*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Педагогічна культура, її виховний потенціал

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 307

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження сім'ї, її педагогічної культури та виховного потенціалу 5
1.1. Сім'я як специфічна педагогічна система, основа та функції сім'ї 5
1.2. Виховання як особлива фунція сім'ї 6
1.3. Благополучні та неблагополучні сім'ї 10
1.4. Формування педагогічної культури бітьків 12
1.4.1. Педагогічна освіта батьків 12
1.4.2. Залучення батьків до виховної роботи 15
1.4.3. Взаємодія з батьками 17
Розділ 2. Аналіз технологій, моделей та принципів педагогічної культури сімейного виховання 19
2.1. Принципи сімейного виховання 19
2.2. Методи сімейного виховання і специфіка їх застосування 21
2.3. Моделі культури сімейного виховання 24
Висновок 28
Список використаної літератури 29

Актуальність теми. Проблема сімейного виховання пов’язана з підвищенням якості виховання особистості у суспільстві. Її розв’язання спрямоване на обґрунтування наукового забезпечення системи сімейного виховання, зокрема на формування готовності батьків до здійснення цього процесу. Під впливом умов, що склалися об’єктивно, коли сімейному вихованню не надавалося достатньої уваги ні в теорії педагогіки, ні у практиці роботи школи, розробка даної проблеми не здійснювалася на належному рівні. Таким чином, виникає низка протиріч. З одного боку, реально існуюча важливість сімейного виховання для формування особистості, з іншого – негативні тенденції розвитку сім’ї у сучасних умовах. З одного боку, потреба дитини у сімейному вихованні, з іншого – недостатньо високий рівень готовності батьків до задоволення потреб дитини. З одного боку, потреба батьків у підвищенні рівня педагогічної підготовки до організації виховного процесу, а з іншого – недостатній рівень підготовки вчителів-вихователів до організації роботи з батьками у цьому напрямку. У зв’язку із цим, на нашу думку, важливого значення набуває дослідження проблем сім’ї, теоретичне обґрунтування її впливу на розвиток дитини, розробка і впровадження заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності ролі батьків у виховному процесі. Слід зазначити, що в цьому напрямку було зроблено чимало, проте, у зв’язку зі зміною умов життя населення, труднощами у функціонуванні сім’ї, викликаними чинниками економічного характеру, проблема сімейного виховання та розвитку дітей набула нових граней – стала складнішою і більш суперечливою.
Загальні питання сімейного виховання розглянуто у працях багатьох зарубіжних і вітчизняних класиків педагогічної та психологічної наук: Л. Виготського, А. Макаренка, І. Песталоцці, В. Сухомлинського та ін. До цих питань звертаються також наші сучасники: Е. Берн, Л. Божович, В. Титаренко, С. Максименко, В. Семиченко та ін.
Мета дослідження курсової роботи: теоретично обґрунтувати аналіз впливу...

Соціальна ситуація, у якій перебуває сучасна сім’я, спричиняє те, що виховання дітей викликає у батьків низку проблем. Зважаючи на те, що суспільством ставиться завдання посилити сімейне виховання, школа та соціальні служби мають допомагати сім’ї у створенні нормальних психолого-педагогічних та емоційно-моральних умов для повноцінного виховання дітей, розвитку їхніх пізнавальних інтересів, фізичного удосконалення, нормального спілкування з батьками та іншими членами сім’ї, у набутті батьками умінь, необхідних для вирішення складних проблем сімейного виховання. Вимога сучасного суспільства поліпшити якість сімейного виховання та підвищити відповідальність батьків за виховання дітей часто стикається з проблемою матеріальної незабезпеченості сім’ї, зосередженості батьків на пошуках коштів для того, щоб насамперед забезпечити їх нормальним харчуванням, одягом, тобто задовольнити фізичні потреби дитини. Внаслідок цього духовний розвиток дитини залишається часто поза увагою батьків, на нього не вистачає вже ні сил, ні часу.
Аналіз проблеми дає всі підстави стверджувати, що сім’я є першоосновою, головною ланкою, мікросоціумом, де формуються і виявляються індивідуальні якості особистості, мотиви її поведінки та її соціалізація. Сімейне виховання, інтегруючись з іншими системами виховання, є провідною ланкою загальної моделі виховання в суспільстві.
Ефективність розвитку та виховання дітей у сім’ї залежить від створення в ній належних умов. Головна умова сімейного виховання – міцний фундамент сім’ї, що базується на її непорушному авторитеті, подружній вірності, любові до дітей, відданості обов’язку їх виховання, материнському покликанні жінки, піднесені ролі батьків у створенні та захисті домашнього вогнища.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу