*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансова діяльність акціонерних товариств

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 67 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 417

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Теоретичні основи фінансів акціонерних товариств 6
1.1. Акціонерне товариство як форма підприємницької діяльності 6
1.2. Особливості організації і функціонування фінансів акціонерних товариств 16
1.3. Формування та розподіл прибутку в акціонерних товариствах 21

2. Аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства 26
2.1. Аналіз фінансової стійкості акціонерного товариства 26
2.2.Аналіз ліквідності і платоспроможності акціонерного товариства 31
2.3. Оцінка запасу фінансової стійкості акціонерного товариства 34

3. Проблеми і перспективи формування фінансових ресурсів і оподаткування в акціонерних товариствах та шляхи їх вирішення 38
3.1. Зарубіжний досвід акціонування і управління акціонерним капіталом 38
3.2. Проблеми залучення інвестицій для формування капіталу акціонерних товариств 44
3.3. Шляхи вирішення фінансового забезпечення діяльності акціонерного товариства 51
Висновки 57
Перелік використаної літератури та інших інформаційних джерел……62
Додатки……………………………………………………………………64
1. Теоретичні основи фінансів акціонерних товариств
1.1. Акціонерне товариство як форма підприємницької діяльності
Як і більшість країн Центральної і Східної Європи, які почали розбудову ринкової економіки, Україна прийняла спеціальні законодавчі акти по питанню приватизації. Для реалізації такої програми Верховна Рада прийняла рішення про роздержавлення майна. Мета роздержавлення - перехід від монопольного положення державної власності до багатогранних форм власності із зберіганням домінуючої ролі держави, проте не в монопольних формах, а на комерційній основі. В Законі України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 року були визначені види і організаційні форми підприємств, правила їх створення і ліквідації, механізм здійснення ними підприємницької діяльності, створені рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форми власності на майно і системи господарювання. Так, за кваліфікаційною ознакою в залежності від форми власності розрізняють: приватні, колективні, державні та спільні підприємства, а за правовим статусом і формою господарювання - одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства.
Згідно статті 1 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 зі змінами та доповненнями господарськими товариствами визначаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
До господарських товариств належать:
- акціонерні товариства;
- товариства з обмеженою відповідальністю;
- товариства з додатковою відповідальністю;
- повні товариства;
- командитні товариства.
Товариства є юридичними особами, які можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Акціонерним визначається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном...
Вступ
Підприємство у формі акціонерного товариства - найвигідніший і найпоширеніший тип організації підприємства у країнах з розвинутою ринковою економікою. Ця популярність ґрунтується на трьох важливих перевагах, які корпорація має над власним ділом і товариством з обмеженою відповідальністю.
По-перше, корпоративна форма забезпечує мобілізацію великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед населення.
По-друге, вона забезпечує передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам.
По-третє, вона накладає на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу.
Масова приватизація, що здійснюється в Україні, трансформувала тисячі великих та середніх підприємств у акціонерні товариства. Це дало змогу мільйонам громадян стати власниками та створило необхідну мотивацію і зацікавленість в ефективному функціонуванні приватизованих підприємств та зробило цей тип організації підприємства найпоширенішим і у нашій країні.
Соціально-економічні зміни в Україні обумовлені становленням ринкових відносин. Обрана тема дослідження на даному етапі цього становлення є дуже актуальною та важливою, оскільки за роки впровадження нагальних економічних реформ підприємства України зіткнулися з чималими проблемами, які базуються не тільки на об'єктивних чинниках. Насамперед це стосується господарювання в нових економічних відносинах, пов'язаних із зміною форм власності. Зокрема суттєвими недоліками є відсутність достатніх знань для управління підприємствами в нових, ринкових умовах, та невміння багатьох підприємств за стислий термін перебудувати свою діяльність відповідно до вимог часу.
Дослідження, проведені в даній роботі, мають велике теоретичне та практичне значення, оскільки містять досвід західних консультантів, наявну в Україні нормативну базу, а також методику проведення аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств.
Метою даної роботи є вивчення та дослідження фінансової діяльності акціонерних товариств та проведення...
Функціонуючи в ринковій економіці як суб'єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками.
Колективне підприємництво — єдиний сектор економіки в Україні, що має тенденцію до зростання. При цьому частка недержавних підприємств у промисловості становить 70% і на них припадає майже дві третини виробленої продукції. Більшість підприємств недержавного сектора становлять акціонерні товариства — у минулому державні підприємства.
На початок 2009 року в Україні створено і діє більше 70 тис акціонерних товариств, із них близько 29 тисяч — відкриті. При цьому акціонерні товариства сьогодні виробляють майже 56% від загального обсягу промислової продукції. Крім цього, більша частина послуг в Україні також надається акціонерними товариствами, зокрема товариствами, що діють у фінансово-кредитному секторі економіки. Загальний обсяг емісії акцій, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, становить майже 21,5 млрд. грн. (у т. ч. в 2008 році — 11,5 млрд. грн. ). Із загального обсягу емісії акцій у 2010 році близько 20%) припадало на реально залучені кошти. Решта складалася з емісій при здійсненні корпоратизації та акціонуванні державних підприємств і збільшення статутних капіталів підприємств у результаті індексації основних фондів.
В Україні сьогодні налічується до 35 млн. власників акцій приватизованих підприємств. Отже, відродження акціонерного підприємництва вважається однією з необхідних умов переведення економіки на шлях цивілізованого, перевіреного історичним досвідом розвитку. Ні макроекономічні, ні різноманітні валютно-фінансові та інші заходи не зможуть позитивно вплинути на економічні процеси в країні. Вони наберуть сили тільки тоді, коли держава реально стимулюватиме власне підприємництво, яке веде ефективну...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу