*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ділова активність підприємства

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 450

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Завдання аналізу фінансового стану підприємства 6
1.2. Методи оцінки ділової активності підприємства 11
1.3. Оцінка ймовірності банкрутства та його прогнозування 15
2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ПО ОЦІНЦІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПП «Гарант» 26
2.1. Розрахунок фінансових показників для визначення ділової активності підприємства 26
2.2. Аналіз оборотного капіталу підприємства, його склад і джерела фінансування 38
2.3. Оцінка доходності підприємства 47
3. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ТА ОЗНАКИ ЇЇ СТІЙКОСТІ 56
3.1. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 56
3.2. Оцінка рівня ефективності використання ресурсів підприємства 77
3.3. Розробка шляхів фінансової стабілізації підприємства 84
3.4. Резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок удосконалювання використання оборотних коштів 89
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100
ДОДАТКИ
Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів. Виходячи з цього питання дослідження фінансового стану ПП «Гарант» є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і малорозроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
• аналіз формування структури фінансових активів підприємства;
• оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості;
• аналіз використання необоротних і оборотних активів підприємства;
• розробка засобів зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості;
• та інші.
Ці питання стосовно діяльності об’єкта дослідження розглядаються в роботі.
В першу чергу звертаємо увагу на підвищення майна підприємства на 9,86 %, що каже про розширення підприємством господарського обороту, що у цілому позитивне. Необоротні активи у майні підприємства знизились на 7,6%. Вартість оборотних активів збільшилась на 324,1 тис. грн.
За результатами господарської діяльності ПП «Гарант» у 2010 році було отримано чистого прибутку в сумі 52,6 тис. грн., у 2009 році 45 тис. грн., тобто додатково було отримано прибутку на 7,6 тис. грн. Завдяки збільшенню обсягів реалізації продукції на 60,0 тис. грн. у порівнянні з минулим роком.
Рентабельність сукупного капіталу збільшилась на 0,14.
Чиста рентабельність продаж зменшилась з 18,0 % у 2009 році до 17,53 % у 2010 році.
Коефіцієнт виторгу від реалізації більше коефіцієнта росту підсумку балансу, що свідчить про поліпшення використання фінансових ресурсів.
Коефіцієнти покриття, швидкій ліквідності, абсолютній ліквідності не відповідають нормативним, але мають тенденцію до росту в порівнянні з минулим роком, що свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства.
Коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів знизився, що свідчить про збільшення власних засобів і зменшенні позикових засобів.
Величина власних оборотних коштів збільшилася на 324,1 тис. грн.. хоча і має ще негативний результат.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу