*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шляхи вдосконалення правової культури в суспільстві

рефераты, Теория государства и права

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 458

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Поняття та структура правової культури
1.1 Поняття правова культура суспільства
1.2 Структура правової культури суспільства
2. Вдосконалення правової культури суспільства
2.1 сучасний стан правової культури України
2.2 Сучасний аспект вдосконалення правової культури
Висновок
Література
Правова культура - невід'ємна частина загальної культури народу, базується на її початках, є віддзеркаленням рівня її розвитку, менталітету народу. Формування правової культури не є відособлений процес від розвитку інших видів культури - політичною, моральною, естетичною. Це комплексна проблема. Їх об'єднує спільність завдання - створення морально-правового клімату в суспільстві, який гарантував би осіб реальну свободу поведінки в з'єднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечував би її права, соціальну захищеність, пошану її гідності, тобто поставив би людину в центр економічних, соціальних, політичних, культурних процесів.

Правова культура суспільства - різновид загальної культури, що є системою цінностей, досягнутих людством в області права і що відносяться до правової реальності даного суспільства: рівню правосвідомості, режиму законності і правопорядку, стану законодавства, стану юридичної практики і ін. Високий рівень правової культури є показником правового прогресу.
Правова культура в кожен даний момент "присутня" в кожній даній точці правової реальності, не збіжиться з нею повністю, але існує в ній як складова частина, яка здатна виступати у вигляді характеристики рівня розвитку цієї реальності.
Культура суспільства є результатом соціально-правової активності окремих осіб, колективів і інших суб'єктів права; вона виступає відправним моментом, базою для такого роду активності і в цілому для правової культури особи.
Таким чином, здійснений розгляд становлення правової культури в історико–філософському плані свідчить про те, що цей суспільний інститут – надзвичайно складний і багатогранний і в історії філософської думки був предметом розгляду ряду визначних особистостей. Основи світоглядних бачень ряду філософів, юристів минулих століть у питаннях, пов’язаних з правовою культурою, правом, створили засади сьогоденних методів, концепцій у вказаних питаннях.
З урахуванням наукового визначення концептуальних підвалин цивільного права, про які йшлося вище, викладене обумовлює можливість центральному органу виконавчої влади здійснювати відповідну частину державної влади саме на засадах розумності і справедливості, що, у свою чергу, складають основу правової культури. Однак, безумовно, визначальними чинниками застосування такого підходу у цій сфері суспільного життя є особиста правова культура всіх осіб, що складають апарат конкретно взятого центрального органу виконавчої влади, та чітке визначення на відповідному рівні меж його повноважень. Саме у такий спосіб матимемо змогу утвердити у суспільстві живу матерію високого духу правової культури – свободу і гуманізм, тобто основні засади соціального управління.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу