*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вчення про причини та умови злочинності

курсовые работы, криминология

Объем работы:

Год сдачи: 2008

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 672

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ
1. Напрямки пояснення причин злочинності
1.1 Біологічний напрями пояснення причин злочинності
1.2 Соціологічний напрями пояснення причин злочинності
2. Сучасні теорії детермінації злочинності
3. Характеристика причин і умов злочинності
3.1 Поняття причин та умов злочинності в кримінології
3.2 Класифікація причин та умов злочинності в кримінології
Висновок
Література
Проблема причин злочинності - центральна і найскладніша зі всіх проблем кримінологій. У ній, як у фокусі, з'єднуються елементи економіки і соціальної психології, юриспруденції і політики, наукової теорії і соціальної практики. Значення її визначається тим, що, розкривши причини злочинності в сучасному соціалістичному суспільстві, ми зможемо на науковій основі розробити і здійснити ефективні заходи боротьби з цим негативним явищем.
Проблемі причин злочинності присвячений ряд робіт радянських учених. При єдиному методологічному підході до аналізу цієї проблеми, заснованому на положеннях діалектичного матеріалізму, висновки кримінологій авторів, їх теоретичні уявлення далеко не у всьому співпадають. І це істотно збагачує науку, даючи можливість вивчати досліджуваний предмет в різних ракурсах і з різних точок зору.
Творчою своєрідністю відрізняється і що представляється читачеві монографія доктора юридичних наук, професора Н. Ф. Кузнецової. Ще в 1969 р. вона опублікувала книгу «Злочин і злочинність», що здобула заслужену популярність і визнання, в якій були намічені деякі з тих наукових положень, які з великою повнотою розвинені в даній роботі. До них відноситься, в першу чергу, авторська концепція причин злочинності і умов, їй сприяючих.
До якого круга явищ відноситься поняття «Причина злочинності»? Н. Ф. Кузнецова при рішенні цього питання спирається на відоме марксистське положення про те, що поняття причини і наслідку мають сенс лише стосовно двох взаємодіючих явищ, розглянутих ізольовано від інших явищ. На її думку, причина завжди безпосередньо пов'язана із слідством, не відокремлена від нього ніякими ланками, що є посередником. Це, зокрема, означає, що причина дії людини - його свідомість і воля; звідси висновок кримінології: причини злочинності лежать в суб'єктивній сфері життя суспільства, соціальної групи і особи. Н. Ф. Кузнецова, таким чином, конструює поняття «Специфічної причини злочинності», під якою розуміються дефекти в суспільній, груповій і...
1. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984, 208 с.
2. Курс кримінології: Загальна частина: Підруч.: У 2 кн. / О.М.Джужа, П.П.Михайленко, О.Г.Кулик та ін.; За заг. ред. О.М.Джужи. - К., 2001.
3. Криминология: Учеб. / Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. - М., 1995. - С. 16-17.
4. Зелинский А.Ф. Криминология. - Харьков, 1996.
5. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е.Эминова. 2-е изд. - М.: Юрист, 1999. 478 с.
6. Криминология: Учебник / Беляев Н.А. и др. Под ред. В.В. Орехова – Санкт-Петербург: Университет, 1992. 216 с.
7. Криминология. Под редакцией профессора А.И. Долговой. – М.: 1997. 248 с.
8. Криминология: Учебник. Под ред. д. ю. н. В. Н. Бурлакова, д. ю. н. Н. М. Кропачева. — СПб.: Санкт-Петербургский государ¬ственный университет, Питер, 2002. — 432 с
9. Алексеев А. И., Аргунова Ю. Н., Ванюшкин С. В., Демидов Ю. Н., Долгова А. И. Криминология: Учебник для юрид. вузов / А.И. Долгова (ред.). — М. : ИНФРА-М-Норма, 1997. — 779с.
10. Иншаков Сергей Михайлович. Зарубежная криминология. — М. : Инфра-М, 1997. — 383с.
11. Методичний посібник з курсу "Кримінологія": Для слухачів 3-4 курсів. Освітній (кваліфікаційний) рівень "Спеціаліст" / Одеський ін-т внутрішінх справ. Кафедра кримінального права та кримінології / Г.І. Васильєв (ред.), В.М. Пьохов (авт.-уклад.). — О. : АстроПринт, 2000. — 54с.
12. Михайленко Петро Петрович. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України: Статті, доповіді, рецензії:У 3. т. — К. : Генеза, 1999. — 942с
13. Юзікова Н. С. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Кримінологія" / Дніпропетровський держ. ун-т. Кафедра кримінального права та процесу. — Д., 2000. — 43с.
14. Даньшин І. М., Голіна В. В., Кальман О. Г., Лисоєд О. В. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу