*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподаткування

курсовые работы, налоги

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 382

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 4
1.1. Місце податку на прибуток підприємств в системі податків і
зборів України 4
1.2. Платники податку на прибуток 8
1.3. Ставка на прибуток підприємств 9

РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ І ЙОГО РОЗРАХУНОК 12
2.1. Прибуток підприємства, як об’єкт оподаткування 12
2.2. Валовий дохід 12
2.3. Валові витрати 18


РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 25


Висновки 33
Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел 35
При оподаткуванні прибутків підприємств виникає кілька питань. По-перше, визначення об'єкта оподаткування. По-друге, рівень ставок податку і диференціація їх. По-третє, склад податкових пільг та умови надання їх підприємствам.
Дослідження даної проблеми, а саме оподаткування прибутків підприємств, є особливо актуальною в наш час, коли і Україна стоїть на цьому шляху подальшого розвитку, коли податкова система в країні перебуває у стані становлення.

Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій.
Податок на прибуток є класичним варіантом прямого податку. Основним видом прямого податку, стягуваного з юридичних осіб в Україні, став податок на прибуток, який був введений Законом України від 28 грудня 1994 року «Про оподаткування прибутку підприємств».
Об’єктом дослідження даної курсової роботи слід вважати платників податку на прибуток підприємств.
Предметом дослідження даної курсової роботи є проблема оподаткування прибутку підприємств в Україні.
Мета дослідження полягає в теоретичному розгляді проблеми оподаткування прибутку підприємств в Україні.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
– проаналізувати сутність податку на прибуток підприємств як основу податкової системи України;
– дослідити об'єкт оподаткування і його розрахунок;
– дослідити чинний порядок оподаткування прибутку.
Відповідно до Закону об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду:
– на суму валових витрат платника податку;
– на суму амортизаційних відрахувань.
Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою: з 1 січня по 31 березня 2011 р. діє колишня ставка податку на прибуток - 25%.
– З 1 квітня 2011 р. ставка податку на прибуток становитиме 23%.
– З 1 січня 2012 р. - 21%.
– З 1 січня 2013 р. - 19%.
– З січня 2014 р. - 16%.
Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організації, отримані у вигляді:
– грошових коштів або майна, що поступає безвідплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;
– пасивних доходів;
– грошових коштів або майна, що поступає таким неприбутковим організаціям як компенсації вартості отриманих державних послуг.
Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Платники податку не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають до податкового органу декларацію про прибуток за звітний квартал, розраховану наростаючим підсумком із початку звітного фінансового року.
Протягом кварталу платники податку сплачують авансові внески податку до бюджету за перший і другий місяці кварталу – до 20 числа другого та третього місяців кварталу.
Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку й дотримання податкового законодавства несе платник податку. Платники податку, які не мають на момент перевірки податковим органом бухгалтерських звітів і балансів, декларацій і розрахунків, пов'язаних із нарахуванням і сплатою податків за відповідні періоди» сплачують штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одноразове порушення. Якщо протягом наступних 12 місяців платник допускає друге або більше таких порушень, він сплачує штраф у сумі десяти...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу