*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інтенсивність використання земельних угідь та обґрунтування її рівня

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 572

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Теоретичні основи інтенсивного використання землі
1.1. Економічна сутність інтенсивного використання землі
1.2. Показники рівня інтенсивності та економічної ефективності використання землі
2. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах Барвінківського району Харківської області
2.1. Розміри та спеціалізація господарств
2.2. Динаміка розвитку основних галузей
2.3. Витрати виробництва та ціни реалізації
2.4. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва
3. Основні напрями підвищення економічної ефективності інтенсивного використання землі
3.1. Впровадження сучасних досягнень науково-технічного прогресу в землеробстві
3.2. Підвищення родючості землі
3.3. Боротьба з ерозією ґрунтів
3.4. Екологізація землеробства
Висновки та пропозиції
Література
Аграрний сектор − це специфічна галузь економіки, яка безпосередньо повязана із земельним потенціалом, земельною територією як головною територіально-просторовою частиною довкілля, основним засобом у сільськогосподарському виробництві. Раціональне використання й експлуатація земельних територій із застосуванням природоохоронних заходів є однією з центральних проблем економічного розвитку держави, особливо з переходом до ринкової економіки в контексті розвитку земельних відносин.
У кожній державі, як і в будь-якому суспільстві сільське господарство є однією із життєво необхідної галузі народного господарства і головною галуззю агропромислового комплексу країни. Статистика повідомляє, що понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства, тому виробництво її є найбільшою умовою для існування людства. Від рівня розвитку сільського господарства залежить рівень життя і доходів на душу населення, рівень споживання товарів і послуг, соціальні умови життя.
Незадовільна екологічна ситуація в Україні з використанням землі викликана шкідливим антропогенним впливом, вирощуванням сільськогосподарських культур без застосування прогресивних технологій, необґрунтовано високим відсотком розорюваних площ, у тому числі малопродуктивних і ерозійно небезпечних земель, що призводить до деградації, зниження або навіть втрати природної родючості ґрунтів, а отже, і до суттєвого погіршення продуктивності земельних угідь в цілому. Тому встановлення оптимального співвідношення земельних угідь у сільському господарстві з додержанням заходів, які спрямовані на охорону земель, є першочерговою умовою ефективного розвитку економіки та збереження властивостей природних ландшафтів.
У розробку наукової проблеми, пов′язаної з обґрунтуванням напрямів раціонального використання та охорони земель, внесли свій вклад учені-дослідники: П.Ф. Веденічев, П.М. Першин, В.Ф. Сайко, А.С. Скородумов, А.М. Третяк, Л.Я. Новаковський, А.Я. Сохнич, Д.С....
Ефективно використовувати землю в сільському господарстві - означає одержувати максимальну кількість сільськогосподарської продукції з одиниці площі з мінімальними витратами. Ретроспективний аналіз характеризує істотне зниження ефективності використання землі, внаслідок чого відбувся різкий спад виробництва.
Сільське господарство Харківської області спеціалізується на виробництві зерна, цукрового буряка, соняшника, м'яса, молока, овочів та фруктів. Що стосується Барвінківського району Харківської області, то сільське господарство відіграє провідну роль у його розвитку. Саме тому економічне зростання в районі планується забезпечити за рахунок: зростання обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва в АПК та виконання заходів, передбачених галузевими програмами; розширення кола споживачів продукції Гусарівського ГЗК та машзаводу "Червоний промінь".
Розглянемо табл. 1, в якій вказані розміри аграрних підприємств Барвінківского району та їх ресурсозабезпеченість.
Як ми бачимо, у районі знаходиться невелика кількість підприємств. Спеціалізуються вони більшою чистиною на рослинництві. При цьому тваринництво у районі майже відсутнє. У 2008 році у порівнянні з 2006 більш, ніж у 2 рази скоротилися площі сільськогосподарських угідь. А це стало наслідком скорочення валової продукції та кількості чисельності працівників, зайнятих у сільському господарстві. Що стосується обсягів товарної продукції, то він у 2008 році, у порівнянні з 2006, збільшився. Але взагалі, 2008 рік виявився збитковим для підприємств цього району.
У своїй курсовій роботі я розглянула особливості інтенсивного використання земельних угідь та спробувала обґрунтувати її рівень в Україні.
Україна належить до країн, з дуже великими обсягами та високою інтенсивністю використання природних ресурсів. Цьому сприяє наявність, різноманітність та багатство видів ресурсів, добра господарська освоєність, доступність територій, сприятливі умови для їх експлуатації та зростаючи потреби людини та промислового виробництва в цих ресурсах. По-перше, за питомими (на 1 чол., на 1 км²) масштабами та інтенсивністю використання ресурсів, Україна випереджає всі розвинуті країни світу і, безперечно, займає перше місце в Європі. По-друге, великі обсяги виробництва та інтенсивне використання ресурсів визначили спеціалізацію економіки, яка характеризується високими масштабами споживання сировини, палива, матеріалів.
Ефективно використовувати землю в сільському господарстві - означає одержувати максимальну кількість сільськогосподарської продукції з одиниці площі з мінімальними витратами. Ретроспективний аналіз характеризує істотне зниження ефективності використання землі, внаслідок чого відбувся різкий спад виробництва.
Основна задача на сьогодні – це питання комплексного та ефективного використання ресурсів в народному господарстві та збереження їх для наступних поколінь. Тут можна визначити основні напрямки державної стратегії раціонального природокористування: постійний контроль за дотриманням надрокористувачами проектів розробки та технологічних схем при розробці родовищ корисних копалин; розвиток заповідної справи та збереження біорізноманіття, розширення існуючих і створення нових природно-заповідних об’єктів; державне фінансування діяльності по лімітування, розміщенню та знешкодженню відходів; запобігання забруднення річок, озер, водосховищ, та ін. гідрологічних об’єктів і підтримка їх сприятливого гідрологічного стану; втілення сучасних технологій ведення лісового господарства та лісоексплуатації, відтворення корінних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу