*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення відносин банку з підприємствами

дипломные работы, Финансы

Объем работы:

Год сдачи: 2011

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 294

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП.............................................................................................................................................6
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДНОСИН БАНКУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ..................................................................................................................8
1.1. Теоретичні основи формування відносин в банківській системі........8
1.2. Відносини комерційного банку з підприємствами на прикладі
ТОВ „Укрпромбанк”....................................................................................16
1.2.1.Послуги надавані ТОВ „Укрпромбанк”.............................................19
1.3. Теоретичні основи роботи з „VIP” клієнтими.......................................22
1.4. Теоретичні основи роботи банку з підприємствами малого та
середнього бізнесу........................................................................................26
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ВІДНОСИН БАНКУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ.................................32
2.1. Аналіз формування відносин в банківській системі ...........................32
2.2. Аналіз формування відносин на прикладі ТОВ „Укрпромбанк”........38
2.2.1. Аналіз діяльності ТОВ „Укрпромбанк” протягом 2006 року..........40
2.2.2. Аналіз прибутковості ТОВ „Укрпромбанк”......................................45
2.3. Розрахунки та аналіз формування відносин з „VIP” клієнтами...........49
2.4. Розрахунки та аналіз формування відносин з підприємствами малого
та середнього бізнесу......................................................................................63
2.4.1. Аналіз фінансових показників передбачуваного позичальника.......63
2.4.2. Аналіз фінансового стану позичальника............................................67
2.4.3. Визначення платоспроможності...


Банківська система сьогодні є із важливих і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва й грошового обігу історично йшли паралельно й тісно перепліталися.
При цьому банки, які відіграють роль посередників у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва.
У ринковій економіці сучасної України банківська справа здобуває надзвичайна вага в суспільному житті. Банки різних рівнів своєю діяльністю глибоко проникають в усі сфери економіки, активно обслуговують і впливають на всі економічні й соціальні процеси в країні. Банківська справа забезпечує ринкову систему механізмами й інструментами реалізації її здатності до саморегулювання, а державі дає можливість ефективно впливати на економіку ради реалізації всіх суспільних інтересів. Тому в ринковій економіці з банківською справою постійно зіштовхуються всі члени суспільства: фізичні особи, підприємства, більші господарські структури, урядові й законодавчі органи власти Комерційні банки здатні запропонувати клієнтам близько 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Сучасна кредитна система України являє собою сукупність різноманітних кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позикових капіталів і здійснюючу акумуляцію й мобілізацію доходів.
Сукупність кредитних відносин і інститутів, які організують ці відносини, являє собою кредитну систему. Основним провідником кредитних відносин є банківська система, тобто законодавчо певна, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю.
Кредитна система - більше широке поняття. Чим банківська система, оскільки включає, крім останньої, всіх небанківських посередників. Основним критерієм виділення різних рівнів кредитних установ у цьому випадку служить функціональна спеціалізація окремих інститутів.
Існують чотири основні принципи розподілу кредитних установ на банки й...
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДНОСИН БАНКУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ

1.1. Теоретичні основи формування відносин в банківській системі


У загальному вигляді під банківською системою розуміється сукупність різних видів банків та банківських інститутів, за допомогою яких здійснюється мобілізація коштів і надаються клієнтурі різноманітні послуги з прийому вкладів і надання кредитів.
Банківська система — це не довільне явище, а складова частина кредитно-грошової системи, елемент економічного базису суспільства, що розвивається за законами ринкової економіки. Ця система є внутрішньоорганізована, взаємопов'язана, має загальну мету та завдання.
Банківська система існує в будь-якій країні в певний історичний період і є складовою частиною кредитної системи держави. Для нормального функціонування банківська система має відповідати наступним вимогам.
1. У країні повинна бути достатня кількість діючих банків і кредитних установ. Систему слід розглядати як таку, що систематично розвивається і постійно кількісно та якісно змінюється.
2. У системі не повинно бути зайвих елементів. У цьому секторі економіки мають бути відсутніми банківські установи, які не приступили до виконання банківських, операцій у встановлені строки, діють без належним чином оформлених ліцензій на здійснення банківських операцій або утворені не відповідно до чинного законодавства та акта засновника про створення.
3. У країні функціонує центральний банк, який виступає основним координатором кредитних інститутів та ефективно виконує функції управління грошово-кредитними і фінансовими процесами в економіці. Важливе значення має індекс незалежності центрального банку від уряду, який складається із таких елементів: система призначень функціонерів центрального банку, взаємовідносини з урядом, конституційне закріплення за центральним банком функцій цінової стабільності, монетарне фінансування бюджетного дефіциту, монетарні інструменти.
4. Поряд із центральним банком діють...


Дослідження дипломної роботи проблем та перспектив розвитку ринку банківських послуг в Україні дозволяє зробити наступні висновки.
1 Найбільш правомірним, з нашої точки зору, є трактування послуг як результату банківської діяльності. Для досягнення цього результату банки здійснюють різного роду операції, основними з яких є пасивні, активні та комісійно-посередницькі.
2. Сектор банківських послуг в Україні несе на собі відбитки ліберального банківського законодавства, що надає суб'єктам другого рівня можливість проведення операцій в різних секторах ринку позичкового капіталу та дає клієнтам широкий вибір фінансових послуг. Таким чином, комерційні банки стають ключовою і базовою ланкою кредитних систем. За існуючої універсальної структури Закон "Про банки і банківську систему" не містить обмежень відносно окремих видів операцій і сфер фінансового обслуговування, крім положень статті 48, згідно якої банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Всі комерційні банки можуть надавати клієнтам повний набір послуг за умови отримання ліцензії на здійснення відповідних операцій.
3. Поступова стабілізація економічної ситуації в Україні вимагає від банків активізації їх роботи щодо надання депозитних послуг. Сьогодні основна частка депозитів до запитання, що розміщуються в банках, належить юридичним особам. Банкам доцільно більшу увагу приділяти розвитку депозитних послуг для населення. Це вимагає від банків нових підходів до встановлення форм депозитних рахунків, розширення кола депозитних рахунків з різноманітними режимом функціонування, впровадження нової техніки і технологій ведення банківських операцій із застосуванням різноманітних засобів (чекових книжок, кредитних карток, надання кредитів власникам поточних рахунків у формі овердрафту та ін.). Це дозволило б повніше задовольняти потреби...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу