*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблеми та методи реалізації системи мотивації на підприємствах

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 46 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 351

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Мотивація, як функція менеджменту в управлінні підприємством 5
1.1. Суть і роль мотивації, як загальної функції менеджменту 5
Основні елементи мотивації: потреби, стимули, мотиви, винагороди їх вплив на ефективність підприємницької діяльності 8
1.3. Зовнішні та внутрішні засоби мотивації, економічні та психологічні засоби мотивації 13
1.4. Загальна характеристика теорій мотивації в діяльності підприємства 16

2. Використання теорій мотивації на підприємствах 19
2.1.Змістовні теорії мотивації 19
2.2. Процесуальні теорії мотивації 24

3.Основні методи реалізації системи мотивації на підприємствах 29
3.1. Система стимулів праці на підприємстві 29
3.2. Методи формування заробітної плати, що забезпечує мотивацію персоналу 31
3.3. Механізм преміювання працівників підприємства 35

Висновки 39
Список використаної літератури 41
Додатки 43
1.Мотивація, як функція менеджменту в управлінні підприємством.
1.1. Суть і роль мотивації, як загальної функції менеджменту.
Домінуюча функція менеджменту включає вплив на інших для того, щоб спонукати виконавців здійснювати роботу у напрямі досягнення намічених цілей. Важливим аспектом цієї функції є мотивація, великий інтерес до якої викликаний підвищенням ролі суб'єктивних факторів у суспільному виробництві, ускладненням умов трудової і поза трудової діяльності, збагаченням і розвитком самої особистості.
Привести у дію організовану систему для отримання необхідного результату можливо лише шляхом певного впливу на неї управляючого органу або особи. Необхідні певні інструменти впливу на елементи системи, щоб вона почала своє функціонування. Одним із таких інструментів є мотивація. Для того, щоб ефективно рухатися назустріч меті, керівник має не тільки спланувати і організовувати роботу, але й примусити людей виконувати її згідно до опрацьованого плану.
Поведінка людини завжди мотивована. Віна може працювати ретельно, з наснагою й ентузіазмом, а може ухилятися від роботи. Поведінка особистості може мати і будь-які інші прояви. В усіх випадках варто шукати мотив поведінка.
Мотивація - це процес спонукання себе й інших до діяльності для досягнення особистісних цілей і цілей організації. Традиційний підхід ґрунтується на вірі в те, що співробітники - усього лише ресурси, активи, якими повинні змусити ефективно працювати. Прагнення людини реалізувати себе у своїй справі безперечно. Так уже вона улаштована. Там, де управління й організація праці надають співробітникам такі можливості, їхня праця буде високоефективна, а мотиви до праці - високими. Значить мотивувати співробітників - це торкнутися їхніх важливих інтереси, дати їм шанс реалізуватися в процесі трудової діяльності.
Американський учений Д. Аткінсон одним із пер¬ших запропонував загальну теорію мотивації. Він за¬значав, що силу прагнення людини досягти поставленої...
Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи.
На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як основна складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого риси, притаманні попередній адміністративно-командній системі господарювання. Внаслідок відсутності прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію – стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу. Відсутність науково-обгрунтованої системи планування, організації, мотивації та контролю діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його структурних підрозділів призвели до "зрівнялівки" в системі преміювання. А відсутність висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити належну організацію і функціонування підприємства за ринкових умов, зводять практично нанівець всі спроби розробки, а тим більше - впровадження високоефективної системи цільового управління, в якій чільне місце належить системі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних...
В даній курсовій роботі розглянуто проблеми побудови системи мотивації трудової діяльності для кожного підприємства з метою найефективнішого використання трудових ресурсів. До основних завдань реформування системи мотивації праці належать: удосконалення механізму державного і колективно-договірного регулювання праці; посилення ефективності виробництва та остаточних результатів роботи підприємств; забезпечення тісного взаємозв'язку реформування системи оплати праці з удосконаленням інших складових механізму господарювання; посилення соціального захисту працівників; гарантування їхнього права на своєчасне отримання зарплати.
Між результативністю праці робітника і якістю виробництва на підприємстві існує тісний взаємозв'язок: продуктивність праці персоналу є необхідною умовою результативності виробництва на підприємстві. Тому, розглядаючи результати роботи окремого працівника, правомірно пов'язувати їх зі змінами стану виробництва на конкретному підприємстві.
Мотивація — це процес спонукання до діяльності з метою досягнення певних цілей. Мотивувати співробітників — означає враховувати їхні інтереси, давати їм можливість реалізуватися в процесі роботи.
Адміністративний менеджер повинен уважно спостерігати за членами колективу підприємства, щоб визначити, які активні по¬треби рухають ними. Оскільки з часом ці потреби зміню¬ються, то не можна розраховувати, що мотивація, яка спрацювала один раз, буде ефективною весь час.
Для мотивації трудової діяльності на підприємстві слід намагатися:
• забезпечити створення на роботі клімату взаємодовіри, поваги і підтримки;
• дати кожному цікаву роботу, яка спонукає до роз¬витку його знань і умінь;
• установити чіткі цілі і завдання, а також обгрунто¬вані норми виробітку;
• оцінювати внесок співробітників у результати діяль¬ності фірми за регулярним зворотним зв'язком;
• створювати можливості для розвитку співробітників. і розкриття їхнього потенціалу;
• надавати всім однакові можливості при найми та просуванні по...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу