*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Договори(контракти) у зовнішньоекономічній діяльності

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 33 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 278

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………3
1. Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія………………………………………………………4
1.1. Основні мотиви розвитку зовнішньоекономічної діяльністі….4
1.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності……………………6
2. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА РІЗНОВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)………10
2.1.Поняття зовнішньоекономічного контракту………………….10
2.2. Функції зовнішньоекономічних контрактів………………….12
2.3. Класифікація умов та зміст зовнішньоекономічного контракту……………………………………………………………13
2.4. Різновиди зовнішньоекономічних контрактів………………..15
3. Процедура укладання зовнішньоекономічних договорів з використанням міжнародних правил „Інкотермс”…………………………………………………………..20
3.1 Поняття Інкотермс………………………………………………………...20
3.2. Класифікація умов та види Інкотермс…………………………………22
Висновки……………………………………………………………30
Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел…………………………………………………………………………………...31
Додатки…………………………………………………….33
Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами.
Конституцією, Декларацією про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність України» установлено, що однією з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України регулюється Законом України від 16.04.1991р. «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України від 23.09.1994р.
«Про порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних відносинах», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.10.1995р. № 75 «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» і т.д.
Згідно з визначенням, що дається в Законі № 959, зовнішньоекономічний договір (контракт) - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів ЗЕД України та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Існує дві відмінності між зовнішньоекономічним договором (далі -контрактом) і звичайними договорами поставки товарів (купівлі-продажу), надання послуг, виконання робіт тощо.
Як визначено статтею 6 Закону № 959, контракт укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачене міжнародним договором України або законом . Повноваження представника на укладення контракту можуть випливати з довіреності, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать цьому Закону. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Україні, особам, уповноваженим на це належно, уважаються діями такого суб'єкта.
Зовнішньоекономічна діяльність передбачає активний пошук партнерів за кордоном. Однак навіть успішний пошук зарубіжного партнера, готового налагодити перспективні взаємовигідні відносини, залишиться безрезультатним, якщо не буде укладений відповідний контракт.
У міжнародній комерційній практиці контрактом називають договір купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі.
Контракт виконує ініціативну, програмно-координаційну, інформаційну, гарантійну та правозахисну функції.
При укладанні зовнішньоекономічної угоди сторони повинні обумовити, право якої держави буде використовуватись для регулювання форми угоди і прав та обов’язків сторін.
У міжнародній торговій практиці існують найрізноманітніші контракти, які можна класифікувати залежно від характеру операцій та типом оформлення.
Умови контракту можна поділити на обов’язкові і додаткові, універсальні та індивідуальні.
З метою уніфікації умов міжнародної торгівлі розробляються та використовуються типові контракти.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу