*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Національні проекти в сучасній Україні

дипломные работы, политология

Объем работы: 111 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 5000 руб.

Просмотров: 376

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП......................................................................................................................31 ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ..............................................................................9
1.1 Характеристика поняття "національний проект"...........................................9
1.2 Історичний досвід реалізації національних проектів в країнах світу.........13
1.3 Національні проекти як новий інструмент соціальної політики: переваги, ризики і механізмів реалізації..............................................................................21
ВИСНОВКИ ПО ПЕРШОМУ РОЗДІЛУ.............................................................32
2 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ.........................................................................................34
2.1 Характеристика і особливості реалізації національних проектів в
Україні....................................................................................................................34
2.2 Ризики та перешкоди на шляху реалізації національних проектів в
Україні....................................................................................................................54
ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ РОЗДІЛУ..............................................................69
МУЗИЧНІ ПРОЕКТИ В УКРАЇНІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КАНАЛ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ...........72
3.1 Особливості формування політичної культури громадян України та роль музичних проектів в цьому процесі.....................................................................72
3.2 Аналіз сучасних музичних проектів в Україні.............................................89
3.3 Обґрунтування необхідності надання музичним проектам статусу національних..........................................................................................................94
ВИСНОВКИ ПО ТРЕТЬОМУ...
ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що світова економічна криза не обійшла стороною Україну, хворобливо торкнувшись майже усіх галузей економіки, тисяч компаній і мільйонів громадян. Криза загострила результати бездіяльності останніх років. В умовах, коли джерела швидкого зростання докризових років вичерпані, єдиний шлях виходу України на траєкторію стійкого розвитку - це рішучі і усеосяжні реформи.
Останні десятиліття ХХ ст. та початок ХI ст. стало періодом катастрофічної демодернізації країни і соціального занепаду. Практично третина населення виявилася за межею бідності. Багатомісячні затримки з виплатою пенсій, посібників, заробітних плат, дефолт, що позбавив відразу мільйони людей своїх заощаджень привели до того, що народ вже не вірив в те, що держава зможе виконувати навіть мінімальні соціальні зобов'язання.
Назріла гостра необхідність створення програми, яка б допомогла вирішити пріоритетні проблеми.
Національні проекти, спрямовані на істотне підвищення якості життя громадян України, сьогодні є ключовим питанням внутрішньої державної політики. Для ефективної реалізації проектів потрібна загальна участь держави, бізнесу, усього суспільства. В той же час, як відмічено у виступах Президента України ще навіть не усі регіональні керівники добре знають, як і що конкретно треба робити, не кажучи вже про рядових учасників цього процесу - про директорів шкіл, головлікарів поліклінік і так далі.
Реалізація національних проектів стане по справжньому загальнонародною справою тільки у разі, якщо проблеми і можливості, що відкриваються, урозуміються і осмисляться самими різними шарами нашого суспільства, знайдуть відгук і живий інтерес у більшості українців. Усе це можливо тільки при широкомасштабному освітленні процесу реалізації пріоритетних національних проектів в засобах масової інформації. У ситуації інформаційного вакууму навіть найперспективніша ідея не в змозі отримати ефективну динаміку. Президент України В. Ф. Янукович відмітив, що...
Метою дипломної роботи було вивчення національних проектів в Україні, їх зміст, особливості реалізації, а також обґрунтування важливості впровадження музичних національних проектів.
У першому розділі ми розповіли про національні проекти в цілому, виділили їх специфіку як способу управління соціальною сферою, дослідили досвід впровадження та реалізації національних проектів в світі.
Взагалі поняття "проект" - це унікальна діяльність, що має початок і кінець в часі, спрямована на досягнення заздалегідь визначеного результату/мети, створення певного, унікального продукту або послуги, при заданих обмеженнях по ресурсах і термінах, а також вимогах до якості і допустимого рівня ризику.
Проектний підхід до реалізації стратегічних пріоритетів суспільного розвитку знаходить вияв у розробці та запровадженні "національних проектів", які розглядаються нами як комплекс стратегічно орієнтованих заходів, спрямованих на комплексне вирішення найбільш актуальних завдань системної модернізації суспільства. Національні проекти є новим інструментом здійснення соціальної політики. Безумовна важливість національних проектів для подальшого соціально-економічного розвитку країни пояснює прагнення удосконалювати їх не лише за рахунок внутрішніх можливостей, але і із залученням міжнародного досвіду.
Безперечна перевага проектного підходу полягає в тому, що він дає можливість забезпечити пріоритетність стратегічних інтересів суспільства перед інтересами і потребами, які диктує кон'юнктура повсякденної політики.
Проведений аналіз історії питання і сучасного міжнародного досвіду свідчить про те, що використання такого стратегічного інструменту державної політики, як національний проект допускає можливість різноманітного підходу до процедур вибору цілей і способів їх реалізації.
Слід зазначити, що реалізація національних проектів пов'язана з певними ризиками. Короткострокові ризики реалізації національних проектів пов'язані, передусім з відсутністю в країнах СНД досвіду здійснення...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу