*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Мета та порядок попереднього вивчення засуджених до позбавлення волі

рефераты, Уголовно-исполнительное право

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 507

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ

1. Попереднє вивчення засуджених
2. Диференціація та індивідуалізація покарань у виді позбавлення волі
3. Організація діяльності комісій з питань розподілу засуджених до позбавлення волі та порядок визначення виду установи виконання покарання
4. Порівняння попереднього вивчення засуджених в Україні та в інших країнах Європи
Висновки
Використана література
З проголошенням незалежності Україна стала на шлях демократичних реформ, у тому числі й у сфері виконання кримінальних покарань. В умовах демократизації й гума¬нізації суспільства її державна політика на всіх напрямках має бути спрямована на забезпечення прав і свобод людини, а її законодавство повинно бути приведено у відповідність до міжнародних норм і стандартів.
Для досягнення цілей покарання і кримінально-вико¬навчої діяльності, підвищення ролі покарання як засобу протидії злочинним проявам необхідна система, яка за¬безпечувала б реальну можливість застосування до засу-джених різних категорій відповідних обсягів каральних елементів покарання й заходів виховного впливу на них з урахуванням учиненого злочину й відомостей про особу винного. Вирішення вказаного завдання можливе тільки на підставі диференціації покарання, зокрема, на стадії його виконання.
Саме диференційоване здійснення цього процесу є обов'яз¬ковою умовою індивідуалізації, справедливості покарання і як результат - його ефективності. Але для практичної реа¬лізації такого підходу перш за все необхідно поділити всіх засуджених до позбавлення волі на невеликі групи, тобто здійснити їх класифікацію, забезпечивши в подальшому окреме розміщення кожної з них.
Формування системи установ виконання покарань, визначення Штатного розкладу їх працівників тощо. В Україні на сучасному етапі практика взагалі дещо випереджає теоретичні напрацювання. Із 1960 р. й до прийняття у 2001 р. нового КК України первинну класифікацію засуджених до позбавлення волі за видами виправно-трудових установ здійснював виключно суд. На сьогоднішньому етапі цю функцію передано Державному департаменту України з питань виконання покарань. Така переорієнтація діяльності системи виконання кримінальних покарань проведена без по-передньої наукової розробки дійової класифікаційної системи, без окреслення чітких критеріїв поділу засуджених на групи залежно від визначальних, найбільш важливих ознак, які їх характеризують, без...
1. Яковець І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань. Монографія. Харків: вид-во „Кроссроуд”, 2006.-208с.
2. Проблеми пенітенціарної теорії і практики / Редкол.: В. М. Синьов (голов. ред.) та ін.) – К.:”МП Леся”, 2001.- 408 с.
3. Синьов В.М., Кривуша В.І. Пенітенціарна педагогіка: в основних запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. – К.2000. Видання друге, доповнене.
4. Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. / Редкол.: Синьов (голов. ред..) та ін. – К.: КІВС, „МП Леся”, 2002. – 467с.
5. Кримінально-виконавче право Украіни: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А. Х. Степанюка. – Харків:Право, 2006. – 256с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу