*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Правовий статус АРК

курсовые работы, конституционное право

Объем работы:

Год сдачи: 2008

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 373

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ.............................................................................................1

1.Загальні відомості про автономію як складову частину держави...............................................................................3
1.1Поняття автономії загалом..............................................3
1.2. Процес становлення Автономної Республіки Крим...6

2.Автономна Республіка Крим...........................................16
2.1. АРК – територіальна автономія у складі України....16
2.2. Конституційно-правовий статус Автономної
Республіки Крим..........................................................23

Висновок.....................................................................................33
Список використаних джерел...................................................36
У процесі розбудови незалежної Української держави, становлення конституційного ладу, творення Конституції Украї¬ни 1996 року вже набуто значного досвіду державно-право¬вого розвитку, який,, у свою чергу, потребує подальшого відпо¬відного наукового аналізу, розробки термінологічного апарату, що ним оперує наука конституційного права, та його роз'яс¬нення.
Конституційне право - це особлива галузь права, яка за-кріплює основні принципи організації публічної влади та її взаємовідносин з людиною, інститутами громадянського су-спільства. Це обумовлює її «політизований» характер, що пов'я-зано з політичною боротьбою довкола інститутів влади, яка, в свою чергу, породжує певну заідеологізованість при тлума¬ченні конституційно-правових понять та термінів, В силу цьо¬го інколи досить важко розібратися в їх змісті та природі. На жаль, сучасний стан розвитку вітчизняної науки конституцій¬ного права характеризується дефіцитом монографій, підруч¬ників і навчальних посібників, які були б присвячені актуаль¬ним проблемам конституційного права. До того ж, у деяких працях зміст конституційно-правових термінів або взагалі не розкривається, або ж їх тлумачення подається однобічно, з по¬зиції певної ідеологічної інтерпретації, що спотворює їх при¬роду.
Відповідно до ст.133 Основного Закону держави, територія України складається з 24-х областей плюс Автономна Республіка Крим.
Останній належить спеціальний статус – автономії у складі України. Вона вирішує питання, які належать до її компетенції, має свою конституцію, виконує питання економічного, політичного, соціального характерів. Проте не зважаючи на це залишається складовою частиною України.
Поряд з політичною існує адміністративно-національ¬на автономія; вона широко використовується у Китаї, де 8% національних меншин.

1. Конституція України.- Х.: ТОВ «Одіссей», 2007.-48с.
2. Закон України «Про Автономну Республіку Крим»
3. Конституція Автономної Республіки Крим
4. Погорілко В.Ф. Конституційне право України - Київ Наукова думка 1999р.
5. Авер’янов В.Б. Коментар до Конституції України - Інститут законодавства Верховної Ради України Київ 1996р.
6. Мелащенко В.Ф.Основи Конституційного права України - Київ Вентурі 1995р.
7. Нор В., СтецюкП. Конституція - Основний Закон України у запитаннях і відповідях - Абрис Київ 1997р.
8. Лисенков С.Л. Конституція України: матеріали до вивчення - Київ Либідь 1997р.
9. Біленчук П.Д.,Кампо В.М. Основи конституційного права України:
1. навчально-методичні матеріали для викладачів та студентів юридичних спеціальностей - Київ Вентурі 1997р.
10. Мироненко О.М. Історія Конституції України -Київ ін Юре 1997р.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу