*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Непряме оподаткування в Україні. Акцизний податок

курсовые работы, налоговое право

Объем работы: 60 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 601

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого оподаткування
1.1 Історія розвитку прямого і непрямого оподаткування, їх співвідношення та зв'язок між ними……………………………………………….4
1.2 Економічна суть непрямих податків………………………………….8

2. Порядок нарахування та сплати акцизного податку згідно розділу VІ Податкового кодексу України від 24.12.2010………………..…………….….11
2.1. Платники акцизного податку та об’єкти оподаткування…………….11
2.2. Операції з підакцизними товарами, які звільняються
від оподаткування…………………………………………………….…….13
2.3. База оподаткування……………………………………………………..16
2.4. Підакцизні товари та ставки податку………………………………….17
2.5. Дата виникнення податкових зобов’язань……………………………21
2.6. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених
на митній території України………………………………………..……..22
2.7. Порядок і строки сплати податку з підакцизних товарів……….…..29
2.8. Складення та подання декларації з акцизного податку та
контроль за сплатою податку…………………………………………….30

3. Основні проблеми та шляхи удосконалення системи
непрямого оподаткування в Україні…………………………………...…..…42
3.1 Непряме оподаткування як пріоритетний напрям в адаптації податкового законодавства……………………………………….….42

Висновки ………………………………………………………………………....46
Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел…….…...48
Додатки…………………………………………………………………….….51-60
Метою курсової роботи є вивчення системи непрямого оподаткування в Україні, її складових. Ми будемо розглядати непрямі податки, а саме акцизний податок, який займає важливе місце в загальній системі оподаткування в Україні. Спираючись на нормативні документи, дамо визначення поняттям: «непрямі податки», «податок на додану вартість», «акцизний податок», «мито» та ін. Будемо розглядати як формуються ставки непрямих податків за новим Податковим кодексом України, що є об’єктом оподаткування, якими нормативно-правовими документами регулюється система непрямого оподаткування в Україні. Проаналізуємо об’єктивні інтеграційні процеси і місце в них України та напрями подальшого удосконалення податкової системи, зокрема непрямого оподаткування, оскільки вона істотно впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності й участі держави у міжнародному поділі праці.
Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент економічної політики держави. Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя.
Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення і розвитку дає змогу зробити висновок про недоліки, що їй притаманні. В даній роботі ми будемо розглядати ці недоліки на прикладі непрямого оподаткування і зазначимо можливі шляхи удосконалення даної проблеми.
Отже, становлення української податкової системи пов’язується із набуттям незалежності нашої країни і відбувалося в дуже складних умовах. Як результат такого стану справ наші досягнення у сфері формування податкової системи оцінюють досить неоднозначно. Зокрема, за роки незалежності відбулися суттєві позитивні зрушення: зменшено кількість податків і звільнень від оподаткування, знижено податкові ставки і розширено базу оподаткування, істотно поліпшилася практика адміністрування податків.
Щодо непрямих податків, то це податки, які визначаються розміром споживання і не залежать від доходу або майна платника, виступають у вигляді надбавки до ціни на товар або послугу, і платником яких є кінцевий споживач такого товару або послуги.
Удосконалення справляння акцизного податку здійснюється шляхом:
- послідовного запровадження положень законодавства ЄС при справлянні акцизного податку;
- забезпечення виконання угод ГАТТ/СОТ, зокрема єдиних підходів в оподаткуванні ввезених та вироблених в Україні товарів з метою подальшої інтеграції України до світової спільноти;
- проведення кодифікації законів, які встановлюють правила застосування акцизного податку з метою досягнення прозорості і стабільності, розроблення єдиного нормативно-правового акта з визначеним переліком підакцизних товарів, базою та об'єктами оподаткування з урахуванням основних вимог директив Ради ЄС та угод ГАТТ/СОТ,
- посилення регулюючого впливу акцизу на ціноутворення на ринку товарів, шкідливих для здоров’я, з метою зменшення їх споживання; підвищення частки акцизу в ціні реалізованих підакцизних товарів за рахунок збільшення ставок податку та з огляду на світову практику;
- посилення вимог до виробництва та реалізації пива солодового та запровадження методів контролю за його обігом як за іншими видами алкогольних напоїв;
- поступове посилення екологічного спрямування акцизного податку у відповідності до європейських принципів, застосування регулюючої функції акцизів до товарів, використання...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу