*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистичний аналіз виробництва соняшника в сільськогосподарських підприемствах Купянського району району

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 456

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ.......................................................................................

1. АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ПЛОЩ СОНЯШНИКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ.....................

2. ДИНАМІКА УРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ.................................

3. АНАЛІЗ ВАЛОВИХ ЗБОРІВ СОНЯШНИКУ, ТА ФАКТОРІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЇХ ЗМІНУ.........................................................

4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ВАЛОВИХ ЗБОРІВ.....................................................

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...........................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................

ДОДАТКИ
Соняшник – є основною культурою в Україні для виробництва рослинницької олії та високобілкових кормів, а його експорт приносить значний валютний прибуток. Як зазначає Бурляй Г.Л., Україна займає одне з провідних місць серед соняшникосіючих держав, виробляє щорічно близько 10% насіння соняшнику у світі [4].
Національною програмою розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999 - 2010 роки передбачено довести виробництво соняшнику в 2010 р. – до 2400 тис. тонн,, тобто збільшити порівняно з 1998 р. на 5,9% або 134 тис. тонн [9].
Насіння олійних культур – унікальна сировина для отримання харчових та технічних олій, дешевих харчових кормових видів білка з особливими біологічними та функціональними властивостями, високим вмістом біологічно активних речовин та широким набором макро-, мікро- та ультрамікроелементів. Рослинні олії необхідні всім галузям народного господарства. Вони можуть бути надійним джерелом валового надходження. Серед олійних культур в останні роки домінуюче місце займає соняшник, частка якого у структурі виробництва олійних культур становить понад 90%.
Кризова ситуація, яка охопила агропромисловий комплекс України значно ускладнює економічний стан народного господарства, створює соціальну напругу в суспільстві. Загрозливого характеру набули стійкі тенденції спаду виробництва сільськогосподарської продукції, поглиблюються руйнівні процеси в ресурсному потенціалі агропромислового комплексу, загострюється фінансова ситуація у сільськогосподарських товаровиробників, погіршується платоспромож¬ність населення.
З прийняттям Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 р. відкриваються нові можливості активізації процесу докорінної перебудови ви¬робничих відносин в аграрній сфері. Зроблено винятково важливий крок у нап¬рямі практичного втілення в життя аграрної реформи в країні і це підтверджується сприйняттям переважною більшістю трудового...
Важливим завданням статистичного аналізу рядів динаміки є кількісна характеристика основних тенденцій розвитку суспільно-економічних явищ.
Закономірності розвитку у рядах динаміки виявляють абстрагуванням від випадкових змін досліджуваних ознак. Для цього статистика використовує такі способи:
 укрупнення періодів;
 спосіб ковзної середньої;
 вирівнювання ряду динаміки за середнім абсолютним приростом;
 вирівнювання ряду динаміки за середнім коефіцієнтом зростання;
 спосіб найменших квадратів.
Найпростішим способом виявлення основної тенденції розвитку є укрупнення періодів. Суть його в тому, що один інтервальний ряд динаміки замінюють іншим інтервальним рядом з більшими періодами. Об'єднані періоди мають бути якісно однорідними щодо факторів, котрі визначають загальну тенденцію, і досить тривалими, щоб запо¬бігти випадковим коливанням досліджуваних ознак.
Різновидом укрупнення періодів є згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої. Суть цього способу в тому, що при стій¬кому інтервалі кожну наступну середню обчислюють, зсуваючи період на одну дату.
Визначаючи ковзну середню, спочатку додають рівні ряду за прийнятий інтервал і обчислюють середню арифметичну. Після цього утворюють новий інтервал, починаючи з другого рівня ряду, для яко¬го визначають нову середню.
Застосовуючи спосіб ковзної середньої, інтервали для її обчислення доцільно встановлювати з непарної кількості рівнів. Якщо пері¬од включатиме парну кількість рівнів, то обчислені середні слід відносити до середини періодів між двома рівнями ряду.
Спосіб укрупнення інтервалів динамічного ряду урожайності соняшнику і розрахунок ковзної середньої наведено в табл. 5.
В результаті економіко-статистичного аналізу виробництва зерна соняшнику сільськогосподарськими підприємствами Куп’янського району Харківської області за 1999 – 2008 рр. можна зробити такі висновки:
1. Структура земельних угідь Куп’янського району Харківської області не змінилася.
2. Фактична урожайність соняшнику в господарствах Куп’янського району Харківської області в 2008 р. становить 11.3 ц/га, що більше рівня 2007 р. на 25,56%.
3. За 1999 - 2008 рр. урожайність соняшнику в господарствах Куп’янського району зменшилася на 1 ц/га. В 2003 р. було досягнуто найвищий рівень урожайності соняшнику за досліджуваний період - 14,1 ц/га. В результаті вирівнювання динамічного ряду урожайності соняшнику за рівнянням прямої лінії було встановлено, що в 1998 р. вирівняна урожайність становила 12,68 ц/га; середньорічне зменшення урожайності – 0,18 ц/га..
4. В сільськогосподарських підприємствах Куп’янського району Харківської області в 2008 р. порівняно з 2007 р. валовий збір соняшнику зменшився на 651,575 тис. ц (або 26,5%). На збільшення валового збору вплинули як розширенн розміру посівних площ соняшника, так і підвищення урожайності. Відхилення валового збору за рахунок названих факторів становлять, відповідно, 151,38 і 505,195 тис. ц.
Основними шляхами збільшення виробництва зерна соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Куп’янського району Харківської області є збільшення урожайності за рахунок:
1. Вирощування соняшнику за інтенсивними технологіями, що дасть можливість збільшити урожайність в порівнянні з традиційними технологіями на 26 – 75 ц/га.
2. Правильного застосування органічних добрив: час і спосіб їх внесення, глибина закладення. В умовах засушливого землеробства найбільший ефект дають органічні добрива при внесенні їх восени під глибоку зяблеву оранку.
3. Раціонального внесення органічних і мінеральних добрив. Одна тонна гною при внесенні 10 т на гектар окупається врожаєм в 1,5 рази вище, ніж при нормі 20 т не гектар. Тому, дози гною слід...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу