*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

шпаргалки ро региональной економике

шпаргалки, Экономика

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 384

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
1. Предмет і завдання курсу РПС
РПС — сусп-економ. наука. В центрі уваги науки рпс сусп. вир-во та особл-сті його розміщ.
Як галузь ек науки, РПС грунтується на за¬гальних економіч¬них законах. Завданням її є поста¬новка і вироблення теорет засад, необ-хідних для практичного виріш. завдань раціоналізації просто¬ро¬вого розосередження насел і вир-ва.
Предмет науки – виявлення законів, закономір-ностей та визначення принципів і факторів просто-рової організації ПС, їх сучасне і перспект розміщ-я
- просторова організ. п/с, вивчення якої здійс¬нюється на різних рівнях: насе¬лений пункт, низовий адмін район; область; екон. район; країна. Такі елементи просторової організації п/с, як прир-ресурсний, людський і трудо-ресур¬сний потенціал, галузеві і міжга-лузеві комплекси, соціальна інфр-ра, тер с-ми господа¬рювання, є об'єктами вивч. цієї науки.
Метою є всебічне обгрунтування перспектив¬ного розміщення п/с, а також удосконалення (опти¬мізація) його сучасного характеру, підвищення соц-екон. ефективності сусп. затрат праці.
Завдання курсу РПС полягяє у наданні студентам знань щодо новітніх тенденцій розвитку цієї науки, щодо вирішкння практичних питань стосовно РПС з урахуванням соц, еколог, демограф факторів
Рпс взаємодіє з іншиими науками – природни-чими, географічними та технічними. Економ теорія вивчає ек закони та категорії, якими користується РПС. РПС також використовує результати досліджень галузевих економік, ек-ки природокористування, ек статистики, ек і соц георафії, кібернетики, картографії... АРПС збагачує їх власними категоріями та ек характеристиками тер розвитку

2. Регіональна економіка, її суть і предмет дослідження
Регірнальна економіка – це с-ма ек відносин, що склалася в межах окремих регіонів (областей) і являє собою сукупність взає-мозв’язаних підприємств, установ і організацій, забезпечуючих стабільність ек розвитку.
До неї входить комплекс галузей ек-ка та приорітети в управлінні розвитку регіонів, вона охоплює с-му виробничих і соц...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу