*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Тактика відтворення обстановки та обставин події

рефераты, криминалистика

Объем работы:

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 477

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ

1. Поняття відтворення обстановки та обставин події
2. Підготовка і тактика проведення відтворення обстановки та обставин події
Висновки
Використана література
У процесі розслідування злочинів часто виникає по¬треба в проведенні експериментів (дослідів) для пере¬вірки і уточнення даних, одержаних при слідчих діях, і для оцінки слідчих версій.
Експериментальний метод пізнання широко застосо¬вується в слідчо-судовій і експертній практиці, оскільки проведення дослідів дозволяє пересвідчитись в об'єктив¬ній можливості вчинення певних дій, сприйняття окремих явищ, фактів.
Застосування цього методу в ході попе¬реднього слідства спеціально передбачене криміналь¬но-процесуальним законом. Відтворення обстановки і обставин події є процесуальною дією, яка полягає в проведенні спеціальних дослідів з метою перевірки і уточнення доказів, оцінки слідчих версій і одержання нового доказового матеріалу.
Шляхом відтворення обстановки і обставин події можуть бути перевірені показання обвинувачених, пі¬дозрюваних, свідків і потерпілих, результати оглядів, впізнання та інших слідчих дій. При цьому іноді мається на меті уточнення окремих обставин досліджу¬ваної події.
Проведення відтворення обстановки і обставин по¬дії є одним із засобів виявлення причин і умов, які сприяли злочинам і з'ясування яких організаційних, адміністративних чи технічних заходів потрібно вжи¬ти, щоб зробити неможливим вчинення подібних зло¬чинів у майбутньому.
За метою, процесуальним порядком і прийомами проведення відтворення обстановки і обставин події іс¬тотно відрізняється від суміжних слідчих дій (слідчого огляду, обшуку, виїмки, експертизи). Відмінність ця по¬лягає (крім процесуальної різниці) в тому, що відтворен¬ня обстановки і обставин події не передбачає одержання і вилучення слідів і речових доказів подібно до того, як це робиться при огляді. Якщо під час відтворення виявляються сліди і речові докази, потрібно після за¬кінчення його провести огляд. Від обшуку і виїмки від¬творення відрізняється також і метою проведення (від¬шукання при обшуку і вилучення певних об'єктів, тактичні прийоми їх проведення тощо). Відмінність від¬творення обстановки і обставин події від експертизи полягає ще й в тому, що при проведенні експертизи закон передбачає використання експертом спеціальних знань в певній галузі науки, техніки, мистецтва чи ре¬месла, але методика її проведення не регламентується кримінально-процесуальним законом, в той час, як для проведення відтворення закон не вимагає від слідчого таких знань (у разі потреби слідчий чи суд залучає до участі у відтворенні консультанта-спеціаліста), а за¬гальний порядок відтворення обстановки і обставин події передбачений в КПК.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу