*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз діючої системи податкового контролю в Україні та його удосконалення (на матеріалах Хустської ОДПІ)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 97 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 483

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Скриншоты
Заказать работу
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 7
1.1. Суть і призначення податкового контролю 7
1.2. Податковий контроль як важіль виконання доходної частини 17

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 27
2.1. Аналіз адміністрування окремих загальнодержавних і місцевих податків і зборів 27
2.2. Аналіз видів перевірок і результатів їх проведення 42
2.3. Аналіз видів податкових правопорушень 52

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ 62

ВИСНОВКИ 82
ДОДАТКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97
Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні питання здійснення податковими органами контрольної діяльності.
Метою дослідження є проведення аналізу системи податкового контролю в Україні, визначення актуальних проблем та вироблення пропозицій щодо їх вирішення.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
 розкрити теоретичні основи податкового контролю в умовах перехідної економіки України;
 виявити проблеми функціонування діючої системи податкового контролю;
 розкрити вплив результатів податкового контролю на виконання дохідної частини бюджету;
 здійснити аналіз окремих видів податків і зборів в Україні;
 обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності податкового контролю;
 дослідити шляхи реформування та модернізації податкової системи з метою посилення контролю за справлянням податків.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є Хустська ОДПІ та ДПА України.
Методологічною і теоретичною основою написання дипломної роботи є економічна теорія та наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, законодавче та нормативно-правове поле України, періодичні видання та літературні джерела.
Інформаційною базою дипломної роботи є статистичні дані Державної податкової адміністрації України та Хустської ОДПІ.
У процесі дослідження застосовано методи: наукової абстракції та системний підхід (при здійсненні класифікації заходів податкового контролю); економічного, системного і статистичного аналізу (при виявленні проблем функціонування діючої системи податкового контролю); порівняння; логічного узагальнення (при формулюванні висновків); статистичні методи (при поданні результатів дослідження).
Структурно дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, додатків та списку використаних джерел.
У першому розділі розкриваються теоретичні питання сутності, призначення та видів податкового контролю в Україні.
Другий розділ...
Результати проведеного аналізу стану надходження податків до бюджету України свідчать про те, що за 2008 рік найбільше податкових надходжень становлять податки на додану вартість (41%), податки на прибуток підприємств (21%) та податки з доходів фізичних осіб (20%). Частка податкових надходжень акцизного збору з вітчизняних та імпортованих товарів становить 6 %, мита – 5 %, плати за землю – 3%, інші податкові надходження – 4% (табл. 1.1).
Аналізуючи динаміку податкових надходжень протягом 2006-2008 рр. можна прийти до висновку, що за даний період часу спостерігається збільшення податкових надходжень від податку на прибуток підприємств (сума платежів зросла на 82,9% або на 21684,7 млн. грн.), податку з доходів фізичних осіб (показник збільшився на 101,4% або на 23104,7 млн. грн.) та податку на додану вартість, який зріс на 82,7% або 41685,9 млн. грн. (рис.1.1).
Протягом 2006-2009 рр. частка ПДФО складає 44 % від загальної суми податкових надходжень, ПДВ - 19%, податку на прибуток підприємств - 6%, податку з власників транспортних засобів - 5%, плати за землю - 5%. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності та єдиний податок з фізичних осіб становлять по 3 % кожний, місцеві податки та збори - 1%, інші податки та збори - 14 % (рис.2.1).
За період 2006 – 2009 рр. податкові надходження з доходів фізичних осіб зростали в середньому в 1,2 рази щороку (рис.2.2). Така тенденція пов’язана зі стабільністю прогресивної шкали оподаткування та постійним зростанням доходів громадян. Варто зауважити, що протягом вказаного періоду все більше платежів надходить від єдиного податку з фізичних осіб, що в майбутньому може стати результатом зменшення надходжень від податку з доходів фізичних осіб. Так, єдиний податок з фізичних осіб становить на сьогодні 8 % від податку з доходів фізичних осіб. Відносно ПДВ протягом вказаного періоду даний податок становить на 57 % або 73076 тис. грн. більше, а відносно податку на прибуток підприємств – на 86% або...
В результаті проведеного аналізу діючої системи податкового контролю в України, можна зробити наступні висновки:
 податкові органи країни забезпечують надходження близько 80 % усіх доходів Державного та місцевих бюджетів. При цьому здійснюють контроль та супроводження майже 100 видів податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів;
 аналіз стану надходження податків до бюджету України свідчить про те, що на протязі 2006-2008 рр. спостерігається збільшення податкових надходжень від податку на прибуток підприємств (сума платежів зросла на 82,9%) податку з доходів фізичних осіб (показник збільшився на 101,4%) та податку на додану вартість, який зріс на 82,7% ;
 аналіз окремих загальнодержавних податків і зборів виявив, що :
– надходження бюджету м. Хуст протягом 2006-2009рр. формуються, в основному, за рахунок податку на доходи фізичних осіб (податкові надходження зростають в середньому в 1,2 рази щороку, а загальна частка податку складає 44% від загальної суми податкових надходжень), ПДВ (спостерігається стабільне зростання податкових надходжень, сума яких зросла в 1,7 рази; у структурі податкових надходжень займає 19 %), податку на прибуток підприємств (6 %), податку з власників транспортних засобів (5 %) та плати за землю (5%);
– податкові надходження від місцевих податків і зборів незначні та становлять менше 2% доходів бюджету. Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів протягом 2006 - 2009 рр. склали податкові надходження від ринкового збору – 65,7%, комунального податку – 19,2% та збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг – 11,9%;
 результати аналізу контрольно-перевірочної роботи органами ДПС України свідчать свідчать про те,що :
– за І півріччя 2008-2009 рр. в Україні було проведено 750656 тис. податкових перевірок, де 53% становлять невиїзні (камеральні) перевірки, 23 % - позапланові виїзні перевірки, 21% -...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу