*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ставки, строки сплати та порядок нарахування податку на прибуток підприємств. Оподаткування операцій особливого виду.

курсовые работы, налоги

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 399

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3

РОЗДІЛ 1. Податок на прибуток підприємств 5
1.1. Об'єкт оподаткування 5
1.2. Порядок визначення доходів 7
1.3. Витрати 10

РОЗДIЛ 2. Порядок нарахування податку на прибуток підприємств
за визначеними ставками та оподаткування операцій
особливого виду 14
2.1. Ставки податку та строки сплати 14
2.2. Оподаткування операцій особливого виду 19
2.3. Оподаткування операцій із пов’язаними особами 21
2.4. Оподаткування дивідендів 23
2.5. Оподаткування операцій з відступлення права вимоги 28

РОЗДІЛ 3. Дослідження факторів, які впливають на суму податку
прибутку підприємств у 2011 році 33

Висновки 36
Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел 37
Додатки 39-44
Податок на прибуток, який стягується в Україні, має дуже велике фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Це обумовлено, перш за все, пропорціями в розподілі валового національного продукту, що склалися історично в централізовано-плановій економіці. Основну масу доходів бюджету становили надходження від державних підприємств і досить незначну — податки з населення, оскільки штучно стримувався фонд споживання і збільшувався фонд нагромадження. В нинішніх умовах ймовірним є поступове вирівнювання між фондом споживання і фондом нагромадження, наслідком чого стане збільшення бюджетного значення прибуткового податку з громадян і зменшення податку на прибуток підприємств.
Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватись як завдяки: диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки наданню пільг у виробництві пріоритетних товарів. Але в нашій країні можливості щодо використання податку на прибуток як регулюючого фактора дещо обмежено його великим бюджетним значенням, внаслідок чого і застосовується єдина ставка податку на прибуток підприємств.
Суб'єктами оподаткування або платниками податку є фізичні і юридичні особи з числа резидентів та нерезидентів, які функціонують згідно з нормами податкового законодавства України.
Платниками податку з числа резидентів є суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації та їх філії, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами. Тобто юридичні особи, які мають статус господарської одиниці і є українськими згідно з реєстрацією.
Платниками податку з числа нерезидентів є юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують дохід з джерелом його походження з України, за винятком установ...
Отже, податок на прибуток підприємств належить до найдієвіших важелів, за допомогою яких держава може впливати на діяльність суб'єктів господарювання. Водночас він є одним із найважливіших джерел наповнення бюджету.
На шляху переходу нашої країни до ринкових відносин особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами доходної частини державного бюджету.
В курсовій роботі досліджено, що застосування податку на прибуток підприємств в Україні має багато вагомих об'єктивних і суб'єктивних підстав:
1) податок на прибуток юридичних осіб входить до числа найбільших джерел податкових надходжень до зведеного бюджету України.
2) традиційно суб'єктний склад податку на прибуток (доходи) підприємств значно ширший від встановленого переліку платників податку на прибуток корпорацій західноєвропейських держав.
3) за відсутності універсального декларування особистих доходів громадян для обчислення індивідуального прибуткового податку та надійних механізмів контролю за ним із боку податкових інституцій, масових фактів анти фіскальних вчинків і поблажливого ставлення до них громадськості адміністрування податку на прибуток із найширшого кола юридичних осіб є зручнішим і дешевшим.
4) теоретично оподаткування прибутку є вигідним і для підприємства, бо податок сплачується з чистого фінансового результату від виробничо-комерційної діяльності — приросту чистих активів (капіталу), що не зачіпає самих факторів виробництва й усуває подвійний фіск.
Таким чином, виходячи із загальнотеоретичних міркувань, використання в межах загальноприйнятої мультибазисної системи оподаткування в Україні податку на прибуток підприємств є виправданим.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу