*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методика розслідування незаконного виготовлення й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

дипломные работы, Уголовное право

Объем работы: 90 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 562

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………..……3
1. Криміналістична характеристика незаконного виготовлення
й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів……………………………………………………….10
2. Особливості організації розслідування злочинів на початковому
етапі…………………………………………………………...………………33
2.1. Особливості порушення кримінальної справи……………………...…33
2.2.Планування розслідування незаконного виготовлення
й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів у цілому………………………………………...…40
2.3. Планування окремих слідчих дій………………………………...…..…52
3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та
іншими службами органів внутрішніх справ, а також
з компетентними органами іноземних держав, у
процесі боротьби з незаконним обігом наркотиків…………………..……66
Висновки…………………………………………………………………...…79
Список використаної літератури………………………………………..…..82
59. Кузьмічов В., ЄвдокіменкоС. Нові види злочинної діяльності: їх аналіз// Право України ,- № 10.- 2000,- с. 110
60. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного
процесса России. - Воронеж, 1998.- 216с.
61. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо- насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004.- 176с.
62. Лук'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Монографія.-К.:НАВСУ,- 2005.- 360с.
63. Малютін І.В. Проблеми дослідчої перевірки злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів/ Прокуратура. Людина. Держава,-№6,-2004.
64. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу ( відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством.- К.: Кондор, 2004.- 214 с.
65. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: Законность и обеспечение прав граждан.- К.: Юринком Интер,-1999.- 472с.
66. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні: кримінальне - правове дослідження: Автореферат дисертації.- К.: Юрид. наука, 1998.- 44с.
67. Никифорович И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств: Автореферат диссертации.- Х.-1994.- 53с.
68. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми: Учеб. пособ.-К.: МАУП, 2004.- 228с.
69. Одерій О.В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів: Автореферат дисертації.- Х.- Університет внутрішніх справ, 1997.- 23с.
70. Омигов В.И. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении: Автореферат диссертации.- М., 1994.- 28с.
71. Пшеничний В.Г. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і...

1. Конституція України, Харків „ ФОЛІО”, 2005.- 45c.
2. Закон України „ Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” № 60/95-ВР від 15. 02. 1995.
3. Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995.
4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02. 1992.
5. Закон України „ Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993.
6. Закон України „ Про міліцію” від 20.12.1990.
7. Закон України « Про прокуратуру» від 05.11.1991.
8. Закон України « Про адвокатуру» від 19.12.1992.
9. Закон України « Про Службу безпеки України» від 25.03.1992.
10. Закон України « Про статус суддів» від 15.12.1992.
11. Закон України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві ” від 23.12.1993.
12. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993.
13. Закон України « Про судову експертизу» від 25.02.1994.
14. Закон України «Про звернення громадян»// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 47, ст.256)
15. Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002.// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 29, ст.57)
16. Кримінально-процесуальний кодекс України// (Затверджений Законом від 28.12.60 ( 1000-05 )ВВР, 1961, N 2 ст. 15)
17. Кодекс України про адміністративні правопорушення //( Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122 ).
18. Кримінальний кодекс України//(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 )
19. Митний кодекс України //(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )
20. Кримінально –виконавчий кодекс України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 )
21. Кодекс адміністративного судочинства України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446)
22. Резолюция 39/142 Генеральной Ассамблеи ООН...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу