*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розвиток споживчого кредитування

дипломные работы, Финансы

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 351

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 5

1 Теоретичні аспекти споживчого кредитування 8
1.1. Сутність споживчого кредиту та його види 8
1.2. Технологія споживчого кредитування 21
1.3. Тенденції активізації споживчого кредитування в Україні 26

2. Аналіз розвитку споживчого кредитування (на прикладі ЗАТ КБ «Приватбанк») 30
2.1. Загальна характеристика діяльності ЗАТ КБ «Приватбанк» 30
2.2. Аналіз споживчого кредитування ЗАТ КБ «Приватбанк» 37
2.5. Економетричне моделювання впливу обсягів кредитування на прибуток банку 52

3. Напрямки вдосконалення споживчого кредитування банками України 60
3.1. Переваги та особливості застосування нових технологій споживчого кредитування 67
3.2. Вдосконалення споживчого кредитування комерційними банками 62
3.3. Напрямки розвитку іпотечного кредитування в Україні 74

Висновки 80

Список використаної літератури 84

Додатки 87


Актуальність. В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Пов'зано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим поколінням. Для нормального проживання яким відразу хотілося мати власне житло, можливість його обладнати. Говорячи про це, я маю на увазі не предмети розкошу, а елементарні засоби для існування, які є необхідними для нормального і щасливого проживання як молодих сімей так і інших верств населення. Адже якщо ми хочемо побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише при тій умові що кожен член нашого суспільства буде жити в добробуті та щасті. А цю проблему в деякій мірі можна вирішити за допомогою такого банківcького продукту - споживчий кредит. Адже квартиру, телевізор, меблі, холодильник та інші речі тривалого користування, які людині вкрай необхідні для нормального існування людини як члена нашого високо розвинутого суспільства.
З початку перебудовчих часів поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали перевагу короткотерміновим кредитам під торгівельні операції.
Але з часом все змінюється, і ті тенденції які існують в усьому світі не залишилися поза нашою увагою ( так за статистичними даними у високо розвинутих країнах близько третини обсягу всіх кредитних угод припадає на кредитування фізичних осіб, тобто на споживче кредитування). То ця тема стає все більш актуальною для нашої країни на даний час. Свідченням цього є як державні програми по житловому кредитуванню молодих сімей так і початок активізації роботи деяких банків на цьому сегменті ринку. Зрозуміло, що спочатку ці послуги орієнтовані на...
1.1. Сутність споживчого кредиту та його види

Споживчий кредит - це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку. Сутнісна ознака споживчого кредиту - кредитування кінцевого споживання. Споживчий кредит дає змогу населенню споживати товари і послуги до того, як споживачі спроможні їх оплатити. Тим самим споживчий кредит забезпечує підвищення життєвого рівня споживачів. У макроекономічному плані споживчий кредит збільшує сукупний платоспроможний попит на предмети споживання і послуги, що стимулює розширення обсягів їх виробництва.
Головними параметрами споживчого кредиту є:
1) доступність кредиту;
2) величина відсоткової ставки;
3) строки надання і погашення;
4) здатність позичальника повернути кредит.
Суб'єктами споживчого кредиту є банки і торговельні заклади (кредитори) та населення (позичальники). Традиційно кредитування фізичних осіб здійснюється переважно ощадними та іпотечними банками.
У силу специфіки сфери кінцевого споживання виникає необхідність входження у відносини споживчого кредитування такого суб'єкта як торговельні організації, що здійснюють посередницьку діяльність з купівлі-продажу товарів і надання послуг. Споживчий кредит є формою допомоги торговельним закладам у збуті (продажу) товарів. При цьому кожна торговельна організація має знайти оптимальне поєднання прямого продажу товарів за гроші (готівкою чи безготівково) і продажу в розстрочку.
До числа суб'єктів споживчого кредиту належать також й небанківські кредитні установи.
Об'єктом споживчого кредиту є витрати, пов'язані із задоволенням потреб населення. Заведено поділяти ці витрати на дві групи:
1) витрати на задоволення потреб поточного характеру (придбання товарів в особисту власність);
2) витрати на задоволення потреб капітального або інвестиційного характеру (будівництво житла, утримання нерухомого майна).
Особливістю споживчого кредиту є те, що основною гарантією його надання...


Теоретичну суть споживчого кредиту характеризують наступні його визначення.
1. Споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.
2. Споживчий кредит – це кредит, що надається продавцем (виконавцем) або третьою особою споживачеві на придбання товару, роботи або послуги.
3. Споживчий кредит - кредит, який надається юридичним чи фізичним особам на споживчі цілі.
4. Споживчий кредит — це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку.
5. Споживчий кредит - кошти, які надаються комерційними банками громадянам України під процент у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості [5].
Об'єктом споживчого кредиту є витрати, пов'язані із задоволенням потреб населення. Ці витрати поділяють на дві групи:
1. Витрати на задоволення потреб поточного характеру (придбання товарів в особисту власність).
2. Витрати на задоволення потреб капітального або інвестиційного характеру (будівництво житла, утримання нерухомого майна).
Особливістю споживчого кредиту є те, що основною гарантією його надання виступають сталі постійні грошові доходи даної фізичної особи - позичальника.
Аналіз останніх тенденцій у споживчому кредитуванні показав, що споживче кредитування з боку торговельних організацій також активно розвивається поряд із банківським кредитом.
Головною перевагою споживчих кредитів для споживачів є можливість підвищення життєвого рівня.
Перевагами споживчих кредитів для банків є:
1) отримання доходу у вигляді відсотків за користування кредитом;
2) формування цільової клієнтської бази, для якої згодом пропонуються інші види послуг.
Паралельно зі зростанням обсягів ринку збільшується і кількість проблем...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу