*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Епоха бароко: європейський та український прояви

курсовые работы, архитектура

Объем работы: 73 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 423

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУПЕпоха бароко - одна з найбільш цікавих епох в історії світової культури. Цікава вона своїм драматизмом, інтенсивністю, динамікою, контрастністю і, в той же час, гармонією, цілісністю, єдністю. Для нашого часу – смутного, невизначеного, динамічного, що шукає стабільності і впорядкованості, – епоха бароко надзвичайно близька по духу. Саме тому нам було цікаво звернутися до цієї теми, щоб знайти в минулому якісь орієнтири, здатні допомогти пошуку себе в складних життєвих колізіях. Звичайно ж, розповісти про всю культуру бароко все одно, що “обійняти неосяжне". Тому окремі грані (світовідчуття епохи, антиномії в мистецтві...) розглянуті більш детально, інші – менш.
Об’єкт дослідження – особливості розвитку бароко в Європі та Україні.
Предмет дослідження – основні риси мистецтва бароко в Україні та Європі; творчість італійського архітектора Джовані Лоренцо Берніні.
Мета даної роботи є: дослідити вплив історичних умов на свідомість європейського суспільства доби Бароко та простежити розвиток барокового стилю в Європі та Україні.
Дана мета реалізовувалася шляхом виконання наступних завдань:
1) дослідити причини виникнення жанрові особливості бароко;
2) проаналізувати своєрідність світосприйняття митців бароко;
3) розглянути відмінності між рисами європейського та українського бароко.
Актуальність даної роботи полягає у тому, що дослідження культури бароко є влучним не лише у ресурсі історії. Звернення до історії барокових традицій художнього мислення безпосередньо стосується сучасних проблем формування державної свідомості та культурної ідентичності.
Наукова новизна роботи полягає у здійсненні систематизації літератури про бароко в українському мистецтві, дослідженні особливостей формування і розвитку стилю бароко; виділенні основних рис європейського бароко у зіставленні їх із рисами бароко в українському мистецтві; підкресленні характерних тенденцій у розвитку бароко.
Практичне застосування. матеріали даної роботи можуть бути використані як...
Бароко (іт. barocco — вибагливий, химерний) — архітектурний стиль що з’явився у європейському мистецтві у XVI — XVIII ст., замінивши прості і ясні форми мистецтва Раннього і Високого Відродження. Батьківщина бароко — Італія, де у визначних мистецьких центрах (Римі, Мантуї, найменше у Венеції і Флоренції) виробили перші зразки бароко в архітектурі, скульптурі. Пов'язане з дворянською культурою часів розквіту абсолютизму, бароко було покликане прославляти знать і церкву. Але в ньому відбилися і прогресивні ідеї, зумовлені тогочасною боротьбою за національну єдність в різних країнах Європи. Але це не відкидало бажання насолодитися дарунками життя, мистецтва і природи, широкого використання насилля, работоргівлі, винищення незвичних культур чи ідейних течій як у самій Європі, так і за її межами (Контрреформація, мільйони винищених індіанців Америки, засилля інквізиції тощо).
Сам термін з'явився пізніше. Існує декілька версій походження терміну:
1) від італійського “baruecco" ― перлина неправильної форми;
2) “baroco" ― одна з форм схоластичного (релігійно-догматичного) силогізму (міркування, в якому дві посилки об'єднані загальним терміном);
3) від італійського “barocco" ― грубий, незграбний, фальшивий. [2;34]
Засновником бароко в Італії вважають Мікеланджело Буонаротті (1475—1564) [Додаток А]. Саме він підсилив архітектуру велетенським ордером, широко використовував карнизи, подвоєння пілястр та колон, тісняву архітектурних елементів та надлюдський розмір. Скульптурні та архітектурні твори генія й досі справляють враження скорботи, напруги, нервовості, хоча зберігають чітку побудову, симетрію і потойбічну, майже неможливу красу.
Характерна пишнота, парадність, яскравість кольорів, контрастність, екстравагантність орнаменту, асиметрія конструкцій. В архітектурі панують сильні контрасти об'ємів, перебільшена пластика фасадів, світлотіньові та кольорові ефекти. В історії можна прослідкувати розвиток людських знань, віри, культури на...
Провівши дослідження з теми „Епоха бароко: європейський та український прояви”, вдалося отримати чітке уявленя щодо виникнення і розвитку бароко в Європі та Україні.
XVII ст. відбулася справжня світоглядна революція, яка спричинила руйнацію традиційних уявлень про Всесвіт, формування нової картини світу і нового розуміння людини. Переворот у свідомості людства зумовили, передусім, великі наукові відкриття, що свідчили про розкріпачення людського розуму та його безмежні можливості в пізнанні світу.
Такий комплекс соціальних умов сприяє формуванню нового типу особистості — самостійнішої, діяльнішої, промітної, не зв'язаної становими і корпоративними путами, яка вміє приймати рішення на свій страх і ризик. Новий емоційний і духовний склад цієї доби гостро реагує на соціальні й політичні проблеми часу, на напружену, сповнену глибоких конфліктів духовну ситуацію. Формується інший, відмінний від попередніх, погляд на світ, інший «образ» реальності, нове бачення стану справ.
Таким чином стиль, що народився в Римі XVI ст., мав утверджувати як силу церкви, релігії, так і світську владу. Мета бароко ― вразити споглядальника грандіозністю, багатством і різноманітністю матеріалів, драматизмом та ілюзіоністськими прийомами .
Складність і суперечливість епохи принесли а собою культуру, яку в історії мистецтва зв'язують зі стилем бароко (італ. bагоссо – буквально дивний, химерний). У мистецтві бароко відобразились уявлення про безмежність, багатоманітність і вічну мінливість світу, інтерес до середовища, оточення людини, природної стихії. Це мистецтво тяжіло до урочистого, патетичного «великого стилю», до приголомшливих ефектів, відзначалося пишністю, декоративним розмахом, бурхливою динамікою.
...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу