*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Конституційно-правовий інститут громадянства

курсовые работы, конституционное право

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 430

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ.........................................................................................................................2
РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА.................................................3
1.1. Інститут громадянства як елемент статусу особи....................3
1.2. Принципи громадянства ............................................................6
1.3. Подвійне громадянство ............................................................10
РОЗДІЛ 2. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ................................................13
2.1. Набуття громадянства України................................................13
2.2. Припинення громадянства України ........................................17
2.3 Органи, що вирішують питання, пов'язані з громадянством України ............................................................19
Висновки ..................................................................................................................22
Список використаних джерел ...............................................................................23
Серед інститутів конституційного права пріоритетними є інститути основ конституційного ладу, конституційно-правового становища особи — конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні, держави в цілому та інститутів її органів: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судової системи. Значну увагу приділено місцевому самоврядуванню, територіальному устрою.
Правовий статус особи - це складна категорія, що відбиває весь комплекс зв'язків людини з суспільством, державою, колективом, оточуючими людьми. В основі правового статусу особи лежить фактичний соціальний статус.

У праві кожна людини визнається суб'єктом права. За Конституцією України людина - це особа як член суспільства і як носій особистого індивідуального начала. Як суб'єкт конституційних правовідносин людина виступає в різних якостях. Головне в конституційному понятті "людина" - це соціальна цінність особи, в результаті чого вона є суб'єктом різних прав, свобод і обов'язків. Людина в конституційному праві розглядається як особистість, не дивлячись на те, що люди бувають різні: високого рівня розвитку, малорозвинуті, гідні і навпаки тощо. У цьому розумінні поняття "особистість" найбільш узагальнююча за рівнем абстракції категорія, за допомогою якої охоплюється вся різноманітність людських індивідуумів, їх правового статусу, забезпечується надійний захист прав і законних інтересів.
По відношенню до людини, її прав, свобод у літературі переважають демократичні погляди. Вважається, що людина, де б вона не знаходилась, залишається вільною істотою і знаходиться під захистом світового співтовариства, власної держави, громадянином якої він є, та держави, у якій він у даний час перебуває як іноземець. Стан свободи ніким не дарується, а належить людині в силу її народження. А природне право це сукупність основних, тобто невідчужуваних прав людини.
Права особи - це її соціальні можливості, які зумовлені економічними і культурними умовами життя суспільства та законодавчо закріплені державою. В них виражена та міра свободи, яка об'єктивно можлива для особи на конкретно-історичному етапі розвитку. В межах цієї формально закріпленої свободи здійснюється самовизначення особи, встановлюються умови реального користування спеціальними благами в різних сферах політичного, економічного, соціально-культурного життя,
Права особи надзвичайно різноманітні за змістом, обсягом, способом реалізації. Закріплення того чи іншого суб'єктивного права в законодавстві означає реальну можливість індивіда вільно користуватися благами у рамках передбачених законом.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу