*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистичний аналіз виробництва цукрових буряків в сільськогоспо-дарських підприємствах Краснокутського району Харківської області

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 48 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 220 руб.

Просмотров: 533

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1. Народногосподарське значення цукрових буряків…………………….6
2. Аналіз посівних площ……………………………………………………9
3. Динаміка урожайності цукрових буряків……………………………..17
4. Аналіз валових зборів цукрових буряків та факторів, що зумовлюють їх зміну…………………………………………………….31
5. Шляхи підвищення урожайності та збільшення валових зборів цукрових буряків………………………………………………………...38
Висновки та пропози-ції…………………………………………………….42
Список використаної літерату-ри…………………………………………..44
Додат-ки
Рослинництво – одна з основних галузей сільського господарства, що пов’язана з обробкою землі і вирощуванням сільськогосподарських рослин. Воно забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво – кормами, легку, харчову і переробну промисловість – сировиною. Питома вага продукції рослинництва у валовій продукції сільського господарства України становить близько 45%.
Рослинництво є комплексною галуззю, яка, в свою чергу, поділяється на рільництво, овочівництво, луківництво, плодівництво. Всередині кожної з цих галузей виділяють групи однорідних культур і окремі культури.
В успішному розвитку рослинництва важливу роль відіграє і статистка. Завдання статистики рослинництва такі: всебічна характеристика стану і розвитку рослинництва; дослідження масових процесів та явищ, які відбуваються в цій галузі; контроль за збереженням і раціональним використанням земельних ресурсів; дослідження впливу природних і економічних факторів на результати виробництва; виявлення невикористаних резервів; вивчення передового досвіду.
Статистика рослинництва вивчає розміри та розподіл земельних угідь, розміщення посівних площ сільськогосподарських культур і площ багаторічних насаджень, обсяг, строки і якість проведення різних агротехнічних заходів,
загальні розміри врожаю і урожайність сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.
Для характеристики стану і розвитку рослинництва статистика використовує систему пов’язаних показників.
Перша група показників характеризує наявність і якість факторів виробництва. Оскільки головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, то основні показників статистиці рослинництва – це наявність земельних ресурсів, посівні площі і площі багаторічних насаджень. Наявність трудових ресурсів, основних і оборотних виробничих фондів розглядаються як фактори використання землі і виробництва продукції. При цьому відношення обсягу засобів виробництва до земельної площі характеризує...
Цукровий буряк залежно від призначення посівів обліковується або як технічна культура, або як кормова. У складі посівів технічних культур враховуються окремо:
1) посіви фабричного цукрового буряка;
2) маточні посіви буряка, призначеного для висадки коренів;
3) посіви буряка на насіння – висадки-насінники цукрових буряків, тобто висадки цукрових буряків коренем, вирощеним торік.
У складі кормових культур обліковуються посіви буряка на корм худобі.
Для характеристики загального розміру посівів використовують такі категорії посівних площ: засіяну, весняну продуктивну, збиральну і фактично зібрану.
Засіяна площа – це вся та площа, на якій було висіяне насіння сільськогосподарських культур. Вона є однією з перших статистичних характеристик вирощування сільськогосподарських культур. Дані про засіяну площу використовують для визначення потреби в насінні, трудових і матеріальних ресурсах, необхідних для проведення посівної кампанії.
Весняна продуктивна площа – це площа, яка зайнята посівами на кінець весняної сівби. З весняної продуктивної площі передбачається мати врожай поточного року. Ця площа є основною категорією посівних площ. Урожайність сільськогосподарських культур визначають з розрахунку на весняну продукти-вну площу.
Збиральна площа – це площа, на якій у поточному році повинні бути організовані збиральні роботи. Розмір збиральної площі визначається відні-манням від весняної продуктивної площі загиблих влітку посівів, а також площ, з яких урожай у поточному році не збиратимуть, і додаванням площ, з яких урожай у поточному році збирають двічі.
Фактично зібрана площа – площа , на якій проведені збиральні роботи. Її розмір визначається відніманням від збиральної площі ділянок, на яких врожай залишився незібраним через несприятливі кліматичні умови, господарсько-організаційні на інші причини, і площ, що призначалися до збирання, але були використані для випасу тварин або на зелене добриво.
Сучасна статистика посівних площ сільськогосподарських культур...
Цукрові буряки є однією з провідних стратегічних культур в сільськогосподарському виробництві. Буряко-цукрове виробництво є стратегічно пріоритетною галуззю народного господарства. Не так давно воно забезпечувало до 13% грошових надходжень до бюджету країни. Проте впродовж останнього десятиліття вирощування цукрового буряку в Україні істотно скоротилося. Причинами цього є незадовільна ресурсна база ( добрива, хімікати, транспорт, сільськогосподарська техніка тощо), надто високі для виробників ціни на сільськогосподарську техніку (комбайни), застарілі та зношені іригаційні системи, нестача однозародкового насіння, брак знань та досвіду у приватних фермерських господарств для вирощування цукрових буряків тощо.
Цукрові буряки в Харківській області – одна з провідних технічних культур. Потреби області в цукрі стало зростають і для їх задоволення необхідно як мінімум підтримувати розміри посівних площ цукрових буряків на рівні 105-120 тис. га.
Земельний фонд Харківської області налічує 3141,8 тис. га, з них 77,1% належать до сільськогосподарських угідь. Цукрові буряки займають третє місце в структурі посівних площ області.
Урожай і урожайність – найважливіші результативні показники землеробства і сільськогосподарського виробництва в цілому. В Харківській області урожайність цукрових буряків у 1999-2008 роках значно коливалась ( з 105 ц/га у 1999 до 146 ц/га га у 2001рр.), але з 2003 року по 2008рік урожайність поступово зростала.
За 1999-2008 рр. урожайність цукрових буряків в Харківській області збільшилась на 156 ц/га, або на 145,8%. В останні роки абсолютні прирости і темпи приросту урожайності цукрових буряків значно збільшилися. Середньорічний темп зростання урожайності цукрових буряків за цей період склав 103,6%, тобто середній темп приросту становив 3,6%.
Потрібно зазначити, що абсолютний темп приросту урожайності цукрових буряків є дуже низьким. Насамперед це пов’язано із низькою культурою землеробства, порушенням сівозмін, відсутністю сучасної...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу