*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Бандитизм

курсовые работы, криминология

Объем работы:

Год сдачи: 2008

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 506

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ:
ВСТУП
І.Історичний розвиток поняття “бандитизм” в кримінально правовому аспекті.
ІІ.Поняття бандитизму. Юридичний аналіз складу “бандитизм”.
2.1. Об’єкт бандитизму.
2.2. Об’єктивна сторона бандитизму.
2.3. Суб’єкт та суб’єктивна сторона бандитизму.
ІІІ. Особливості бандитизму
3.1. Відмежування бандитизму від суміжних злочинів.
3.2. Покарання при вчиненні бандитизму. Проблеми розслідування цієї категорії справ.
ВИСНОВОК
Актуальність даного питання полягає в тому, що бандитизм є одним з найнебезпечніших злочинів, оскільки їх згуртованість, організованість утрудняє розслідування таких злочинів. Стисло характеризуючи ту, що складається в Україні останнім часом криміногенну обстановку, слід підкреслити, що негативні тенденції в стані злочинності продовжують домінувати. Зростає організованість злочинного середовища. Криміногенний світ швидко пройшов шлях від розрізнених злочинних груп до згуртованих, інтелектуально і фізично оснащених, а також стійких озброєних груп (банд). Характеризуючи сучасний стан організованої злочинності, слід зазначити, що вона стає одним з найбільш небезпечних чинників, що ускладнюють оперативну обстановку. Її частка в структурі злочинності щодня росте. Кількість зареєстрованих злочинів, здійснених організованими групами і злочинними співтовариствами, збільшилася за останні сім років в 8,5 разу.
Найбільшу небезпеку в структурі організованої злочинності представляють бандитські формування. Діяльності цих озброєних об'єднань набуває агресивний характер, видозмінюються і стають все більш небезпечними форми і методи скоєння злочинів, підвищується озброєність і технічна оснащеність банд.
Статистичні показники, що характеризують стан розкриття і розслідування бандитизму, є напруженою ситуацією, а відповідно, необхідності вдосконалення правового і організаційного забезпечення попереднього слідства, розслідування, попередження і припинення даних злочинів. І в цій роботі я хочу освітити методику розкриття бандитського притуплення. Розповісти про обставини, що підлягали дослідженню. Розкрити стадії розслідування бандитизму, особливості виробництва окремих слідчих дій.1.Гришанин П. «Понятие банды и ответственность за бандитизм по советскому уголовному праву».. М. 1958
2.Бажанов М.И.Уголовное право Украины. Часть общая. — Днепропетровск, 1992. —С.166.
3.Новицький Г.В. Кримінально-правова кваліфікація бандитизму // Уряду України. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочиністю. Т.7. К. 1998. с. 206-215.
4.Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с.124
5. Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с. 244-245, 315-316.
6.Кримінальне право України. Особлива частина. За редакцією М.І. Бажанова, С.С. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2001, с.136
7.Кононенко В. // Деякі питання судової практики у справах про бандитизм. Право України. №4. 1996
8. Дворкин А.І., Боголюбова Т.А. Расследование бандитизма: Метод. пособие. – М.: Приоритет, 2000. – 176 с. – С. 14.
9. Дьяков С.В., Ігнатьев О.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. – М.: Юрид. лит., 1988. – 224 с.
10. Ванюшкин С.В. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с нею в понятиях и комментариях / Под ред. А.И. Долговой – М.: НОРМА, 2000. – 802 с. – Ст. 42.
11.Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 6-е видання. За редакцією В.Ф. Бойко та інших. Київ. “А.С.К.” – 2000. С.529
12. Шакун В.І., Яценко С.С. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – К.: Правові джерела, 1998. – 1085 с. – Ст.280–281.
13. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – Х.: Одіссей, 2001. – 240 с.
14. А. Андреева, Г. Овчинникова. Квалификация бандитизма. // Законность. 1996. №4
15. Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения.// Законность. 2002 №4

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу