*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз та планування грошових потоків на підприємстві (на матеріалах УДППЗ “Укрпошта”)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 85 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 760

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Скриншоты
Заказать работу
Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення сутності грошових потоків на підприємстві 5
1.1 Економічний зміст грошових потоків та їх значення в діяльності підприємства 5
1.2 Класифікації грошових потоків та характеристика їх видів 12
1.3 Зміст та принципи процесу планування грошових потоків на підприємстві 21
Розділ 2. Аналіз формування грошових потоків на
підприємстві УДППЗ “Укрпошта” 29
2.1 Аналіз грошових потоків від операційної діяльності 43
2.2 Аналіз грошових потоків від фінансової та інвестиційної діяльності 48
2.3 Аналіз показників cash-flow на підприємстві 52

3. Шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві на основі їх планування 57

Висновки 73
Додатки 78
Список використаних джерел 85
Сучасна теорія корпоративних фінансів розглядає грошовий потік як стійку сукупність розподілених у часі фактів надходження або вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, що генеруються суб'єктом господарювання в результаті здійснення його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, таким чином, грошовий потік можна представити як сукупність послідовних подій, які пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів з приводу виконання договірних зобов'язань між суб'єктами господарювання, іншими економічними агентами (державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). З іншого боку, грошові потоки, генеровані суб'єктом господарювання протягом певного періоду, що аналізується, формують також грошовий потік, який надалі ми будемо називати сукупним грошовим потоком підприємства. . [1, ст.264]
Відповідно, виникнення та формування грошового потоку при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву сукупності фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, основними серед яких необхідно вважати наступні:
1) рух грошових коштів відбувається в результаті виконання певної угоди між двома суб'єктами господарювання, оформленої належним чином;
2) грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, мають виключно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розподіл, перерозподіл чи споживання фондів грошових коштів (у нашому випадку, фондів грошових коштів суб'єкта господарювання);
3) грошові потоки визначають порядок та особливості реалізації інших фінансових відносин, що формують фінанси підприємства, у тому числі, формування фінансових результатів, забезпечення ліквідності та платоспроможності і т.д. Коротко зупинимося на дослідженні основних (базових) функціонально – організаційних характеристик грошових потоків, які генеруються суб'єктом господарювання в результаті здійснення його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. . [3, ст.174]...
Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку є філіалом Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Підприємство – це самостійно господарюючий суб’єкт, який створений для виробництва та реалізації продукції, послуг. Воно самостійно здійснює свою господарську діяльність, розпоряджається випущеною продукцією, отриманим прибутком, який залишається після виплати податків та виконання обов’язкових платежів. Підприємство, будучи юридичною особою, організовує свою діяльність на основі повної госпрозрахункової системи, забезпечуючи самоокупність, самофінансування виробничого та соціального розвитку, стимулювання та самодіяльність у вирішенні питань ефективності структурної перебудови.
У поштовій галузі функціонує національний оператор - Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».
Укрпошта – має у своєму складі 31 філіал, у тому числі 25 обласних дирекцій, 2 міські дирекції, дирекцію оброблення та перевезення пошти, дирекцію «Автотранспошта», дирекцію «Видавництво «Марка України», навчальний центр «Зелена Буча». Понад 15 000 відділень поштового зв’язку надають послуги населенню на всій території України. На підприємстві працює 115 000 працівників. Поштовий обмін здійснюється з 70 країнами світу.
Закарпатська дирекція УДППЗ «Укрпошта» здійснює свою діяльність на території Закарпатської області.
До складу Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» входить Поштамт, 5 Центрів поштового зв’язку, 7 Цехів обслуговування споживачів, Цех оброблення пошти, Цех перевезення пошти, 6 дільниць, 367 відділень поштового зв’язку, в тому числі 46 міських (МВПЗ) та 321 сільських відділень поштового зв’язку (СВПЗ). Структура Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Закарпатська дирекція УДППЗ «Укрпошта» не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені підприємства.
Дирекція має окремий баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та додаткові номерні печатки для кожного...
Отож, грошовий потік підприємства охоплює численну кількість потоків грошових коштів, які обслуговують господарську діяльність. Для ефективнішого та цілеспрямованого управління ними, грошові потоки класифікують за різними ознаками.
Управління грошовими потоками ґрунтується на принципах: інформаційної достовірності, збалансованості, ефективності та ліквідності. Принцип інформаційної достовірності передбачає створення необхідної та достатньої інформаційної бази за міжнародними стандартами. В Україні цьому найбільше відповідає «Звіт про рух грошових коштів», складений за вимогами НП(С)Б04. Принцип збалансованості передбачає оптимізацію грошових потоків за видами, обсягами, часовими інтервалами та іншими суттєвими характеристиками. Принцип ефективності передбачає мобілізацію тимчасово вільних коштів у фінансові інвестиції. Принцип ліквідності передбачає синхронізацію позитивного та негативного грошового потоків за всіма часовими інтервалами.
При аналізі руху грошових коштів по Закарпатській дирекції УДППЗ «Укрпошта» прослідковується наступний висновок. Дане підприємство функціонує прогресивно і прибутково (чистий прибуток від звичайної діяльності в 2007 р.складає 1114 тис.грн., в 2008 р.- 1 333 тис.грн., в 2009 р. – 1 468 тис.грн.) , має додатній розвиток руху грошових коштів, а саме: 42 408 тис. грн. у 2007 році; -20 430 тис. грн. у 2008 році і 6 313 тис.гнрн. у 2009 році чистого руху грошових коштів. По відношенню до попередних років чистий рух грошових коштів у 2008 році зменшився на 62 910 тис. грн., а у 2009 році збільшився на 26 744 тис. грн. Отож, залишок коштів на кінець 2007 року склав 57 799 тис. грн., на кінець 2008 року - 37 669 тис.грн., що в порівняні з попереднім роком знизився на 20 130 тис. грн., і на кінець 2009 року - 43 684 тис. грн., що в порівняні з попереднім роком збільшився на 6 015 тис. грн.

Після дослідження факторної моделі методом анцюгових підстановок виявлено найбільший вплив на результативний фактор саме чистого грошового...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу