*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розвиток памяті у молодших школярів

курсовые работы, педагогика и психология

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 535

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 Теоретичні підходи до вивчення пам’яті у психології

1.1. Гіпотези і психологія пам’яті. 5
1.2. Методи розвитку пам’яті (мнемотехніка). 11

РОЗДІЛ 2 Психологічна характеристика пам’яті у молодшому
шкільному віці та її роль при засвоєнні навчального матеріалу

2.1. Діагностика пам’яті молодших школярів. 14
2.2. Тренування пам’яті. Ігри для тренування пам’яті. 21

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ 33

ДОДАТКИ 35
Роль пам'яті у розвитку дитини важко переоцінити. З її допомогою вона засвоює знання про навколишній світ і саму себе, оволодіває нормами поведінки, набуває різноманітні вміння і навики. І робить вона це, в основному, мимоволі. Дитина зазвичай не ставить перед собою мету щось запам'ятати; інформація, яка надходить до неї, запам'ятовується якби сама по собі. Правда, не будь-яка інформація: легко запам'ятовується те, що приваблює своєю яскравістю, незвичайністю, що справляє найбільше враження, що цікаве.
Вважають, що 5-й рік життя є, в середньому, початком періоду більш чи менш задовільного запам'ятовування, оскільки саме з цього року враження дитинства вже мають достатньо систематизований характер і зберігаються протягом усього життя. Більш ранні дитячі спогади, як правило, уривчасті, розрізнені і небагато численні. До 6 року життя у психіці дитини з'являється важливе новоутворення - у неї розвивається довільна пам'ять. Правда, до довільного запам'ятовування і відтворення малюки вдаються порівняно рідко, коли така необхідність виникає безпосередньо під час їхньої діяльності чи коли цього вимагають дорослі. Проте, саме цьому видові пам'яті відводиться найваж¬ливіша роль у майбутньому навчанні в школі, оскільки завдання, що виникають в процесі такого навчання, як правило, вимагають ставити спеціальну мету запам'ятати. На першокласника насуватиметься лавина нових понять, правил, завдань, інформації, більшість з яких зовсім не будуть яскравими, вражаючими чи цікавими такою мірою, щоб вони могли запам'ятовуватися мимовільно. Дитині необхідно буде робити для запам'ятовування свідомі вольові зусилля і використовувати певні способи.
У дітей молодшого шкільного віку потрібно розвивати усі види пам'яті - об¬разну і словесно-логічну, короткочасну, довготривалу і оперативну. При цьому основну увагу все ж слід звернути на розвиток вміння керувати процесами пам'яті, незалежно від того, на який термін і якого виду матеріал запам'ятовується. Річ у тім, що від рівня розвитку довільної сфери дитини безпосередньо залежать успіхи у її навчанні в школі.
В зв’язку з актуальністю даної проблеми визначено тему курсової роботи: розвиток пам’яті у дітей молодшого шкільного віку.
Об’єкт дослідження – пам'ять, її психологія, механізми тощо.
Предмет дослідження – процес розвитку пам’яті у молодших школярів.
Мета дослідження полягає у теоретичному висвітленні питання розвитку пам’яті у молодших школярів.
В залежності від мети, об’єкту і предмету дослідження визначаються його завдання:
- показати теоретичні підходи до вивчення пам’яті у психології;
- охарактеризувати сутність теоретичних основ психології пам’яті;
- розглянути методи розвитку пам’яті;
- охарактеризувати пам’ять у молодшому шкільному віці;
- показати її роль при засвоєнні навчального матеріалу
- визначити діагностику пам’яті молодших школярів.
- висвітлити основні методи тренування пам’яті.
- продемонструвати застосування ігор для тренування пам’яті.
Для реалізації поставлених завдань були використані такі методи дослідження:
 опрацювання спеціальної наукової літератури, основних теоретичних праць;
 теоретичного аналізу і синтезу;
 узагальнення окремих положень щодо теми роботи.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Пам’ять — процес динамічний, що починається з часу народження людини і триває все її життя, якісні та кількісні показники пам'яті визначаються ступенем активності психічної діяльності людини. Справді, саме активізація всіх потенційних процесів забезпечує високу якість пам'яті.
Отже, пам’ять - це запам'ятовування, збереження і, пізніше, відтворення людиною власного досвіду. У пам'яті розрізняють такі процеси як запам'ятовування, збереження, відтворення і забування. Залежно від мети діяльності пам'ять поділяють на мимовільну і довільну.
Розрізняють також пам'ять образну і словесно-логічну. Образна пам’ять забезпечує запам'ятовування наочних образів, кольору предметів, звуків, запахів, смаку, облич і т.п. Вона буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою і смаковою. Словесно-логічна пам’ять - це пам'ять на окремі слова, поняття, думки.
Залежно від того, на який час запам'ятовують і протягом якого часу зберігається матеріал, пам'ять поділяють також на короткочасну і довготривалу. Окрім того, виділяють і оперативну пам’ять, що обслуговує безпосередньо здійснювану людиною діяльність. Вона використовує інформацію як з коро¬ткочасної, так і з довготривалої пам'яті і має важливе значення для здійснення будь-яких дій, пов'язаних з утриманням в думці проміжних результатів діяльності (наприклад, під час читання, усного рахунку і тощо.).
Під час дослідження нами був зроблений висновок, що саме необхідне у розвитку пам’яті у дітей молодшого шкільного віку, це навчитися усвідомлювати мету запам'ятовування і відтворення. Дитині передусім слід оволодіти вміннями:
- уважно слухати завдання, яке дає дорослий;
- активно запам'ятовувати інформацію, яка надходить від нього;
- самостійно пригадувати під час відтворення забуту інформацію.
Таким чином, на нашу думку,мету нашого дослідження було досягнуто, ми розкрили у теоретичному аспекті питання розвитку пам’яті у молодших школярів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу