*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистичний аналіз виробництва соняшника в господарствах Коломацького району Харківської області

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 495

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3

1. АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СОНЯШНИКУ..................... 6

2. ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ................................. 12

3. АНАЛІЗ ВАЛОВОГО ЗБОРУ СОНЯШНИКУ ТА ФАКТОРІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЙОГО ЗМІНУ......................................................... 28

4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ВАЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ..................................................... 34

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ........................................................... 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................. 40

ДОДАТКИ
Сільськогосподарське виробництво-важлива галузь народного господарствах в Україні. В умовах нової аграрної політики необхідно значно підвищувати цього рівень. Однією з основних завдань агропромислового комплексу є надійне забезпечення населення продуктами харчування.
Сільське господарство України представлено двома основними галузями: рослинництвом та тваринництвом.
Рослинництво - це важлива частина агропромислового комплексу, галузь, яка є основою сільськогосподарського виробництва.
На теперішньому етапі розвитку рослинництва важлива роль належить інтенсифікації виробництва. Це особливо важливо в зв’язку з тим, що площа використаної для сільськогосподарських потреб землі в розрахунку на душу населення поступово зменшується, а продуктів сільськогосподарського виробництва необхідно все більше.
Значне місце в галузі рослинництва відводиться вирощуванню технічних культур, зокрема соняшнику.
Соняшник – є основною культурою в Україні для виробництва рослинницької олії та високобілкових кормів, а його експорт приносить значний валютний прибуток. Україна займає одне з провідних місць серед соняшникосіючих держав, виробляє щорічно близько 10% насіння соняшнику у світі.
Національною програмою розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999 - 2010 роки передбачено довести виробництво соняшнику в 2010 р. – до 2400 тис. тонн,, тобто збільшити порівняно з 1998 р. на 5,9% або 134 тис. тонн [7].
Насіння олійних культур – унікальна сировина для отримання харчових та технічних олій, дешевих харчових кормових видів білка з особливими біологічними та функціональними властивостями, високим вмістом біологічно активних речовин та широким набором макро-, мікро- та ультрамікроелементів. Рослинні олії необхідні всім галузям народного господарства. Вони можуть бути надійним джерелом валового надходження. Серед олійних культур в останні роки домінуюче місце займає соняшник, частка якого у структурі виробництва олійних культур...
Коефіцієнт регресії показує, що за досліджуваний період в господарствах Коломацького району зі збільшенням витрат праці на 1 га посівів на 1 людино-годину урожайність соняшника знижується на 6,033 ц/га. Параметр (10,9), як вільний член рівняння, має лише розрахункове значення і не інтерпретується.
Важливим завданням кореляційного аналізу є визначення тісноти зв’язку між корелювальними величинами. Кількісним показником тісноти прямолі¬нійного зв'язку результату з одним фактором є коефіцієнт парної кореляції. При парній залежності коефіцієнт кореляції коливається від 0 до +1 за прямого зв'язку і від 0 до -1 - при зворотному зв'язку. Чим ближче коефіцієнт кореляції до ± 1, тим тісніший зв'язок між і і, навпаки, чим ближче коефіцієнт кореляції до 0, тим слабший зв'язок між результативною і факторною ознаками. Якщо , зв'язку немає, якщо - зв'язок слабкий, якщо - зв'язок середній і якщо - зв'язок тісний. Коефіцієнт кореляції має такий самий знак, як і коефіцієнт регресії у рівнянні зв'язку.
В результаті економіко-статистичного аналізу виробництва зерна соняшнику сільськогосподарськими підприємствами Коломацького району Харківської області за 1999 – 2008 рр. можна зробити такі висновки:
1. Загальна земельна площа господарств Коломацького району становить в 2008 р. 12,97 тис. га. Найбільшу питому вагу в структурі посівних площ господарств району займають зернові та зернобобові культури – 74 %. На другому місці знаходяться посіви соняшнику – 16,42 %, на третьому - посіви цукрових буряків – 9,56 %. За останні два роки відбулися такі зміни в структурі посівних площ: збільшилася питома вага зернових і зернобобових культур, соняшнику. В цей же час зменшилася частка посівів соняшнику.
2. Фактична урожайність соняшнику в господарствах Коломацького району Харківської області в 2008 р. становить 12,7 ц/га, що більше рівня 2007 р.- 10,1 ц/га.
3. За 1999-2008 р.р. урожайність соняшнику в господарствах Коломацького району зменшилася на 3,1 ц/га. В 1999 р. спостерігався найвищий рівень урожайності соняшнику – 15,8 ц/га. Протягом останніх 10 років урожайність соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Коломацького району з кожним роком, то знижувалася, то підвищувалася. В результаті вирівнювання динамічного ряду урожайності соняшнику за рівнянням прямої лінії було встановлено, що в 1999 р. вирівняна урожайність становила 12,55 ц/га; середньорічне зменшення урожайності – 0,06 ц/га.
4. В сільськогосподарських підприємствах Коломацького району Харківської області в 2008 р. порівняно з 2007 р. валовий збір соняшнику зменшився на 4,63 тис. ц. На зменшення валового збору вплинули як скорочення розміру посівних площ соняшника, так і зниження урожайності. Відхилення валового збору за рахунок названих факторів мають від’ємні значення .
Основними шляхами збільшення виробництва зерна соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Коломацького району Харківської області є збільшення урожайності за рахунок:
1. Вирощування соняшнику за інтенсивними...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу