*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Соціально-економічні основи і механізми інстутиційних перетворень охорони здоров

дипломные работы, медицина

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 447

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи інституціональних перетворенні охорони здоров'я 8
1.1 Охорона здоров'я в системі соціально-економічних відносин у суспільстві 8
1.2 Стан і основні тенденції соціально-економічних перетворень інституціональних основ охорони здоров'я у світі 13
1.3 Нормативно-правові аспекти інституціональних змін охорони здоров'я 30
Раздел 2. Актуальні проблеми охорони здоровя як економічної діяльності. 35
2.1 Приоритетні проблеми охорони здоровя в Україні. 35
2.2 Основні напрямки реформування відносин в охороні здоров'я. 45
2.2 Стан соціально-економічних процесів в системі охорони здоровя в Україні 58
Розділ 3. Стратегії розвитку інституту охорони здоровя на сучасному етапі. 62
3.1 Соціально-економічні перетворення охорони здоровя.. 62
3.2 Стратегічний розвиток інституту охорони здоров’я в Україні 75
Висновки 90
Cписок використаних літературних джерел 94
Становлення в Україні нових суспільних відносин спричиняється для вчених і практиків необхідність аналізувати процеси, що відбуваються в суспільстві, пропонувати шляху рішення проблем у різних сферах життєдіяльності
Це стосується й охорони здоров'я, що зазнає впливу від всіх тридцятимільйонних компонентів громадського життя: політичних, економічних, морально-етичних.
ДО 60-80 років XX століття охорона здоров'я досягло певного рівня розвитку й виступало в якості соціального інституту, що сформувався, функціонуючого в рамках доктрини, проголошеної на початку 30-х років у СРСР. Разом з тим, поряд з безумовними успіхами, в охороні здоров'я, позначилися серйозні проблеми, включаючи: недостатнє фінансування по залишковому принципі, екстенсивні механізми діяльності, нераціональне використання основних ресурсів (кадри, фінанси, устаткування), недолік сучасних медичних і організаційних технологій.[19, 25] У медичних працівників знизилася мотивація до праці й систематичного підвищення кваліфікації, що було пов'язане з низькою заробітною платою й «зрівнялівкою" в оплаті праці. Внаслідок цього, сталі нівелюватися головні досягнення колишньої системи охорони здоров'я: забезпечення доступності кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові країни незалежно від місця й часу де й коли ця допомога була потрібна, а також соціальної групи, до якої ставився нужденний у її одержанні. Наприкінці 80-х років виявилася об'єктивна необхідність реформування галузі.[12, 44]
На початку 90-х років політичні, економічні й соціальні зміни, які внесли істотні корективи в життя суспільства й реформ, що збіглися по часі з початком, охорони здоров'я, зробили двоякий вплив на їхній хід і характер.
По своїй суті, запропоновані механізми реформ галузі (зокрема обов'язкове медичне страхування) цілком збігалися із проголошеним курсом на створення ринкової економіки. Однак сам процес становлення ринкової економіки й політичні колізії 90-х років виявилися настільки непередбаченими, що не...
Становлення в Україні нових суспільних відносин спричиняється для вчених і практиків необхідність аналізувати процеси, що відбуваються в суспільстві, пропонувати шляху рішення проблем у різних сферах життєдіяльності
Це стосується й охорони здоров'я, що зазнає впливу від всіх тридцятимільйонних компонентів громадського життя: політичних, економічних, морально-етичних.
ДО 60-80 років XX століття охорона здоров'я досягло певного рівня розвитку й виступало в якості соціального інституту, що сформувався, функціонуючого в рамках доктрини, проголошеної на початку 30-х років у СРСР. Разом з тим, поряд з безумовними успіхами, в охороні здоров'я, позначилися серйозні проблеми, включаючи: недостатнє фінансування по залишковому принципі, екстенсивні механізми діяльності, нераціональне використання основних ресурсів (кадри, фінанси, устаткування), недолік сучасних медичних і організаційних технологій.[19, 25] У медичних працівників знизилася мотивація до праці й систематичного підвищення кваліфікації, що було пов'язане з низькою заробітною платою й «зрівнялівкою" в оплаті праці. Внаслідок цього, сталі нівелюватися головні досягнення колишньої системи охорони здоров'я: забезпечення доступності кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові країни незалежно від місця й часу де й коли ця допомога була потрібна, а також соціальної групи, до якої ставився нужденний у її одержанні. Наприкінці 80-х років виявилася об'єктивна необхідність реформування галузі.[12, 44]
На початку 90-х років політичні, економічні й соціальні зміни, які внесли істотні корективи в життя суспільства й реформ, що збіглися по часі з початком, охорони здоров'я, зробили двоякий вплив на їхній хід і характер.
По своїй суті, запропоновані механізми реформ галузі (зокрема обов'язкове медичне страхування) цілком збігалися із проголошеним курсом на створення ринкової економіки. Однак сам процес становлення ринкової економіки й політичні колізії 90-х років виявилися настільки непередбаченими, що не...
За період незалежності України у системі охорони здоров'я початі й частково здійснені численні перетворення в різних напрямках. Однак у цілому вона зберегла основні риси, властиві радянської моделі охорони здоров'я: надмірність декларованих державних гарантій; перевага адміністративних підходів до рішення проблем і практичне ігнорування економічних методів керування; механізми фінансування, засновані на показниках ресурсного забезпечення, які орієнтовані на екстенсивний характер розвитку; гострі структурні диспропорції в галузі й низькій ефективності використання ресурсів, що навіть збільшилася під впливом нових процесів, що відбуваються в охороні здоров'я. Фактичне збереження старої системи в умовах економічної кризи вкрай негативно позначилося на доступності медичної допомоги для переважної більшості населень. Консервація сформованих підходів до управлінню й фінансування галузі робить проблему дефіциту коштів нерозв'язної.
Провідною проблемою української охорони здоров'я, як свідчать дані аналізу вітчизняних та міжнародних експертів, є невідповідність діючої в Україні старої радянської моделі охорони здоров'я (моделі Семашка), призначеної для функціонування в умовах планової економіки, сучасним реаліям.
Недоліки існуючої в Україні моделі охорони здоров'я перш за все проявляються:
у зосередженості на вирішенні потреб галузі, а не на задоволенні медичних потреб населення;
неефективності структури системи, що призводить до деформованості структури медичних послуг та неефективності використання наявних ресурсів охорони здоров'я;
недостатності обсягів фінансування з громадських джерел, що призводить до порушення принципів справедливості та солідарності.
В Україні за роки незалежності неодноразово започатковувалися різні реформи в сфері охорони здоров'я. Але загалом вони характеризувалися:
відсутністю чітко позначених цілей;
відсутністю комплексності перетворень;
постійним переглядом стратегії реформ;
відсутністю чіткої політики, що забезпечує виконання...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу