*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Механізм формування туристичних ресурсів рекреаційних зон (Трускавець)

курсовые работы, Туризм

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 315

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Зміст

ВСТУП 3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА «КУРОРТОПОЛІС ТРУСКАВЕЦЬ» 5
1.1. Загальна соціально-економічна характеристика „Курортополіс Трускавець” 5
1.2. Історичні аспекти розвитку курортної справи в м. Трускавець 15
2. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ «КУРОРТОПОЛІСУ ТРУСКАВЕЦЬ» 18
2.1. Природний та рекреаційний потенціал 18
2.2. Історико-культурні пам'ятки 22
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ «КУРОРТОПОЛІСУ ТРУСКАВЕЦЬ» 24
3.1. Загальна характеристика СЕЗ «Курортополіс Трускавець» 24
3.2. Туристичні ресурси курортополісу 27
3.3. Перспективи та напрями розвитку курортополісу 29
Висновок 31
Список використаної літератури 32
ВСТУП
Актуальність теми. На сучасному етапі формування соціально орієнтованої ринкової економіки європейського типу, що відповідає міжнародним стандартам якості життя, в Україні особливої актуальності набуває проблема формування та розвитку її рекреаційного потенціалу, яка ще більше загострюється в умовах трансформації її економічної системи.
Проте, аналіз опублікованих праць (Василенком В.Н., Кравченком В.О., Суховірським Б.І. та ін.) присвячених дослідженню цієї багатогранної проблеми, показав, що вона є ще недостатньо дослідженою, як у теоретико-методологічному, так і в практичному аспектах. Особливо це стосується спеціальних економічних зон рекреаційного спрямування, розвиток яких відбувається в умовах перехідного періоду формування ринкової економіки.
Вказане вище обумовлює необхідність пошуку конкретних шляхів удосконалення механізму формування трудового потенціалу саме рекреаційних зон, а також розробки більш ефективних методичних підходів до оцінки його стану та визначення пріоритетів державної політики щодо забезпечення відповідності його якісних характеристик потребам суб’єктів господарювання.
Метою курсової роботи є розробка теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій по удосконаленню механізму формування туристичних ресурсів рекреаційних зон.
Завданнями курсової роботи є:
- поглибити теоретико-методологічні підходи до визначення економічної зони «Трускавець»;
- визначити особливості формування спеціальної економічної зони „Курортополіс Трускавець”, здійснити його комплексну оцінку та визначити перспективи її розвитку з урахуванням тенденцій, що формуються на загальнодержавному ринку рекреаційних послуг;
- дослідити природно-рекреаційні та туристичні ресурси Трускавця;
- провести аналіз туристичної галузі „Курортополіс Трускавець” виявити її недоліки та визначити основні шляхи та перспективи розвитку.
Предметом дослідження курсової роботи є теоретико-методологічні засади удосконалення механізму формування та розвитку...
Висновок
Результати аналізу туристичного потенціалу СЕЗ „Куротополіс Трускавець” свідчать про збереження та подальше поглиблення в них деструктивних тенденцій. Для їх подолання необхідно здійснити відповідні заходи. Зокрема, щодо призупинення негативних процесів є необхідність в розробці та впровадженні стимулюючої політики. Це означає що охоронно-оздоровчі технології Трускавця мають бути зорієнтовані на збільшення активного періоду життя людини, підвищення ресурсу його здоров’я та резистентності організму до дії зовнішніх чинників.
Щодо зайнятості населення, то тут слід орієнтуватися на створення належних соціально-економічних умов формування високопрофесійного трудового потенціалу спеціальної економічної зони з метою активного впровадження конкурентоздатних новітніх технологій. Особливу увагу необхідно зосередити на проведенні активної стимулюючої інвестиційної, фінансово-кредитної і податкової політики.
Результати дослідження стану та тенденцій розвитку системи професійної освіти в Україні, у тому числі і в СЕЗ „Куротополіс Трускавець”, як основного з чинників формування трудового потенціалу, вказують на необхідність: забезпечення доступності вищої освіти для різних соціальних груп населення за рахунок поширення практики надання цільових освітніх кредитів; значного підвищення якості освітніх послуг; широкої інформатизації освіти; забезпечення і підтримки належної якості науково-педагогічних кадрів; поглиблення інтеграції вищої освіти з наукою і виробництвом. Створення СЕЗ „Курортополіс Трускавець” є цілком виправданим. За період її діяльності це дозволило забезпечити ефективну роботу її структур, сформувати значно якісніший трудовий потенціал, який за своїми характеристиками наближається до світових стандартів; створити більш вагоме економічне підґрунтя для продуктивної зайнятості населення, досягнути збалансованого розвитку економіки регіону, у тому числі створити кращі умови праці та життя населення.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу