*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проходження виробничої практики на підприємстві ЗАТ «Альмінський камінь»…………………………………………...……………….

отчеты по практике, Финансы

Объем работы:

Год сдачи: 2010

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 460

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ.…………………………………………………………………...…………...... 2
Тема 1. Основи організації практики……………………………………………….. 3
1.1. Організаційні питання проходження виробничої практики на підприємстві ЗАТ «Альмінський камінь»…………………………………………...……………….
3
2. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Альмінський камінь»………. 4
Тема 2. Фінанси і фінансова діяльність підприємства…………………………….. 13
Тема 3. Грошові розрахунки підприємства…………………….…………………... 16
Тема 4. Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві.......... 23
Тема 5. Відносини підприємства з бюджетною системою країни………………... 28
Тема 6. Відносини підприємства з податковою системою країни……………….. 31
Тема 7. Відносини підприємства з банківською системою країни……………..… 37
Тема 8. Управління основним капіталом підприємства…………………………… 42
Тема 9. Управління оборотним капіталом підприємства………………………….. 48
Тема 10. Діяльність підприємства на фінансовому ринку………………………… 53
Тема 11. Діяльність підприємств в сферах страхових послуг…………………….. 59
Тема 12. Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення…………………………………………………………………………...
67
Індивідуальне завдання з виробничої практики………………………….... 98
Перелік використаної літератури…………………………………………….. 106


Виробнича практика студента – складова частина процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів в сфері виробничої діяльності. Вона забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами учбового плану, сприяє закріпленню й поглибленню теоретичних знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу.
Це дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих теоретичних знань, а й, з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств придбати елементи професійного уміння і практичних навичок.
У період практики студент в межах своєї програми вивчає досвід практичної діяльності управління підприємством.
Основним завданням практики є вивчення кожної дисципліни на конкретних прикладах та розгляд документів по кожному розділу робочої програми.
Основною метою проходження практики у ЗАТ «Альмінський камінь» є закріплення і поглиблення знань, які одержали студенти під час навчання, формування професійних знань і навичок для прийняття самостійних рішень, під час практичної роботи в сучасних умовах у фінансово-економічних службах, виховання потреби щоденно поповнювати свої знання, та творчо їх застосовувати в стратегічній діяльності на практиці
У перший день практики я ознайомилася зі структурою підприємства, склала і затвердила календарний план проходження практики та пройшла інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.


1.1. Організаційні питання проходження виробничої практики
на підприємстві ЗАТ «Альмінський камінь»

1.1.1. Вимоги до виробничої практики, програма і завдання практиканта.
З вимогами до виробничої практики, програмою і завданнями практи¬канта ознайомилася і по можливості намагалася їх виконати.
1.1.2. Загальні правила техніки безпеки.
Із загальними правилами техніки безпеки мене ознайомили у відділі з питань охорони праці та техніки безпеки.
1.1.3. Загальні правила регламентації робочого процесу підприємства
(трудовий розпорядок).
У відділі праці та заробітної плати мені надали загальні правила рег¬ламентації робочого процесу підприємства.
1.1.4. Підготовка наказу про проходження практики на підприємстві та
закріплення керівника практики від підприємства.
Необхідні умови для проходження практики та виконання індивідуальних завдань були на підприємстві створені.
Базовим підприємством для проходження практики є ЗАТ«Альмінський камінь». Прибула на практику 08.11.2010 року. Був оформлений наказ про зарахування студентки для проходження практики у бухгалтерії підприємства. Згідно наказу був призначений керівник від підприємства – головний бухгалтер. Керівник базової практики ознайомилась з програмою практики, вимогами академії до організації практики та затвердила календарний план (графік) проходження практики .
1.1.5. Затвердження календарного графіка проходження практики.
Календарний графік проходження практики був затверджений, про що свідчать усі підписи та печатки, що треба було поставити.
1.1. 6. Проходження інструктажу з охорони праці та техніки безпеки.


У випадку необхідності, товариство одержує готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі, зазначені у грошовому чеку на отримання готівки. Цілями, які зазначені в грошовому чеку може бути одержання коштів у касу на виплату заробітної плати, на господарчі потреби та інше.
Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій слугує рахунок 31 «Рахунки в банках». Порядок здійснення та оформлення операції на ньому регулюється Правилами Національного Банку України [8].
Так, як товариство використовує комп’ютерну техніку та програму «1 С: Підприємство» – всі первинні документи разом з виписками банку заносяться до певних журналів, і на основі обробки їх даних отримують дані аналітичного та синтетичного обліку і в результаті – оборотну відомість із залишками та оборотами на рахунку № 31, підсумки якої потім у згрупованому вигляді автоматично переносяться за синтетичними рахунками до Головної книги.
Операції по рахунку 31 «Рахунки в банках» відображають на підставі перевірених виписок банку. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку 31, то про помилки письмово сповіщають установу банку і вимагають їх виправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка 31, треба своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов’язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути врешті списані на збитки товариства. На рахунку 31 залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку по даному рахунку, тобто 31 «Рахунки в банках».
Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється за виписками банку, які є основою для запису операцій. Періодично банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій.
Банківська виписка обов’язково подається на перше число кожного місяця або...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу