*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Раціональна організація праці на підприємствах готельного господарства

курсовые работы, гостиничное дело

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 369

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи організації праці на підприемствах готельного господарства 5
1.1 Основні критерії визначення професійно-кваліфікаційної структури працівників в готельному господарстві 5
1.2 Режим робочого часу і відпочинку працівників готельного господарства, основні форми організації праці 6
1.3 Сучасна система організації праці на підприемствах готельного господарства 18
Розділ 2 Дослідження організації праці в готельному господарстві 20
2.1 Загальна характеристика готельного господарства 20
2.2 Особливості організації праці в готельному господарстві 23
Розділ 3 Шляхи та напрями вдосоналення організації праці в готелі "Дніпро" 28
Висновок 31
Список використаної літератури 32

Актуальність теми. Одним з найважливіших факторів ефективності роботи будь-якого підприємства є раціональна організація процесів праці. Для того щоб праця була ефективнішою, необхідно врахувати характер взаємодії людини з предметами і засобами праці та їх вплив на людину. Праця тільки тоді стає ефективною, забезпечує найефективніше використання матеріальних і трудових ресурсів і безперервне підвищення продуктивності, сприяє збереженню здоров’я людини, коли вона організована з урахуванням досягнень науки і передового досвіду.
Отже, метою наукової організації праці є розроблення та впровадження в практику раціональної побудови трудового процесу, науково обґрунтованих режимів праці та відпочинку, за яких забезпечується висока продуктивність праці і водночас створюються умови для збереження здоров’я працівників і збільшення періоду їх трудової діяльності.
Пошук шляхів удосконалення праці має бути постійним. Як показує практика, з часом під впливом техніко-технологічних і соціальних змін підходи до вдосконалення організації праці і шляхи його змінюються.
Підвищення продуктивності праці створює умови для зростання заробітної плати, і навпаки, збільшення заробітної плати стимулює її продуктивність. Отже, питання підвищення продуктивності праці потребує системного підходу, тобто кардинальних змін, суттєвого вдосконалення факторів, що обумовлюють продуктивність. Потрібно розробляти пошук резервів підвищення ефективності праці шляхом мобілізації її факторів: інтенсифікації виробництва, освоєння ресурсо- та енергоощадних технологій, удосконалення організації праці та механізму розрахунку. Для вирішення цього питання можна користуватися такими важелями, як мотиваційні, техніко-організаційні та моральні фактори підвищення продуктивності праці, що суттєво впливає на результати виробничої діяльності.
Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є методичне та методологічне обґрунтування раціональної організації праці готельного господарства України, на прикладі...

Щоб забезпечити виконання встановлених перед працівниками промислового підприємства конкретних завдань, необхідно відповідним чином організувати працю людей, зокрема:
- визначити функції кожного працівника;
- розробити форми кооперації праці;
- визначити робочі місця;
- вказати методи виконання роботи.
Характер організації праці в колективі визначається мірою прогресивності техніки і технології, що застосовуються, а також рівнем кваліфікації працівників. Наукова організація праці передбачає систематичне впровадження досягнень науки і передового досвіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці.
Основними задачами раціональної організації праці є:
 підвищення продуктивності праці, зростання освітнього і культурного рівня робітників, використання в організації праці наукових досягнень і передового досвіду;
 поліпшення умов праці;
 всебічний облік і контроль за мірою праці, матеріальне стимулювання працівників;
 правильний підбір кадрів, виховання відповідальності, дисципліна праці;
 розвиток творчої активності робітників, залучення їх до роботи в області організації праці.После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу