*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Калькуляція як елемент бухгалтерського обліку, її суть. Методи і способи калькуляції

рефераты, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 532

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Історичний аспект виникнення та еволюції калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг
2. Суть калькуляції як елементу бухгалтерського обліку
3. Принципи та методи калькулювання
Висновки
Список літератури
Отримання й контроль інформації щодо собівартості виробництва й реалізації продукції власного виробництва, робіт і послуг є необхідною складовою інформаційного блоку будь-якого суб’єкту господарювання з метою прийняття управлінських рішень щодо досягнення рентабельного функціонування в невизначених ринкових умовах. Цілеспрямований підхід визначення собівартості продукції, робіт, послуг є основою сучасної практики ціноутворення, що забезпечує рентабельну діяльність суб'єктів господарювання.
У російській мові слово «калькуляція» (лат. calculatio - обчислення) з'явилося в другій половині XIX в. і означає обчислення собівартості. Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку існувала не завжди, і її виникнення безпосередньо пов'язане з розвитком продуктивних чинностей суспільства. На зорі виникнення бухгалтерського обліку, в умовах рабовласницького ладу, коли формувалися товарно-грошові й кредитні відносини, бухгалтерський облік вівся за простою схемою - « прихід-видаток». Поява калькуляції пов'язане із зародженням мануфактурного виробництва. Формування продуктивних чинностей суспільства, самого способу виробництва вдосконалювали прийоми й методи калькулювання. Найбільш стрімкий розвиток калькулювання як інструмент оцінки рентабельності товарів, як спосіб подолання конкуренції одержало в умовах промислового виробництва. У сучасній економічній літературі калькулювання визначається як система економічних розрахунків собівартості одиниці окремих видів продукції (робіт, послуг). У процесі калькулювання порівнюються витрати на виробництво з кількістю випущеної продукції й визначається собівартість одиниці продукції. Завдання калькулювання — визначити витрати, які доводяться на одиницю їхнього носія, тобто на одиницю продукції (робіт, послуг), призначеної для реалізації, а також для внутрішнього споживання.
Сучасні системи калькулювання більше збалансовані. інформація, Що втримується в них, дозволяє не тільки вирішувати традиційні завдання, але й прогнозувати економічні наслідки таких ситуацій, як:
• доцільність подальшого випуску продукції;
• установлення оптимальної ціни на продукцію;
• оптимізація асортиментів продукції, що випускається;
• доцільність відновлення діючої технології й верстатного парку;
• оцінка якості роботи управлінського персоналу.
Сучасне калькулювання лежить в основі оцінки виконання прийнятого підприємством або центром відповідальності плану. Воно необхідно для аналізу причин відхилень від планових завдань за собівартістю. Дані фактичних калькуляцій використовуються для наступного планування собівартості, для обґрунтування економічної ефективності впровадження нової техніки, вибору сучасних технологічних процесів, проведення заходів щодо підвищення якості продукції, перевірки проектів будівництва й реконструкції підприємств. За результатами калькулювання можна ухвалити рішення щодо проведенні ремонту самостійно або з використанням послуг сторонніх організацій. Нарешті, калькулювання є основою трансферного ціноутворення. Трансферна (внутрішня) ціна застосовується при комерційних операціях між підрозділами того самого підприємства. Найбільшу актуальність питання формування трансферних цін мають при наявності права в підрозділу підприємства самостійно виходити на зовнішніх покупців. У цьому випадку від правильного формування трансферної ціни буде залежати загальне фінансове становище організації. Якщо ж продукція підрозділу повністю споживається усередині підприємства, то трансферна ціна є лише обліковою категорією, необхідної для забезпечення господарських зв'язків між внутрішніми підрозділами підприємства, але при цьому вона не впливає на кінцеві результати організації [10]. Таким чином, виробничий облік і калькулювання є основними елементами системи керування не тільки собівартістю продукції, але й виробництвом у цілому.
Проведене дослідження дало можливість зробити наступні висновки:
1. Процес калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг має глибокі історичні корені.
2. Методологія калькулювання була визначена розробниками виробничого й управлінського обліку.
3. У країнах із розвинутими ринковими відносинами калькулювання собівартості відноситься до сфери управлінського обліку і є комерційною таємницею.
4. В Україні структура фактичної виробничої собівартості й собівартості реалізації регламентується П(С)БО 16 «Витрати».
Отже, калькуляція дає необхідні показники для контролю за ходом усіх господарських процесів і є підставою для оцінки відповідних об’єктів бухгалтерського обліку. Калькуляція потрібна для вартісного вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку.
Основним призначенням калькуляції є отримання достовірної і докладної інформації про собівартість виготовленої та реалізованої продукції для організації і управління процесом виробництва й контролю за рівнем витрат.
Отже, вище наведена у роботі класифікація методів калькулювання собівартості продукції дасть можливість, враховуючи структуру управління і технологію виробництва, обрати для підприємства найбільш прийнятний спосіб обліку фактичної собівартості. Тому варто рекомендувати підприємствам розширити коло використовуваних методів калькулювання, а також варто обов’язково здійснювати калькулювання собівартості продукції для всіх підприємств. Це стане об’єктивною основою для визначення рентабельності, ціноутворення, прийняття управлінських рішень.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу