*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шпоры на гос.екзамены финансовый институт или академия

шпаргалки, Финансы и кредит

Объем работы:

Год сдачи: 2011

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 445

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1*. Предмет і методологія дисципліни „Історій економічних вчень".
Істторія ек. вчень - це іст. ек. поглядів, об'єднаних у системи.(були концепції, яка у навчання не об'єдналися, ТОМУ ИСТ. ЭК.НАВЧАНЬ - ПОНЯТТЯ БІЛЬШ ВУЗЬКЕ, чим іст. Ек. думки , але деякі вчені, напр, англ. БЛАУГ, вважають усі ці поняття тотожними). Основа іст. ек. вчень – іст. політекономії.
Економічна наука не належить ні до найстаріших, таких як філософія чи математика, ні до найновіших, таких, як електроніка чи біоніка. Як система знань економічна наука формується з виникненням капіталістичного способу виробництва. І з того часу була створена така кількість наукових трактатів, концепцій і шкіл, що за час навчання вивчити їх усі неможливо. Проте основними течіями економічних вчень слід оволодіти. Ці знання значно підвищують культуру економічного мислення фахівця, дають можливість розглядати будь-яку економічну проблему у значно ширшому аспекті. Історія є вчителькою життя, говорили стародавні
1. Предмет і метод політичної економії та їх тлумачення різними школами.
Політична економія т це теоретична економічна наука, предметом якої виступають виробничі відносини, яв виникають між людьми в процесі функціонування суспільного виробництва. Вивчаючи виробничі відносиш що складаються на всіх фазах суспільного виробництва, політекономія дає можливість відповісти на широк коло питань: що, як і для кого виробляти, як в умовах обмежених ресурсів досягти максимальної віддачі виробничих витрат, чим визначається характер суспільного виробництва, яка роль відносин власності організації механізму функціонування економічної системи, з'ясовує сутність економічних законів розвита; суспільства та виробляє на основі цього рекомендації для формування економічної політики.
Великий арсенал методів наукових досліджень підрозділяється на дві групи: 1) емпіричні; 2) теоретичні.
Емпіричні – полягають у зібранні фактів, врахуванні всіх змін, що відбуваються з ними, в їх групуванні, математико-статистичній обробці. Теоретичні методи є засобом проникнення в глибинну сутність досліджуваних явищ, розкриття законів їх функціонування та розвитку.
Широко використвується метод абстрагування: відсторонення від другорядних, неістотніх сторін досліджуваного явища з метою виділення першочергових глибинних якостей, що розкривають його сутність.
Шляхом методу абстракції формуються економічні закони та категорії. Кращим засобом перевірки висунутих гіпотез, сконструйованих моделей є експерименти, тобто відтворення відповідних процесів в лабораторних умовах.
Першою школою політичної економії був меркантилізм який отримав свою назву від італійського слова «мерканте» — торговець, купець. Найвидатнішим представникон меркантилізму був французький учений Антуаи Монкретьєн (1575—1621). Меркантилісти відображалі переважно інтереси торговельної буржуазії. Вони першими поставили питання про причину багатства, проті ототожнювали його з грошима, а джерелом багатства вважали сферу обігу, яку...
1.Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага; продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні економічні ресурси: сировина, земля, робоча сила, облад-нання, приміщення, підприємницькі здібності, їх запаси завжди лімітовані, тому обмежені і можливості виробництва всіх благ. Крім того, потреби людини безмежні, вона бажає покращувати своє забезпечення благами без кінця. Ці дві особливості людської поведінки вступають у гостре протиріччя між собою, тому Б людей залишається лише один вихід — економити.
Отже, предметом вивчення економічної теорії є діяльність людей, пов'язана з досягненням ефективного використання обмежених ресурсів для найкращого задоволення потреб у життєвих благах.
Мікроекономіка — це розділ економічної теорії, який вивчає діяльність окремих економічних одиниць і структур, таких як домашні господарства, підприємства, ринки окремих благ. Головні проблеми, які досліджує мікроекономіка, — це попит, пропозиція, ціна, заробітна плата, підприємництво, конкуренція, прибуток.
1*. Вступ до макроекономіки. Об’єкт та предмет макроекономіки
Макроекономіка є дуже корисною наукою, бо дозволяє зрозуміти. як впливають на добробут людей зміни обсягу національного виробництва або темпи інфляції; дає відновні на питання - чому фірми отримують значні прибутки або мають збитки в умовах певної ділової кон'юнктури; яким чином уряд може пом'якшувати її коливання, і який варіант економічної політики є найоптимальнішим за кожного можливого стану економіки та здатний допомогти країні подолати спад виробництва або інфляцію, що підривають економічну стабільність.
Макроекономіка, як зазначалося, досліджує національну економіку - процеси і явища. які відбуваються в економіці країни в цілому. При цьому вона намагається виявити шляхи збільшення національного обсягу виробництва для найповнішого задоволення потреб населення. Отже, об'єктам дослідження макроекономіки виступає національна економіка.Об'єктом дослідження макроекономіки, виступає передовсім, національний ринок, на якому відбувається взаємодія "потреб - попиту" та "товарів -пропозиції". У системі національного ринку макроекономісти виділяють такі агреговані ринки:
- ринок товарів і послуг ( сукупність всіх ринків товарів і послуг);
- ринки праці (сукупність всіх ринків праці);
- ринок грошей (сукупність всіх ринків грошей);

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу