*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Надання допомоги у трудовому і побутовому влаштуванні особам, які звільняються з місць позбавлення волі

рефераты, Уголовно-исполнительное право

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 654

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ
1. Допомога засудженим які звільняються з місць позбавлення волі
2. Допомога засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні
Висновок
Література
З метою надання особам, які звільнені від відбування пока¬рання, сприяння у відновленні в соціальному статусі повноправно¬го члена суспільства, поверненні їх до самостійного загальноприй¬нятого соціально-нормативного життя в суспільстві «Порядком взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації» уста¬новлено достатньо чіткий порядок взаємодії органів і установ, по¬кликаних сприяти вирішенню вказаних питань, а також порядок інформування про звільнених засуджених.
До поняття “ресоціалізації засуджених” відноситься процес становлення особи як соціального члена суспільства, що здійснюється на основі застосування до неї комплексу правових, організаційних, психологічних, виховних та інших заходів впливу на різних етапах кримінальної відповідальності з метою недопущення здійснення протиправних діянь та повернення його до самостійного загальноприйнятого суспільно-нормального життя в суспільстві.
Установлено, що в УВП низький загальноосвітній та професійний рівень засуджених, що потребує розробки нових державних програм з загальноосвітнього та професійно-технічного навчання, а також певних заходів для їх матеріального та морального стимулювання. Бажано також, щоб засуджені в місцях позбавлення волі працювали за спеціальністю, яку мали до засудження, а при її відсутності здобували кваліфікацію в УВП, за якою могли працевлаштуватися після звільнення на волю. Необхідно також вивчити професійно-кваліфікаційний рівень підготовки засуджених і на цій основі сформувати галузеву структуру та відновити систему професійно-технічного навчання в установах виконання покарань.
1. „Кримінально – виконавче законодавство України. Кримінально – виконавчий кодекс України. Нормативно – правові акти / Упоряд.: В.С. Ковальський, Ю.М. Хахуда. – К.: Юринком Інтер,2005
2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково – практичний коментар/ За заг.ред. д.ю.н., проф.. А.Х. Степанюка – Харьків: «Одісей», 2005.
3. Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива частини): Навч. посіб. / О. М. Джужа, С. Я. Фаре-нюк, В. О. Корчинський та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 448 с.
4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч¬ник для студентів юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов. — К.—X.: Юрінком Інтер — Право, 2001. — 416 с.
5. Конституція України. — К., 1996.
6. Кримінальний кодекс України. — X.: Одіссей, 2001. — 256 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу