с
реєстрації підприємства
2.1. Назва підприємства. Засновницька угода і статут підприємства.
2.2 Процедура підготування документів для заснування
і реєстрації підприємства с 2
2.3 Документи, які необхідні для реєстрації юридичної особи с 2
2.4 Порядок реєстрації підприємства у органах статистики і отримання
довідки з Єдиного державного реєстру с 25
2.5 Порядок отримання печатки і штампів
2.6 Порядок постановки на облік у податкових органах
2.7 Порядок і термін реєстрації платника ПДВ
2.8 Реєстрація підприємства у Пенсійному фонді
2.9 Реєстрація у Фонді соціального страхування про тимчасову непрацездатність
2.10 Реєстрація у Фонді обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
2.11 Реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань
2.12 Відкриття рахунку в банку с 30
2.13 Отримання дозволу органу державного пожежного нагляду щодо
початку робіт с 31
2.14 Отримання ліцензії на будівельну діяльність с 32
3 Організація та управління підприємством
3.1 Організаційна структура управління підприємством і
штатний розклад с 34
3.2 Обгрунтування організаційної структури підприємства с 38
3.3 Розробка колективного договору с 42
Висновки
ВСТУП


Сучасний менеджмент організацій – це гнучка організаційна система управління і разом з тим, складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, який використовують для зміни стану і якостей об’єкта управління.
Порграма курсу „Менеджмент організацій” побудована на базі системного і функціонального підходів.
Системний підхід передбачає вивчення організації як соціально-економічної системи, основними параметрами якої є цільове призначення, правові та нормативні засади, ресурси, процеси і структура, розподіл праці, зовнішнє середовище та система внутрішніх соціальних, а також економічних зв’язків і відносин, що відображають організаційну культуру.
Функціональний підхід дає змогу розглядати систему управління підприємством як набір функціональних менеджментів, що мають свої цілі, політику, організаційну структуру, специфічні функції, а це, в свою чергу, дає можливість усвідомити, що сучасна організація – складний багатофункціональний організм, який потребує формування і застосування чіткого механізму управління, побудованого на основних принципах менеджменту.
Мета дисципліни „Менеджмент організацій” – поєднати в цілісну систему знання про організацію як об’єкт управління, що дало б можливість майбутнім менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу та різноманітність функцій менеджменту сучасного підприємства і навчитись реалізовувати його на практиці
Основними завданнями вивчення дисципліни „Менеджмент організацій” є:
- формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем у галузі побудови менеджменту організацій;
- формування вмінь та навичок виконання управлінських функцій щодо основних підсистем підприємства.ВИСНОВКИ

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі підприємства такі як «Будсервіс«Комфорт» забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення.
Підприємство «Будсервіс«Комфорт» – це фірма, якою керує незалежний власник, яка не посідає у своїй галузі домінуючого становища і відповідає певним критеріям за кількістю зайнятих і щорічним критеріям продажів.
Можна виділити три моделі розвитку підприємства «Будсервіс«Комфорт»:
- повільне розширення ділової активності;
- перетворення в середню, а потім у велику компанію;
- збереження масштабів діяльності на досягнутому рівні.
За особистими спостереженнями підтверджується факт надання пріоритетного значення розвиткові стосунків з існуючими клієнтами. Поширюється практика взаємної допомоги у здобутті нових клієнтів шляхом відповідного інформування або рекомендацій.
Як показує досвід, правильно сформована організаційна структура, чітко прописані посадові обов'язки, правила взаємодії між підрозділами необхідні для успішного функціонування бізнесу. Роботи по удосконаленню організаційної структури Компанії доцільно проводити в наступних випадках:
-Проектування і побудова організаційної структури необхідно у випадку утворення нової Компанії;
-Оптимізація існуючої організаційної структури в першу чергу потрібна Компаніям, чиї підрозділи і співробітники виконують роботу недостатньо узгоджено, неефективно, не відповідно до цілей Компанії;


Для успішного розвитку підприємства «Будсервіс«Комфорт» на ринку й ефективному функціонуванні підприємства необхідна стратегія розвитку.
Задачі, які повинні бути розв'язувані в ході розробки стратегії розвитку підприємства:
1. Визначення місії підприємства;
2. Формулювання цілей...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу