*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансовий контроль у сфері державного управління

дипломные работы, Финансы

Объем работы:

Год сдачи: 2011

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 338

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗмістВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 10
1.1 Історичні передумови створення ДКРС 10
1.2. Завдання, функції і права, форми і методи контролю, що здійснюють органи ДКРС. Організаційна структура ДКРС 14
1.3. Державний фінансовий контроль як складова системи фінансової безпеки держави 36
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 42
2.1. Аналіз основних показників роботи державної контрольно-ревізійної служби України в Дніпропетровській області за 2006-2008 роки 42
2.2. Економетричне моделювання виявлених та усунутих порушень у м. Дніпропетровську за 2005-2008 роки 65
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 71
3.1. Проблем та недоліків діючої системи фінансового контролю 71
3.2. Напрямки удосконалення державного фінансового контролю 77
3.3. Розробка шляхів підвищення ефективності діяльності ДКРС 83
ВИСНОВКИ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94
ДОДАТКИ 100
Сучасний етап суспільно-економічного розвитку України потребує керованості процесів трансформування національної економіки. В умовах запровадження ринкових відносин – це оптимальне поєднання притаманних ринку автоматичних регуляторів економіки з усвідомленим, належно організованим управлінням господарством. Формування досконалої, заздалегідь обґрунтованої системи державного управління особливо нагальне у сфері фінансових відносин, які пронизують всі сектори національного господарства. Виникає необхідність найшвидшого демонтажу неприйнятних, оновлення застарілих і конструювання нових елементів фінансово-бюджетної системи, у тому числі контролю.
У зв’язку з тим, що нинішні реформи торкаються контролюючого механізму безпосереднім чином, зростає потреба його адаптації до змін економічного середовища, в якому він функціонує. З іншого боку, контролюючий механізм впливає на суспільно-економічний розвиток, оскільки контроль є визначальною функцією управління в усіх секторах економіки і особливо – у фінансово-кредитній. Порівняння державного фінансового контролю з рештою складників управлінської системи свідчить про те, що він займає центральне місце і відіграє інтегруючу роль серед інших функцій управління, будучи, з одного боку, наслідком здійснення прогнозування та обліку, а з іншого, - передумовою аналізу та регулювання фінансово-бюджетних грошово-кредитних процесів.
Фінансовий контроль як одна із функцій держави, є дійовим важелем управління фінансовими потоками в будь-якій країні. В умовах же поки що економічної нестабільності України фінансовий контроль з боку держави є надзвичайно необхідним для забезпечення раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів, дотримання фінансової дисципліни, особливо в бюджетній сфері, і відповідно, національної безпеки в сфері економіки.
На фінансовий контроль і надалі покладається виконання трьох основних функцій: профілактичної, інформаційної і мобілізуючої, через реалізацію яких виражається якісний бік...Сучасний етап суспільно-економічного розвитку України потребує керованості процесів трансформування національної економіки. В умовах запровадження ринкових відносин – це оптимальне поєднання притаманних ринку автоматичних регуляторів економіки з усвідомленим, належно організованим управлінням господарством. Формування досконалої, заздалегідь обґрунтованої системи державного управління особливо нагальне у сфері фінансових відносин, які пронизують всі сектори національного господарства. Виникає необхідність найшвидшого демонтажу неприйнятних, оновлення застарілих і конструювання нових елементів фінансово-бюджетної системи, у тому числі контролю.
У зв’язку з тим, що нинішні реформи торкаються контролюючого механізму безпосереднім чином, зростає потреба його адаптації до змін економічного середовища, в якому він функціонує. З іншого боку, контролюючий механізм впливає на суспільно-економічний розвиток, оскільки контроль є визначальною функцією управління в усіх секторах економіки і особливо – у фінансово-кредитній. Порівняння державного фінансового контролю з рештою складників управлінської системи свідчить про те, що він займає центральне місце і відіграє інтегруючу роль серед інших функцій управління, будучи, з одного боку, наслідком здійснення прогнозування та обліку, а з іншого, - передумовою аналізу та регулювання фінансово-бюджетних грошово-кредитних процесів.
Фінансовий контроль як одна із функцій держави, є дійовим важелем управління фінансовими потоками в будь-якій країні. В умовах же поки що економічної нестабільності України фінансовий контроль з боку держави є надзвичайно необхідним для забезпечення раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів, дотримання фінансової дисципліни, особливо в бюджетній сфері, і відповідно, національної безпеки в сфері економіки.
На фінансовий контроль і надалі покладається виконання трьох основних функцій: профілактичної, інформаційної і мобілізуючої, через реалізацію яких виражається якісний бік...
Для функціонування кожної держави необхідні значні суми фінансових ресурсів, тому органи влади за допомогою правових норм ретельно регламентують відносини, що виникають при зборі, розподілі і використанні фондів грошових коштів. Фінансовий контроль - це цілеспрямована діяльність законодавчих і виконавчих органів влади і недержавних організацій в ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованих грошових фондів держави з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку усіх суб’єктів фінансових правовідношень. Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управління фінансами. Об’єктом же фінансового контролю є весь процес виробничо-господарської діяльності.
Функції державного фінансового контролю розподіляються між вищими органами державної влади одночасно із органами управління фінансовою та кредитно-грошовою системою. Конкретні форми розподілу зумовлюються особливостями політичної системи держави. Система органів державного управління фінансами в загальних рисах включає: загальнодержавний фінансовий контроль, відомчий фінансовий контроль і аудит.
Система органів державного фінансового контролю в Україні перебуває на стадії формування. Як і в інших державах, фінансовий контроль в Україні забезпечують: Рахункова Палата, аудиторський комітет, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, Державна контрольно-ревізійна служба, Державна пробірна палата, Національний банк і т.д.
Має місце і відомчий контроль – контроль міністерств, інших органів державного управління за діяльністю підвідомчих підприємств, установ, організацій.
Аудит - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленими нормативами.
Змінюються форми власності,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу