*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз маркетингової діяльності (на прикладі ВАТ Теофіпьский цукровий завод)

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 57 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 343

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 10
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 17
2.1. Концепції управління маркетингом і їх використання підприємством 17
2.2. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконалення 18
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВАТ „ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” 23
3.1. Аналіз маркетингового середовища 23
3.2. Дослідження споживачів продукції підприємства 25
3.4. Характеристика господарського портфеля фірми 36
3.5. Аналіз ринкових можливостей підприємства 42
3.6. Аналіз ширини і глибини товарного асортименту 45
3.7. Оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції 46
3.8. Характеристика стратегій охоплення ринку 50
3.9. Аналіз діючих каналів розподілу і системи просування 51
продукції підприємства 51
РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” 52
4.1. Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності і розроблення стратегії зростання підприємства 52
4.2. Маркетингове обґрунтування заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства 53
4.2.1. Формування маркетингоорієнтованої системи 53
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57Результативність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передусім від правильно організованої маркетингової діяльності, компетентності та творчої активності маркетингових кадрів, досить глибокого знання ними конкретної економіки. В умовах ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією, виживання та успішне функціонування підприємства багато в чому визначається здатністю менеджерів грамотно розпорядитися наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток, вчасно спрогнозувати та уникнути банкрутства господарського суб’єкта, проводити ефективну кадрову політику.
Актуальність теми дослідження. Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають маркетингові рішення, якими воно керується для досягнення успіху на ринку певним умовам (дія ринкових механізмів, що постійно змінюються під впливом макроекономічних процесів у народногосподарському комплексі країни (і на світовому ринку), конкретні особливості та специфічні задачі конкретного підприємства).
Сьогодні, коли постійно змінюється зовнішнє середовище, ускладнюються технології і стають більш різноманітними цілі підприємства структурна перебудова виробництва і, перш за все, системи управління ним стає все більш невідкладним завданням
Для створення сучасної системи виробничого менеджменту необхідний чіткий, науковообгрунтований методологічний апарат, ядром якого повинна стати стратегія підприємства, створена на основі поглибленого економічного аналізу та прогнозуванні з обов’язковою побудовою різноманітних моделейповедінки як усієї системи в цілому, так і окремих її підсистем.
Маркетинг має на увазі управління ринком з метою здійснення обміну для задоволення потреб і запитів людини. Маркетинг – це процес, в ході якого окремі особи і групи осіб отримують необхідне і бажане за допомогою створення товарів і споживчих цінностей і обміну ними один з одним. Розробка товарів, аналіз...


Удосконалювання стратегічного управління підприємством як складною соціально-економічною системою є одним із ключових шляхів стабілізації української економіки в цілому. У зв'язку з цим стратегічне управління підприємством було і залишається насущною проблемою розвитку економіки країни. В даний час з'явилося безліч робіт, присвячених стратегічному управлінню підприємством, у яких була успішно пророблена безліч проблем, що стосуються різних аспектів життєдіяльності підприємства. Проте, ряд питань стратегічного управління підприємством залишається відкритим.
Тому керівництво підприємства повинно вміти відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити відповідні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: зміна товарної політики, впровадження нових технологій, диверсифікація виробництва, зміна організаційно-правового статусу підприємства, модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, створення спільних виробництв і т. д.
В умовах ринкових відносин діяльність підприємства нерозривно пов'язана з співвідношенням та тенденціями змін, що відбуваються в його зовнішньому середовищі. Тому невід'ємною частиною економічної роботи підприємства стає моніторинг (постійне відстежування) зовнішнього середовища, що дозволяє розробляти управлінські рішення, спрямовані на максимальне використання сприятливих для підприємства змін, та нейтралізацію або пристосування підприємства до тих змін, які негативно впливають на його діяльність.
В умовах переходу до ринкової економки і формування жорстокого конкурентного середовища особливо гостро стає проблема підвищення


конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Для розв'язання цієї проблеми була дана об'єктивна оцінка рівня конкурентоспроможності ВАТ „Теофіпольський цукровий завод” і визначені слабкі та сильні сторони її діяльності.
Однією з сильних сторін діяльності підприємства ВАТ „Теофіпольський цукровий завод” є новітнє...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу