*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

формування морально-естетичних уявлень у старшого дошкільника

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 440

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Зміст.

Вступ.

Розділ I теоретичні основи формування морально - естетичних
уявлень дітей старшого дошкільного віку .

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми
формування морально-естетичних уявлень у дітей старшого
дошкільного віку.
1.2 Сутність понять „моральне виховання та„естетичне виховання
1.3 Шляхи здійснення морально-естетичного виховання дітей
старшого дошкільного віку.
Висновки до розділу I.

Розділ IIДіяльність вихователя спрямована на формування
морально-естетичних уявлень.

2.1 Аналіз програм і державних документів
з проблеми дослідження.
2.2 Модель формування морально-естетичного
сприйняття старших дошкільників
2.3Педагогічний експеримент та його результати
Висновки до II частини.

Список використаних джерел.
Актуальність дослідження. Докорінне реформування системи освіти в умовах перебудови державності, культурного й духовного відродження не мислиме без виховання й розвитку її загальної й еколого-естетичної культури.
Національна система морально-естетичного виховання в нашій країні має бути адекватною світосприйняттю, світорозумінню, духовній та виховній традиціям українського народу, відповідати стратегічним завданням нації та держави, сприяти розвитку національної самосвідомості підростаючого покоління та проникати в усі аспекти виховання.
Змінюється система суспільного устрою і соціальних відносин – змінюються й цілі виховання. Щоразу вони задаються у вигляді вимог, які зумовлюються новими тенденціями розвитку суспільства. Але незмінними залишаються загальнолюдські цінності. Сьогодні дедалі більше людей починають розуміти, що морально-естетичне відродження нашої нації має відбуватися через засвоєння дітьми саме загальнолюдських цінностей. Ставлячи завдання гармонійного розвитку дитини, дбаємо не тільки про її фізичне здоровя та інтелектуальний розвиток, а й намагаємось прищепити їй морально-естетичні поняття, які поступово стають нормою поведінки вихованої людини.
Особистісне становлення дитини починається дуже рано. У цілісному процесі її розвитку мораль посідає дуже важливе місце. У дошкільному віці найбільший вплив на моральний розвиток дитини здійснює дорослий [1 ]. Маля робить перші кроки в освоєнні норм життя, спілкуючись з дорослими, переймаючи в них досвід поводження, орієнтуючись на слова „так потрібно”, „ так не можна”. У дошкільних установах провідна роль у цьому процесі належить вихователеві.
Важливо донести до свідомості дітей, що пропоновані їм норми поведінки ґрунтуються на моральних цінностях українського народу: гуманності, милосерді, доброзичливості, працелюбності, правдивості та чесності, повазі до людей. Отже вони повинні змалечку прилучатися до традицій народного етикету: привітатися, допомогти, нагодувати голодного,...
Висновки.
Підводячи підсумок, можна сказати, що турбота про соціально-моральне здоровя нації – є одним з приорітетніших завдань кожної держави, яка піклується про своє завтра. Виховання основ моральної культури починається з перших моментів життя, адже маленька дитина, чутлива до впливів зовні, засвоює ті моральні закони, з якими живе її найближче оточення. Відтак з особливою гостротою постає питання про ефективність існуючих технологій виховання, їх відповідність вимогам сучасності.
Отже, морально – естетичне виховання, як цілісне психічне творення людини, зумовлене здебільшого свідомим ставленням до реальної дійсності і може бути сформовано в старших дошкільнят за таких умов:
1. організація цілеспрямованого, систематичного, виховного процесу, спрямованого на послідовне ознайомлення дітей із сучасними правилами та моральними нормами поведінки в їхньому оточенні, побудованого з урахуванням закономірностей психічного розвитку малят;
2. ознайомлення дітей з сукупністю морально-естетичних вимог до поведінки і усвідомлення ними тих переваг, які створюються у реальному оточенні за умов їх дотримання;
3. виховання у дітей стійкої потреби в постійному регулюванні своєї поведінки за свідомо засвоєними морально-естетичними нормами;
створення в соціальному оточенні дітей морального клімату, що відповідає су-часним суспільним вимогам до взаємин між однолітками та дорослими, ставлення до природи, культурної спадщини свого народу, продуктів діяльності, до самих себе.
Таким чином, у процесі дослідження, яке коротко представлено у даній роботі, було доведено, що сучасна виховна програма повинна спиратись на новий підхід до процесу формування моральних понять, який полягає в необхідності лише формування
теоретичних знань, відокремлених понять, а й забезпечення їх трансформації в практичну діяльність.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу