*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття виборів та виборчих систем в Україні

курсовые работы, конституционное право

Объем работы:

Год сдачи: 2008

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 338

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ................................................................................................................................2
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ , ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ВИБОРІВ
1.1. Поняття виборів...............................................................................................3
1.2. Становлення інституту виборів......................................................................6
1.3. Основні принципи виборів.............................................................................11
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ВИБОРІВ ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
2.1. Види виборів та виборчих систем.................................................................14
2.2. Виборчий процес та його стадії.....................................................................24
2.3. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України..........39
Висновки.........................................................................................................................42
Список використаних джерел.... ..................................................................................44
Вибори є стародавнім суспільним інститутом, що бере початок ще за часів первіснообщинного ладу. В Україні через вибори формується чимало органів державної влади та місцевого самоврядування.
Значення виборів полягає в тому, що обрані через них у результаті політичного волевиявлення населення органи або особи, набувають права приймати рішення від імені тієї спільноти, яка їх обрала, представляти їхню волю. При цьому слід розрізняти органи первинного і вторинного представництва населення.Перші обираються виборчим корпусом – тобто громадянами, що мають виборчі права. Такими органами в Україні є Верховна Рада України, Президент України, органи місцевого самоврядування, які виступають безпосередньо від імені народу, або його певної частини. Органи вторинного представництва - Кабінет Міністрів України, Верховний, Конституційний суди, Генеральний прокурор – є представниками народу через ті обрані виборцями органи, що їх сформували.
Нормативне регулювання виборів до органів первинного представництва не обмежується конституційними положеннями. Найбільш загальні положення Конституції України щодо виборів конкретизується в законах України „Про вибори Президента України” 1999 р., „Про вибори народних депутатів України” 1997 р. і „Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів” 1998 р. Усі правові норми, що регулюють порядок виборів у своїй сукупності і становлять правовий інститут.
У світі застосовуються різноманітні варіанти характеру законодавчого регулювання виборів. Щодо України, то в процесі її історичного розвитку ми стикаємось із застосуванням різних систем виборів, ряду особливостей цього інституту. Навіть в умовах сьогодення він знаходиться в процесі свого формування і потребує подальшого розвитку.
Отже, в результаті своєї роботи я визначила, що вибори в Україні – це передбачена Конституцією та законами України форма прямого народовладдя, яка є волевиявленням народу шляхом таємного голосування щодо формування конституційного якісного і кількісного складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
В сучасному політичному процесі вибори мають багатоманітне соціальне призначення, яке виражається через наступні суспільні функції:
1. Вибори є важливим інструментом реалізації народного суверенітету, легітимізації влади взагалі і конкретного того чи іншого представницького органу у межах цого законодавчої компетенції
2. Вибори виступають водночас однією з форм здійснення права національного суверенітету (прикладом цього може бути Закон України „Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим”, який передбачає як загальний, так і спеціальний порядок участі громадян кримсько-татарської, болгарської, вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим).
3. Через вибори як демократичну форму обрання представників народу забезпечується стабільність, поступовість і наступність існування влади
4. Через вибори як форму відносно якісного відбору або своєрідного фільтру складу представницьких органів забезпечується основа для ефективного функціонування державного механізму та органів мвсцевого самоврядування: саме періодичні вибори дають змогу позбутися непопулярних, хто скомпрометував себе, політиків.
5. Вибори є одним з найважливіших способів формування і вираження суспільної думки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу