*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт про проходження переддипломної практики в кредитній спілці "Нарцис"

отчеты по практике, Финансы

Объем работы: 120 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 858

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Скриншоты
Заказать работу
Вступ 3
1. Діяльність та функціонування КС „Нарцис” 5
1.1. Загальна характеристика кредитної спілки “Нарцис” 5
1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності кредитної спілки 7
1.3. Організація процесу кредитування в кредитній спілці 13
2. Аналіз фінансового стану КС „ Нарцис” 19
2.1. Аналіз структури активу і пасиву балансу 19
2.2. Аналіз ліквідності балансу 21
2.3. Аналіз структури та динаміки внесків та позичок 24
2.4. Аналіз джерел фінансових ресурсів і напрямів їх використання в кредитній
спілці 27
3. Напрями вдосконалення діяльності КС „Нарцис ” 32
Висновки 38
Список використаної літератури 41
ДОДАТКИ 43
Річна фінансова звітність КС "Нарцис" за 2006-2009рр.
Метою переддипломної практики є закріплення теоретичних знань отриманих під час навчання, та освоєння навичок практичної роботи у фінансовій сфері.
Об'єктом проходження переддипломної практики є Кредитна спілка „Нарцис”.
Предметом проходження переддипломної практики є діяльність кредитної установи, спрямована на надання кредитних та ощадних послуг.
Виходячи із мети проходження переддипломної практики, витікають наступні завдання:
 ознайомитися з організацією роботи кредитної установи;
 вивчити порядок ведення основних фінансових операцій;
 проаналізувати фінансовий стан кредитної спілки;
 зробити висновки.
Звіт переддипломної практики в сукупності дає чітке уявлення про діяльність КС "Нарцис". Він складається з вступу, відокремлених розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків в яких розміщується практичні матеріали проходження практики.
Інформаційною базою переддипломної практики є матеріали Кредитної спілки „Нарцис” та фінансова звітність за 2006-2009 роки.
При написанні звіту широко використано Закони України, Постанови Уряду з питань діяльності кредитних спілок, а також літературні та періодичні джерела.
Однієї з найважливіших характеристик КС „ Нарцис” є фінансові показники її діяльності. На їх основі найкраще можна зробити висновки про участь громадян у кредитній кооперації регіону, що багато в чому сприяє росту економічної активності населення. Деяке уявлення про ступінь зацікавленості населення в кредитній кооперації дає аналіз динаміки кількості пайовиків (рис. 2.1).
З рисунку 2.2 помітно, що починаючи з 2006 по 2008 роки збільшення вкладів відбулося на 1421893 тис грн. Проте у 2009 році відбулося зменшення вкладів на 47% у порівнянні з 2008 роком.
Попит на послуги кредитних кооперативів характеризується не тільки темпом росту кількості пайовиків і збільшенням обсягів, залучених внесків, основним показником діяльності кооперативів залишається кількість і сума виданих їм позик.
В 2008 році позичок було видано на суму 2485598,97 тис.грн. В 2009 році цей показник зменшився майже на 75% (таб.2.5). Слід зазначити, що позики зі строком погашення більше 1 року користуються найбільшим попитом у пайовиків, що пов’язано зі зростанням кредитування малого бізнесу. Водночас обсяг позик, виданих на строк від 3 до 12 місяців також зростає.
КС „ Нарцис ” активно розвивається й збільшує фінансову допомогу своїм членам по різних напрямках діяльності.
Основним доходом КС „ Нарцис ” є прибуток, отриманий по позиках пайовиків. У 2008 році дохід становив 921367,9 тис.грн. Весь доход отриманий кредитною спілкою розподіляється серед її членів.
Капітал КС „ Нарцис ” складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу кредитної спілки.
Дослідимо критерії та нормативи щодо капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій та ліквідності КС „Нарцис”.
Капітал кредитної спілки не може бути меншим, ніж 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань (табл. 2.6).
Проаналізувавши фінансові показники КС "Нарцис" прийдемо до наступних висновків:

 видача кредитів збільшилася на 539397 тис. грн. у порівнянні з 2006 роком, а у 2008 році – на 813241 тис.грн. в порівнянні з 2007 роком, проте у 2009 році спостерігається зменшення видачі кредитів на 621209 тис. грн. у порівнянні з попереднім роком. Динаміка прийнятих вкладів має такий же вигляд як видачі кредитів, тобто, починаючи з 2007 року вагоме збільшення прийнятих вкладів, в порівнянні з 2006 роком збільшення відбулося майже на 140%.Проте у 2009 році відбулося зменшення вкладів на 47% у порівнянні з минулим роком;
 аналіз активу, виявив, що найбільш вагома питома вага в структурі активів як в 2008, так і в 2009 році займає «Інша поточна дебіторська заборгованість» (80 і 77,3 % відповідно). У перебігу року спостерігається зменшення в абсолютних величинах (на 692342,4 тис. грн. ), проте в структурі відбулося зниження питомої ваги на 2,7 %. Зменшення «Грошових коштів і їх еквівалентів» майже в 4.26 рази, свідчить про нестачу на розрахунковому рахунку грошової маси, що негативно впливає на діяльність КС. Роботу Кредитної спілки протягом 2006-2008 років можна охарактеризувати як позитивну (збільшення активів на 73276,3 тис. грн. ) , але вже в 2009 році ситуація змінюється (зменшення активів на -789818,32 тис. грн. ), що спричиняє утруднене становище КС;
 аналіз ліквідності балансу виявив, що коефіцієнт загальної ліквідності, як і у 2008 році, так і у 2009 році, більше ніж одинця (1,19% та 1,22% відповідно), але враховуючи загальноприйняті стандарти, цей показник повинен знаходитися в межах від 2 до 2,5. Показник свідчить про те, що що КС „Нарцис” в змозі покрити поточну заборгованість, але показники свідчать, що поточна заборгованість повинна бути зменшена;
 оцінка нормативів платоспроможності, достатності капіталу, ризикованості операцій було виявлено, що коефіцієнт платоспроможності становить 27%, що перевищує нормативне значення...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу