*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Метод трудового права України в умовах формування ринкових відносин

рефераты, Трудовое право

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 454

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ

1. Поняття методу трудового права
2. Елементи методів трудового права
3. Особливості методів трудового права
Висновки
Використана література
Метод правового регулювання — це спосіб впливу держави на суспільні відносини, який здійснюється за допомогою юридич¬них засобів, прийомів, їх сполучень.
Первинними методами визнаються такі:
1) централізоване, імперативне регулювання (метод субординації), за якого регулю¬вання зверху донизу здійснюється на владно-імперативних за¬садах;
2) децентралізоване, диспозитивне регулювання (метод координації), за якого правове регулювання визначається пере¬важно знизу, на його хід і процес впливає активність учасників суспільних відносин, що регулюються певною галуззю права. Ці методи виступають у різних варіаціях, сполученнях, як правило, з перевагою одного з них. У найбільш чистому вигляді такі первинні методи виявляються у публічному праві (центра-лізоване регулювання — метод субординації) і в приватному, насамперед у цивільному, праві (децентралізоване регулювання — метод координації). За допомогою методу правового регулювання держава здійснює переведення суспільних відносин у правовідносини, визначаю¬чи коло суб'єктів таких правовідносин; встановлює їхній право¬вий статус — суб'єктивні права та обов'язки, гарантії; визнає під¬стави виникнення прав та обов'язків; ступінь конкретності прав та обов'язків; встановлює процедури здійснення прав та обов'яз¬ків; визначає види санкцій за порушення встановлених правил.
На думку В.С. Нерсесянса, "метод галузевого правового регулю-вання (метод галузі права) — це сукупність заходів, способів і форм вираження специфічних регулятивних властивостей і функцій, притаманних нормам даної галузі"
За висновками теоретиків метод регулювання суспільних відносин можна визначити, схарактеризувавши такі елементи:
1) порядок виникнення, зміни і припинення правовідносин;
2) загальне юридичне становище учасників правовідносин;
3) характер встановлення прав і обов'язків;
4) засоби забезпечення виконання обов'язків (санкції).
Застосовуючи ці теоретичні засади можна проаналізувати й метод такої галузі права, як трудове право. При...
1. Кодекс Законів про Працю.
2. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Фірма «Консум», 1998.
3. Трудове право України: Курс лекцій. // Під. Ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Вид-во “Вільна Україна”, 1996.
4. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу