*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Экспертиза цінності документів (цінні та рідкісні документи)

курсовые работы, документоведение

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 640

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження цінності документів 5
1.1. Цінність документів як об'єкт дослідження діловодства, архівознавства та документознавства 5
1.2. Визначення категорій архівних документів та історичних пам’яток за ціннісними ознаками в незалежній Україні 7
1.3. Сучасні ціннісні ознаки документа 9
1.4. Організація віднесення документів НАФ до унікальних 12
Розділ 2. Експертиза цінності документів та особливості її проведення 18
2.1. Загальна характеристика та законодавчі основи проведення експертизи цінності документів 18
2.2. Призначення і сутність експертизи цінності документів 20
2.3. Визначення строків зберігання документів 25
2.4. Порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів 27
Висновок 30
Список використаної літератури 31
Вступ
Актуальність теми. Документи з'явились разом з писемністю, спочатку як засіб закріплення майнових відносин, а потім, із розвитком писемності, стали засобом спілкування, передавання інформації. Документи є одним з важливих сховищ людської пам'яті.
Термін «документ», що історично існував в діловодстві та історичних науках, передусім, архівознавстві, археографії, інших спеціальних дисциплінах, а з кінця ХІХ ст. – в бібліографії та бібліотекознавстві, у другій половині ХХ ст. активізується в інформатиці та дисциплінах інформаційно-комунікаційного характеру. «Документ» розглядається з позицій його представлення у інформаційних системах, практично ототожнюється з роботою з складання довідників другого інформаційного рівня і тому потрапляє у сферу діяльності бібліографії та археографії, інформатики.
Характерною особливістю є те, що поняття документу в його комунікаційно-інформаційному значенні починає «повертатися» в усталену систему понять історичної науки, діловодство та архівістику, камеральну археографію у його новому, синкретичному змісті.
Поняття документу в архівній справі та діловодстві різних канцелярій існує на найдавніших часів і в узагальнюючому визначенні документ розглядався як акт, що фіксує та регулює певні суспільні відносини на офіційній правовій основі, відповідно закріплює ці відносини і тому має доказову силу.
Також особливого значення набуває система експертизи цінності документів, що забезпечує певну класифікацію документів для їх подальшого збереження.
Мета курсової роботи – дослідження цінних та рідкісних документів та організаційних засад проведення експертизи їх цінності.


Завдання курсової роботи:
- визначити історичні передумови розвитку класифікації цінності документа,
- розглянути цінністні ознаки документа,
- виявити критерії та характеристики, за якими визначають цінність документів,
- провести аналіз системи експертизи цінності документа.
Предмет дослідження – система виявлення, класифікації та збереження...
Висновок
Отже, визначення ціннісних ознак документів традиційно вважається спільною справою двох наукових дисциплін – документознавства та архівознавства.
У першому українському термінологічному стандарті з діловодства та архівної справи було зафіксовано диференціацію на цінні, особливо цінні та унікальні документи.
Основним інструментарієм для диференціації архівних документів за різними ціннісними ознаками є так звані критерії, що застосовують під час проведення експертизи цінності документів. Водночас зазначені критерії (походження, зміст та зовнішні особливості) складаються з характеристик, зміст ознак яких і дає підстави відносити конкретний документ до групи документів (за строками зберігання – тимчасового чи постійного) або категорії документів постійного строку зберігання (цінні, особливо цінні, унікальні).
Не виключено, що в Україні також постане необхідність кардинального перегляду впроваджуваних підходів щодо визначення меж унікальності архівних документів.
Зокрема, до унікальних можуть бути віднесені справи, документи яких не окремо, а в комплексі становлять унікальне історичне джерело (наприклад, що містять статистичні відомості, листи, документи надані для підтвердження прав або статусу тощо, судово-слідчі, наглядові, виборчі, інші справи). Вже є практика віднесення сукупності хронологічних записів, що велися державними (адміністративними, судовими, фінансовими тощо), релігійними, громадськими, установами в книжній формі (актові, метричні, межові, родовідні та інші книги, журнали посадових осіб, журнали дослідів, реєстраційні журнали документів тощо), які обліковують у державних архівах як окремі справи.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу