*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистичний аналіз виробництва цукрових буряків у Зміївському районі Харківської області

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 445

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………...3
1. Аналіз посівних площ…………………………………………………8
2. Динаміка урожайності цукрових буряків ………………..…………17
3. Аналіз валового збору цукрових буряків та факторів, які зумовлюють його зміну……………………………………………………………………….31
4. Шляхи підвищення урожайності цукрових буряків та збільшення
валових зборів ……………………………………………………………36
Висновки та пропозиції …………………………………………………39
Список літературних джерел ……………………………………………41
Додатки……………………………………………………………………
Однією з основних галузей сільського господарства є рослинництво, яке пов’язане з обробкою землі і вирощуванням сільськогосподарських рослин. Воно забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво – кормами, легку, харчову і переробну промисловість – сировиною. Питома вага продукції рослинництва у валовій продукції сільського господарства України становить близько 45%.
Рослинництво є комплексною галуззю, яка, в свою чергу, поділяється на рільництво, овочівництво, луківництво, плодівництво. Всередині кожної з цих галузей виділяють групи однорідних культур і окремі культури.
В успішному розвитку рослинництва важливу роль відіграє і статистика. Завдання статистики рослинництва такі: всебічна характеристика стану і розвитку рослинництва; дослідження масових процесів та явищ, які відбуваються в цій галузі; контроль за збереженням і раціональним використанням земельних ресурсів; дослідження впливу природних і економічних факторів на результати виробництва; виявлення невикористаних резервів; вивчення передового досвіду.
Статистика рослинництва вивчає розміри та розподіл земельних угідь, розміщення посівних площ сільськогосподарських культур і площ багаторічних насаджень, обсяг, строки і якість проведення різних агротехнічних заходів, загальні розміри врожаю і урожайність сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.
Для характеристики стану і розвитку рослинництва статистика використовує систему пов’язаних показників.
Перша група показників характеризує наявність і якість факторів виробництва. Оскільки головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, то основні показники в статистиці рослинництва – це наявність земельних ресурсів, посівні площі і площі багаторічних насаджень. Наявність трудових ресурсів, основних і оборотних виробничих фондів розглядаються як фактори використання землі і виробництва продукції. При цьому відношення обсягу засобів виробництва до земельної площі характеризує...
Усі природні і суспільні явища перебувають у постійному русі та розвитку. Дослідження процесу розвитку явищ – одне з найважливіших завдань економіко-статистичного аналізу. Процес розвитку явищ у часі називають динамікою, а статистичні величини, які характеризують стан і зміну явищ у часі, - рядами динаміки. Побудова і аналіз рядів динаміки дають змогу виявити закономірності розвитку явищ і виразити їх у цифрах. Динамічний ряд є основою аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку.
Обов’язковими елементами рядів динаміки є моменти або періоди часу (певне число місяця, день, місяць, рік і т. інше), до яких належать досліджувані показники і рівні ряду, що характеризують розмір явища. Рівні ряду динаміки виражають абсолютними, відносними і середніми величинами.
Ряди динаміки середніх величин характеризують зміну середніх розмірів ознак суспільно-економічних явищ.
Ряди динаміки відносних величин характеризують зміну відносних розмірів суспільно-економічних явищ, наприклад зміну структури посівних площ сільськогосподарських культур, зміну показників інтенсивності тощо.
Бурякоцукрове виробництво є стратегічно пріоритетною галуззю народного господарства. Проте впродовж останнього десятиліття вирощування цукрового буряку в Україні істотно скоротилося. Причинами цього є незадовільна ресурсна база ( добрива, хімікати, транспорт, сільськогосподарська техніка тощо), надто високі для виробників ціни на сільськогосподарську техніку (комбайни), застарілі та зношені іригаційні системи, нестача однозародкового насіння, брак знань та досвіду у приватних фермерських господарств для вирощування цукрових буряків тощо.
Цукрові буряки в Харківській області – одна з провідних технічних культур. Потреби області в цукрі стало зростають і для їх задоволення необхідно як мінімум підтримувати розміри посівних площ цукрових буряків на рівні попередніх років, не зменшуючи її.
Земельний фонд Зміївського району Харківської області налічує 101100. га, з них 81,7 % належать до сільськогосподарських угідь. Цукрові буряки займають четверте місце в структурі посівних площ області. На їх долю у 2007 році припадало 2,58 %, а у 2008 – 2,04 % загальної посівної площі.
Урожай і урожайність – найважливіші результативні показники землеробства і сільськогосподарського виробництва в цілому. В Харківській області урожайність цукрових буряків у 1999-2008 роках значно коливалась ( з 125 ц/га у 1999 до 256 ц/га га у 2008 рр.), але спостерігається тенденція до зростання.
За 1999-2008 рр. урожайність цукрових буряків в Харківській області збільшилась на 131 ц/га, або на 204,8%. В останні роки абсолютні прирости і темпи приросту урожайності цукрових буряків значно збільшилися.
Потрібно зазначити, що абсолютний темп приросту урожайності цукрових буряків є дуже низьким. Насамперед це пов’язано із низькою культурою землеробства, порушенням сівозмін, відсутністю сучасної техніки та кваліфікованих кадрів, дефіцитом науково-практичної літератури, недостачею коштів на придбання високоякісного насіння, добрив, пестицидів тощо.
А взагалі середня урожайність цукрових...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу