*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

« Якість продукції тваринництва та шляхи її поліпшення у Валківському районі»

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 290 руб.

Просмотров: 349

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1.Теоретичні основи підвищення якості продукції
1.1 Поняття якості, характеристика її показників та значення для підвищення конкурентоспроможності продукції…………………………………5
1.2 Методи визначення якості продукції………………………….14
2.Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах Валківського району Харківської області
2.1 Розміри та спеціалізація господарства…………………………….21
2.2 Динаміка розвитку основних галузей……………………………….25
2.3 Витрати виробництва та ціни реалізації продукції…………………..27
2.4 Економічна ефективність с.-г. виробництва……………………………30
3. Шляхи підвищення якості продукції
3.1 Забезпечення високоякісної годівлі тварин………………………………35
3.2 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві…………………42
3.3 Прогресивні технології виробництва в тваринництві………………………44
Висновки……………………………………………………………………………50
Список літератури………………………………………………………………52
1.Теоретичні основи підвищення якості продукції
1.1 Поняття якості, характеристика її показників та значення для підвищення конкурентоспроможності продукції.
Якість є однією з основних категорій, що визначають спосіб життя, соціальну й економічну основу для успішного розвитку людини і суспільства. Таке формулювання чітко визначає значимість діяльності по удосконаленню якості, але є занадто ємкісною і не дає чіткого уявлення про суть самого поняття "якість".
При проведенні технічних оцінок термін "якість" застосовується в наступних ситуаціях:
- при порівнянні об'єктів з метою виявлення ступеня переваги ;
- при кількісній статистичній оцінці (рівень якості);
- при проведенні точної технічної оцінки (міра якості).
У практичній діяльності термін "об'єкт" звичайно заміняється терміном"продукція".Вона може бути як матеріальною (вироби), так і нематеріальною (послуги). Послуги виробничого характеру називають роботами (наприклад, установка і налагодження устаткування).
На кожному етапі розвитку суспільного виробництва існують специфічні вимоги до якості продукції. На ранніх стадіях становлення промисловості основними вимогами до якості були точність і міцність. Масштаби виробництва дозволяли проводити перевірку кожного виробу.
По мірі розвитку промислового виробництва продукція ставала усе більш складною, тобто число її характеристик (а, отже, і вимог до якості) постійно зростало. Постало питання перевірки не окремих властивостей виробу, а його функціональної здатності в цілому. Таким чином, почала формуватися система контролю якості продукції, суть якого полягала у виявленні дефектної продукції і вилученні її з виробничого процесу.
Зростання ступеня насичення ринку товарами і послугами, посилення конкуренції викликали до життя поняття конкурентноздатності, під якою розуміється здатність продукції відповідати:1) у визначений період часу сформованим або передбачуваним вимогам ринку;2) бути успішно реалізованою за наявності пропозиції інших аналогічних товарів....
Вступ
Якість продукції визначають як сукупність властивостей, які обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням. Від якості харчових продуктів залежить нормальний розвиток організму, здоров'я та дієздатність людини.
Продукти тваринництва відносяться до категорії більш цінних продуктів харчування. Компоненти, що входять до їх складу є вихідними матеріалами для побудови тканин, біосинтезу необхідних систем, які регулюють життєдіяльність організму, а також для покриття енергетичних затрат. Поняття якості продукції тваринництва, з урахуванням складності та багатоваріантності їх складу, специфіки властивостей визначається комплексом показників. Головні показники при оцінці рівня якості мають показники призначення, за допомогою яких повинна бути забезпечена достатню повна інформація у відношенні біологічної цінності продукту, органолептичних показників, гігієнічних і токсикологічних характеристик, а також стабільність властивостей.
Біологічна цінність продукту визначається наявністю в його складі компонентів, що використовуються організмом для біологічного синтезу та компенсації енергетичних затрат. Значення цього показника залежить від вмісту білків, жирів, вітамінів, мікро- та макроелементів, їх амінокислотний склад та ступінь засвоєння організмом тощо.
Важливу роль в оцінці якості продукції тваринництва відіграють органолептичні показники — зовнішній вигляд, колір, смак, запах та консистенція. Зазначені характеристики здебільшого визначають якість продуктів при оцінці його споживачами.
Поняття харчова цінність включає показники, що характеризують біологічну цінність продукту і його органолептичні показники. Гігієнічні й токсикологічні показники визначають ступінь нешкідливості продукту щодо патогенних мікроорганізмів, інших ксенобіотиків, без перевищення встановлених гранично допустимих рівнів то
Висновки
Світовим досвідом економічного розвитку країн доведено, що головна його рушійна сила – ринок, вільна конкуренція. У ринкових господарствах вільна конкуренція веде до пріоритету якості продукції, тому що насиченість розвинутого ринку примушує виробників пропонувати товари високої якості. Зниження цін за умов стабільності функціонування ринку практикується не дуже часто, і конкурують на ньому приблизно однакові за якістю (конкурентноспроможні) товари.
Якість товарів та послуг – це складний соціально-економічний феномен, в якому фокусується перехрещення інтересів споживача та виробника. На успіх на ринкові, тобто на успіх у споживача можуть розраховувати тільки ті виробники, які спроможні оперативно задовольняти різні і досить нестабільні потреби споживачів. Виграш конкретному виробникові забезпечують переваги його системи управління якістю. Через це в розвинутих регіонах світу протягом декількох десятків років економічну конкуренцію поступово заступала конкуренція стратегій розвитку виробництва та конкуренція систем забезпечення якості продукції та послуг. Тривалість цього процесу свідчить про те, що від усвідомлення проблеми до фактичного розв’язання її довелося пройти не легкий шлях. Його наслідком є той факт, що системи забезпечення якості продукції в наш час сприймаються підприємствами, що конкурують, як активна складова їхнього виробничого потенціалу. Дійсно, якщо ці системи функціонують ефективно, то вони забезпечують скорочення виробничих витрат за рахунок їх зниження за такими позиціями, як відходи виробництва, усування браку, гарантійний ремонт виробів, доробка технічної документації, створення страхових запасів, відмови клієнту. А витрати ці надто великі в усіх країнах.
Головна перевага ефективної системи забезпечення якості полягає в тому, що вона гарантує портфель замовлення

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу