*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Буфер обміну,поняття,операції,застосування.ОС WINDOWS,об

контрольные работы, информатика

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 353

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Буфер обміну, поняття, операції, застосування
2. ОС Windows, об'єкти і режими роботи
План

Вступ…………………………………………………………………….3

1. Буфер обміну, поняття, операції, застосування……………………4

2. ОС Windows, об'єкти і режими роботи……………………………..8

Висновки………………………………………………………………..15

Список використаної літератури……………………………………...16
Однією з фундаментальних рис сучасної цивілізації є швидке зростання виробництва, споживання та накопичення інформації в усіх галузях людської діяльності. Збільшення інформації та зростання попиту на неї привели до появи окремої галузі людської діяльності, пов’язаної з автоматизацією переробки інформації.
Інформатика — наукова дисципліна, що вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також закономірності всіх процесів обміну інформацією — від безпосереднього усного або письмового спілкування спеціалістів до цілком формальних процесів обміну інформацією за допомогою різних носіїв інфор¬мації.
В Україні з метою подолання відставання в галузі інформатики була розроблена національна програма, що базується на концепції інформатизації суспільства. Основні положення цієї концепції передбачають:
1. Досягнення суцільної комп’ютерної грамотності.
2. Створення матеріально-технічної бази, що забезпечує широке використання комп’ютерної техніки та технологій на рівні світових стандартів.
3. Розробку та впровадження єдиного фонду програмного забезпечення.
4. Ефективне використання потенціалу інформаційно-обчис¬лювальних систем в усіх сферах життя суспільства.
Комп’ютери та комп’ютерні інформаційні технології характеризують рівень і темпи розвитку сучасного суспільства. Подальший розвиток інформатизації годі уявити без використання можливостей, що дають комп’ютери та комп’ютерні мережі спеціалі¬стам у будь-якій галузі.
Інтенсивне впровадження інформаційних технологій в економіку привело до появи одного з напрямів в інформатиці – економічної інформатики, яка є інтегрованою прикладною дисципліною, заснованою на міжпредметних зв'язках інформатики, економіки і математики.
Головним завданням інформатики є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами комп’ютерної техніки.
Інформатику нині розглядають не лише як галузь науки, а й як галузь економіки. При цьому ПК, автоматизовані системи різних класів і типів водночас із системами штучного інтелекту є активними компонентами інформатики, що замінюють людину в різноманітних процесах управління, наукових досліджень тощо. Автоматизація та комп’ютеризація — це доконечна потреба перебудови нашої економіки. Оволодівши основами інформатики, спеціаліст зможе працювати з персональним комп’ютером, використовувати знання, дані яких зберігаються в автоматизованому банку даних (АБД), використовуючи ПК для розв’язання завдань планування, управління, контролю.
Економічна інформатика - це новий напрям, який допомагає економістам вирішувати завдання оптимізації діяльності підприємств, приймати стратегічно важливі рішення про розвиток промисловості і управляти виробничим процесом.
Розроблена програмна база грунтується на математичних моделях економічних процесів і надає гнучкий і надійний механізм передбачення економічного ефекту управлінських рішень. З допомогою ЕОМ швидко вирішуються аналітичні завдання, вирішення яких не під силу людині.
Останнім часом комп'ютер став невід'ємною частиною робочого місця управлінця і економіста.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу