*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Механізми нейтралізації фінансових ризиків та їх ефективність.

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 379

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ………………………………………………………………………………3
1. Ризики у фінансово-господарськів діяльності суб’єктів господарювання...................................................................6
Характеристика, види та умови виникнення ризиків..........................6
Поняття нейтралізації ризику та толерантність ризику.……...........13
Основні цілі механізму нейтралізації ризику.…………..............…..15
2. Основні механізми нейтралізації фінансових ризиків та їх ефективність…………………………………..............17
2.1. Поняття механізму уникнення ризику………………………………..17
2.2. Страхування, як основна форма нейтралізації фінансових ризиків...19
2.3. Диверсифікація та її вплив на величину фінансових ризиків………22
2.4. Стратегія хеджування ризиків..............................................................24
3.Особливості використання портфельного аналізу, як один з механізмів зменшення фінансового ризику........26
Висновки…………………………………………………..31
Перелік літератури та інших інформаційних джерел…..33
Додатки…………………………………………………....35
1. Ризики у фінансово-господарськів діяльності суб’єктів господарювання.
1.1. Характеристика, види та умови виникнення ризиків.

Здійснення підприємницької діяльності, при цьому не залежно, чи здійснюються господарські операції суб'єкта господарювання в рамках операційної, або інвестиційної, або ж фінансової діяльності нерозривно пов'язано із таким явищем як невизначеність, тобто не можливості спрогнозувати майбутність наслідки здійснення тієї чи іншої господарської операції із 100-відсотковою достовірністю. Однак це не є підставою для відмови від зорієнтованих на перспективу напрямків управління фінансами суб'єктів господарювання, при цьому слід чітко усвідомлювати, що, наприклад, планування та прогнозування є об'єктивною необхідністю побудови ефективної моделі фінансового менеджменту на підприємстві, оскільки наявність ефекту невизначеності та її вплив на формування сценарію фінансово-господарської діяльності підприємства не означає, що суб'єктам господарювання не доцільно здійснювати її планування та прогнозування на майбутні періоди.
Адекватність та ефективність моделі інвестиційного менеджменту на підприємстві потребам ринкового середовища передбачає органічну інтеграцію до структури такої моделі функціонально-організаційного блоку, на який буде покладено завдання нейтралізації сукупності ризиків, що виникають у процесі здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єктом господарювання, при цьому управління такими ризиками спрямоване, перш за вcе, на забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, а також підтримання належного рівня його конкурентоспроможності у короткостроковій та довгостроковій перспективах, досягнення таких цілей можливе за умови виконання наступних вимог, зокрема:
1. належне обґрунтування управлінських фінансових рішень та оцінка рівня ризику, який пов'язаний із виконанням таких рішень;
2. визначення та аналізу взаємозв'язку між ідентифікованим ризиком та іншими параметрами фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання;
3. обґрунтування доцільності прийняття ризику та розрахунок максимальної величини утримання ризику;
4. пошук методів нейтралізації ризику та оцінки їх ефективності для кожної окремої господарської операції та/або їх сукупності ;
5. забезпечення уникнення, покриття або ж перерозподілу ризиків підприємницької діяльності суб'єкта господарювання у просторі та часі.
Зважаючи на той факт, що джерелом усієї сукупності ризиків, що формуються в результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єктом господарювання, являється будь-яке управлінське фінансове рішення щодо тієї чи іншої господарської операції, яка здійснюється в рамках згаданих вище напрямків діяльності підприємства, управління ризиками є об'єктивною необхідністю та обов'язковою умовою ефективності моделі фінансового менеджменту на підприємстві. У свою чергу, ефективність та результативність механізмів управління фінансовими ризиками підприємства в ринкових умовах господарювання безпосередньо...
Умови економічної невизначеності, в яких змушені діяти інвестори, спричинять вплив тих чи інакших факторів ризику на їхні майбутні прибутки.Фінансові ризики загрожують зменшенням прибутків порівняно з можливими або навіть збитками. Тому при прийнятті рішень з питань щодо інвестиційної діяльності керівництво фірм, банків або інвестфондів має обов’язково враховувати вплив фінансових ризиків та застосовувати ефективний механізм їх реалізації.
В даній курсовій роботі фінансові ризики схарактеризовано відповідно до трьох різних класифікацій. За одною з них, що грунтується на вужчому розумінні поняття “інвестиційні ризики”, їх поділяють на три великі групи : валютні, відсоткові і портфельні.
За іншою класифікацією до інвестиційних фінансових ризиків відносять і політичний, і загальноекономічний, і правовий, і технічний, і фінансовий, і екологічний, і маркетинговий ризики, і ризик учасників проекту, пов’язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані партнерів.
Також, у даній роботі нами визначено теоретико-методологічні та практичні основи управління фінансовими ризиками суб'єкта господарювання на стадії їх нейтралізації. Загалом, вивченні теоретичні методологічні та практичні основи управління фінансовими ризиками суб'єкта господарювання на стадії їх нейтралізації передбачає опрацювання сукупності проблемних питань, які можна об'єднати в наступні узагальнюючі групи, зокрема:
(1) визначення поняття нейтралізації ризику та аналіз явища толерантності;
(2) обґрунтування базових цілей нейтралізації ризику, а також встановлення фінансове - правових наслідків такої нейтралізації.
Для забезпечення мінімізації ризиків використовують декілька механізмів, основні з них це: страхування, диверсифікація та хеджування. Використання даних механізмів під час розробки та реалізації інвестиційного проекту забезпечує максимально можливе зменшення ризиків та збільшує його ефективність та прибутковіть.
Вкурсовій роботі зробленоо бґрунтування якісних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу